Zdroj: Pixabay.com

Na Zemi se nyní probouzí aspekty a možnosti Života jako nikdy před tím, jsou to vyšší frekvenční úrovně, které otevírají nové možnosti. S tím se otevírá naše srdce a čistí se nefunkční programy. Čištění minulé časové osy tak získává zcela jiný, hlubší rozměr. Měníme budoucnost tady a teď.

Doba čtení 4,5 min

Cesty k sobě


Zatímco se počasí změnilo, mění se i Duch krajiny. Vypadá to, že čas vyhřívání na slunci a krátkých růkávů je nenávratně pryč, musíme se připravit na dlouhé chladné období. Toto období je čas, kdy se můžeme nechat snadno vyvést z rovnováhy. Nemám ráda chladné počasí, i když jsem nadšeným příznivcem otužování a na kole jezdím celoročně. Pracuji prostřednictvím přírody, Ducha Křivoklátských lesů. Jsem Duch zrozený z čistého Světla a věnuji se právu svrchovaného bytí v určité bublině mimo běžný lidský život. Indiáni nemluví zbytečná slova a tato moudrost je mi velmi blízká. Miluji pohyb a cvičení. Letos mám skvělou kondici. Mým zbožným přáním je žít co nejčistší život. Věřím, že budu jednou žít svoji snovou vizi. Pracuji na věcech, které cítím, že na sobě chci změnit, protože to umožňuje Vzestup.
Narozdíl od mnoha lidí, kteří se zabývají Vzestupem, jsem člověk, který žije převážně uvnitř sebe. Vyšlapávám cestu návratu původní křesťanské vize. Mnoho z nás je stále pronásledováno Temnotou nějakým způsobem. Mnoho lidí se zabývá covidem a jsou zaměřeni na starosti, jak to bude dál s jejich životem a se Zemí. Můj účel to není, můj účel je žít živý Život a prožívat ho jako zkušenost Krista. Na Zemi se nyní probouzí aspekty a možnosti Života jako nikdy před tím, jsou to vyšší frekvenční úrovně, které otevírají nové možnosti. Zdroj nás volá zpátky k původním šablonám bytí. Rozvíjíme Krista. Autenticky každý svým způsobem.
Zdroj: Gloriamagenta.blogspot.com
Ti, kteří chtějí znovu získat pravdivou identitu, musí měnit zastaralou a falešnou realitu, aby nezasahovala do jejich pokračujícího duchovního růstu a procházet vyššími časovými osami zároveň. Pokud nevymažeme minulé problémy, budeme opakovat stejné vzorce, dokud se nenaučíme duchovní lekci nebo neodstraníme trauma původní karmické události. Všechno se opakuje na osobní časové ose, dokud Duch člověka nevyřeší problém, konflikt nebo trauma v paměti a Vědomí. Když vyčistíme minulou časovou osu v přítomném okamžiku, změníme aktuální časovou osu, kterou jsme cestovali. To je Vzestup umožňující proces. To umožňuje přesunout se do nové časové osy a budoucího směru našeho života. Když vyčistíme minulost, změníme budoucnost.
 Mnoho lidí dokončilo karmický cyklus, mnoho lidí ho nedokončilo a pokračují do mnohem těžších životních úkolů. Někteří z nás dokončili osobní cyklus. Žijeme misi na základě výběru své duše. Každý, s kým nějakým způsobem koexistujeme, byl vybrán a přitahován k naší duši. Všechno bylo předem vybráno. Mnoho věcí se nám nelíbí, mnoho věcí je darem položeným k našim nohám. Život mnoha lidí se otáčí o 360°. Pláčeme, jsme naštvaní, smutní, bezradní a rozčilení. To vše nás učí být neutrální. Každý dokáže vše uzdravit sám v pravý čas. Všechno má svůj správný čas. Dokud nenadešel čas pro uzdravení vztahu, těla, sebelásky, nedokážeme s těmito věcmi pohnout. Někteří lidé se musí vyčerpat zoufalstvím, někteří lidé musí skončit v nemocnici, někteří lidé musí ubližovat, jiní žít s tyranem, dokud nepochopí, že je čas na změnu. Pořád se vracíme k ráně a k bolesti a léčíme ji skrze lůno a sebelásku. Moje vnitřní dítě potřebovalo mnoho let léčení, protože v dětství mu byly hry neustále odebírány. Stejně tak vnitřní žena byla zraněná. Potřebujeme jít do hloubky sebe sama a obrovské množství soucitu se sebou. Do nejhlubších bolestí a smutků přinášíme mnoho soucitu, to je cesta Krista.
Čím citlivější jsme, tím těžší je být součástí života na Zemi. New Age lidé nejsou citliví k Životu. Jestliže nechcete mít zkušenost Krista, nebudete tomu rozumět. Lidé New Age nezkoumají sami sebe, svůj život, nehledají uvnitř sebe, nezkoumají vlastní psychiku, nerozvíjí svoji esenci ani duši, žijí jen vně povrchním životem. Nekultivují životní sílu. Nemůžeme o věcech jen číst, ale musíme je ztělesnit, aby to byla zkušenost, pravda. Teprve pak je to Vzestup. Teprve pak můžeme hovořit o Vzestupu. Jestliže přijde něco, co je těžké integrovat, proces truchlení je zdlouhavý, musíme dlouho pracovat, než nastane rovnováha a klid. Jakmile je tělo v nerovnováze, okamžitě nám to ohlásí. Mozek říká něco jiného než tělo. Pozor na to. To, co léčí mé tělo, je krása přírody a elementální království. Cítím už delší čas, že moje práce není správně chápána. Je tu mnoho padlých andělů a padlých entit. Pořád do sebe nalévám Lásku. Jsem silná, velmi silná a vím, že Kristus zvítězí. Kristus není hra na duchovno, je to služba. Jsem dobrovolná duše, nejsem vázaná k Zemi karmicky a proto mě lidé odmítají. Mají často nějaká očekávání. Jsem velmi věrná své cestě a nenechám se z ní stáhnout padlými bytostmi. Nemohou blokovat práci, která se děje přes mé tělo, moji životní sílu, moji duši, mé srdce. Tito lidé nejsou milováni a nemilují, žijí ve strachu, vině, hanbě, špatném svědomí a lítosti, co udělali a co neudělali. Je to smutný pohled, jak trpí, jak jsou nešťastní. Ale každý démon jednou skončí.
Mé srdce je čím dál silnější, tělo je vitálnější. Důvěra v sebe jako Krista roste. Ti, kteří se snaží škodit, škodí jen své vnitřní Posvátné Unii, svému vnitřnímu muži a ženě. Lidé si nechtějí vzpomenut na domov, a tak zůstávají v této ignoraci. Bolest tvoří bolest. Ubližování tvoří ubližování. Jsem neustále v bezpodmínečné Lásce i v těchto nelehkých podmínkách, protože vím, že každý byl a může ztělesňovat Anděla skrze Službu. Mohu být neustále zklamávána, ale já dělám věci, dokud nedosáhnu úspěchu. Nevzdávám se. Nikdy se nevzdávám. Mám velký trénink už mnoho let. Lidé se snaží ubližovat, ale záleží na duši, jak dlouho chce trpět nebo to prostě přijme a já se velmi miluji. Jsem vděčná každému, kdo nějak ovlivnil nebo se snaží ovlivňovat moji cestu, protože na tom vždy vytěžím další úroveň integrace polarity a všem takovým zážitkům vděčím za svůj posun a růst. Tito lidé, kteří nemilují nebo nejsou milováni, se budou vracet zpět do těchto lekcí a situací v dalších a dalších životech, dokud nezačnou milovat sebe a druhé. Světelná bytost pracuje na své vnitřní Unii a její vnitřní pokrok je vidět vně. Posvátná Unie není nějaký milostný románek. Je mi naprosto jedno, jestli někdo čte mé aktualizace. Nejsem tu kvůli lidem, kteří přichází s povrchním zájmem. Naše cesty jsou odlišné.
Budu se nyní věnovat práci v terénu, práci se svým Světelným tělem, takže se budeme v tomto prostotu setkávat méně. Děkuji vám, kteří mě máte ve svém srdci. Jsem velmi vděčná vám, kteří mě tolik let podporujete. Je to neuvěřitelně dojemné. Budu se dál snažit dělat to nejlepší. Nejprve musíme vše sami projít, mít zkušenost, teprve pak o tom můžeme psát. Jsem každý den v přírodě, protože pracuji pomocí přírody. Učím se ztělesňovat nové a nové úrovně Lásky. Zůstaňte věrní sobě. Duch Krista zvítězí!
 S milující Láskou v srdci Lenka Gloriah Magenta

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě