Opakovaně se setkávám se zkušenostmi lidí, kteří se cítí po terapiích unavení, ať už se to týká SRT nebo jiné metody, která vede k odvedení konkrétních emocí a bloků z duše. V reakci na to se setkávám s tvrzením, že je to zcela běžné a že aby se klientovi ulevilo, musí mnohdy dojít ke zhoršení, kdy je na vědomí vytaženo něco, co je třeba zpracovat, než to plně odejde.

A opakovaně také docházím k přesvědčení, že není nutné procházet si jakýmkoli zhoršením psychického nebo fyzického stavu. Je jen třeba předem najít veškeré dopady a dopředu se podívat, které věci se v důsledku vyčištění konkrétní emoce vynoří a rovnou je vyčistit.

Měla jsem tu klientku, která přišla s dvěma konkrétními pocity – S ze smrti a Pocit blížící se smrti. (emoce sdílím s jejím souhlasem)

Vedle konkrétních úzkostí, obav a přesvědčení, která bylo třeba v souvislosti s tématem vyčistit, jsme se podívaly i na možné dopady a provázanost s dalšími lidmi, ke kterým nás to vedlo. (Klientka sama vychovává dceru a má žijící rodiče i prarodiče z máminy strany).

Prvním dopadem byly pocity ztrápenosti, které by se vynořily několik let před koncem života.

Dalším dopadem bylo zhoršení života u její dcery (zhoršení partnerských vztahů), zhoršení osudu u její maminky (ukončení důležitého vztahu, někdo by ji zradil) a zhoršení osudu u její babičky (kde by se to psychosomaticky odrazilo na jejím fyzickém zraku – její duše by podvědomě nechtěla vidět, čím si její dcera, vnučka a pravnučka prochází, tělo by rychleji chátralo).

Za dalších několik let by se klientce vynořily z podvědomí pocity úzkostí.

Za dalších pár let ji čeká smrt někoho blízkého – dopadem by byla její vnitřní smrt, protože by se s tím nedokázala vyrovnat.

Krátce před smrtí by se přidal pocit vnitřního vyhoření, kterým by se navázala na svého budoucího vnuka nebo vnučku skrze vlastní pocity úzkostí.

Dalším tématem, které jsme řešily, byl strach ze smrti jejího otce. Odmítala ho jako ztělesnění blížící se smrti, její duše si nesla těžké emoce z minulých životů, kdy tragicky ztratila otce i partnera. Našly jsme pocity ztotožnění se s otcovou smrtí – krátce před otcovou smrtí by v sobě její duše definitivně zabila svůj vnitřní vztah k němu a v momentě jeho smrti by se jí na vědomí vynořily její vlastní emoce úmrtí, pocházející z minulých životů.

V souvislosti s tím jsme došly k odmítání partnera jako ztělesnění dalšího muže, který by v jejím životě zemřel (její duše ví, že má v téhle inkarnaci svého budoucího partnera přežít právě proto, aby měla možnost se s tím tentokrát vyrovnat). Zjistily jsme, že klientka podvědomě blokuje partnerské vztahy i své dceři, ve snaze uchránit ji od toho samého. Vytvářela pouta a vazby ze své podvědomé neochoty pustit ji do dospělosti a jejího vlastního života. Přebírala dceři energii a schopnost najít si partnera. Dceřina duše to však podvědomě věděla a sama energii potřebovala – podvědomě ji začala přebírat od kamarádky, která pak byla v její přítomnosti unavená. Dceřina duše se dále podvědomě navázala na dalšího kamaráda, kterému naopak přebírala mužskou energii, které měla v životě nedostatek (pocit chybějícího partnera, neschopnost najít si partnera, pocit chybějícího otce, mužské energie v rodině). Kamarád se cítil vyčerpaně a nebyl schopen ztotožnit se s vlastním nitrem.

Pocit chybějící mužské energie však měla i sama klientka, která ji zase brala dceři podvědomě.

Klientčin děda to vše podvědomě vnímal, emočně se odtahuje od celé rodiny, ve snaze uniknout tomu, aby se někdo napojit i na jeho energii, jeho duše neví jak se tomu jinak bránit. Staví stěnu mezi sebe a babičku a neví co si počít – vytváří si duchovní smrt ve snaze uniknout.

Většinou se setkávám s tím, že lidé chtějí řešit jen sami sebe – jim někdo bere energii, jim někdo něco blokuje. Ale už tam chybí uvědomění, že to co se děje jim, mnohdy způsobují i oni sami jiným duším. Vazby, kterými nevědomky ubližujeme, přebíráme energii nebo emoce, se zdaleka netýkají jen lidí, které známe. Vše se utvářelo po tisíce inkarnací a není možné, abychom všechny duše, které nějakým způsobem omezujeme, potkali v této jediné konkrétní inkarnací během pouhých pár desítek let. Zvykli jsme si řešit pouze to, co vidíme očima, vztahy, které jsou pro nás aktuální, ale mnohým chybí dostatečné uvědomění na to, aby byli ochotni nést odpovědnost za vše, co ve své duši mají a za veškeré vazby, které se mohou týkat i lidí žijících na druhé straně planety nebo duší, které nejsou v téhle chvíli z našeho pohledu inkarnované.

Kamarád i kamarádka a členové rodiny, kterým klientka přebírala energii, jsou odpovědni sami za sebe a je jen na nich, zda budou řešit své vlastní emoce a bloky, kterými si vazby klientky a její dcery přitáhli. V opačném případě mohou potkat další lidi, kteří se na ně navážou stejným způsobem. Je však na odpovědnosti klientky, aby si v sobě vyřešila emoce a přesvědčení, kvůli kterým si vytváří vazby na jiné lidi, blokuje jim některé věci a přebírá jejich energii.

Článek smí být šířen a kopírován jen se souhlasem autorky. Cesty k sobě mají osobní souhlas autorky k jeho zveřejnění.

Blanka Kochová


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě