Ukázka z připravované knihy Alita Zaurak "Rok ve Zvěrokruhu"

datum 19. 12. 2020
Zdroj:Pixabay.com

Alita vás zavede do světa astrologie v aspektech praktického života. Jak plout na její vlně, vnímat vlivy planet a využít je ve svůj prospěch?

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Po úplňku v období Střelce (letos od 30.11 do 14.12) se osvobozujeme od nezdravých a omezujících názorů, všemožných přesvědčení a přístupů k životu. Ze stavu nadhledu, do něhož jsme v této fázi roku jaksi přirozeně "vytahováni či vyzdvihováni", můžeme mnohem lépe vnímat a chápat, co nám v obvyklém každodenním životě opravdu nedělá po všech stránkách dobře, co nám všemožně brání užívat si života! Mnohé názory a přesvědčení jsme přijali více či méně vědomě už v dětství, ještě hlubší stopy vedou do minulých životů... Silný vliv na naše smýšlení o životě a tedy i na naše chování a případné finanční, vztahové, zdravotní či jiné potíže, mají často náboženství různé ideologie jako takové, omezovat nás mohou také všemožné sliby a přísahy, které jsme kdysi kdesi učinili.. Nejčastější jsou sliby chudoby a celibátu, které dodnes mohou nepříznivě a podvědomě ovlivňovat naší současnou realitu.
V tomto období je obzvláště vhodné uklízet ve své knihovně, v počítači a pod., zkrátka všude, kde máme shromážděno množství informací. Projděme si vnímavě a citlivě především všechny své knihy s duchovní, filosofickou či náboženskou tematikou a osvoboďme se od všech, které už s námi nesouzní. Rovněž všemožné obrazy, fotografie, posvátné předměty, suvenýry z cest, z nichž na nás nevyzařuje dobrá energie, je lepší vhodným způsobem odstranit ze svého příbytku. Stejně tak se můžeme v duchu či nahlas(-: s vděčností rozloučit se všemi, kdo byli našimi léčiteli, lékaři či učiteli apod., a z nějakého důvodu již s námi nerezonují.
Ponechme si raději méně knih a předmětů a rovněž mistrů či učitelů - důležité je, aby na nás dobře působili, abychom s nimi bytostně souzněli!
O očistu svého smýšlení a pociťování můžeme též poprosit či pomodlit se, stejně jako můžeme v těchto dvou týdnech prostě odevzdat Bohu vše, s čím si dlouhodobě nevíme rady. Za celý rok nashromážděné prožitky a situace, které jsme zažívali, mohou být nyní jaksi "doprožity", hluboce pochopeny a tedy i stráveny! Na své chování a konání se můžeme podívat i z jiných úhlů pohledu, než jen z pozice svého ega! Pomoci může například výklad andělských karet, čtení z akašických záznamů apod...
Na tělesné úrovni se můžeme věnovat očistě jater, která obzvláště strádají naším nezdravým chováním a návyky. Nejčastěji se jedná o přemíru práce a všemožných povinností, stejně tak nestřídmost ve stravě, nadměrné pití alkoholu, jezení masa apod.
Omluvme se tomuto zásadnímu tělesnému orgánu, tolik důležitému pro naší radost ze života! Podobně jako baterie v autě jej umožní nastartovat a rozjet, zdravá a čistá játra nám dávají čirou radost z bytí v těle a tak nám umožňují užívat si života v přítomnosti, života jako takového. Nemusíme si tak vymýšlet spoustu jiných nadbytečných požitků a prožitků, kterými bychom je opět zatěžovali(-:
Očistě našeho jemnohmotného těla i příbytku či domu napomohou též vykuřovadla a podobné prostředky.
Celkově jsou v této době užitečné a obzvláště vhodné ohňové rituály a obřady, během nichž spalujeme všemožné bloky a nashromážděnou negativitu. Důležitý je vědomý přístup k živlu ohně a naše ochota opravdu "s boží pomocí" spálit vše nepotřebné...

Ukázka z připravované knihy  Alita Zaurak "Rok ve Zvěrokruhu"
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico