UHLÍKOVÁ MUTACE NA KŘEMÍK

datum 30. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

V periodické tabulce prvků je atomové číslo uhlíkového prvku šest, křemíkového 14. (O oktávu výše).

Uhlík je potřeba k vytvoření veškeré DNA a RNA, chemického kódu pro život, jaký existuje dnes.

Dr. Max G. Lagally, profesor vědy, objevil, že křemík může pozměnit DNA, což znamená, že křemík může PODPOROVAT ŽIVOT. V tomto bodě se jako lidský druh vyvíjíme velmi rychle.

Evoluce našeho druhu "Homo Sapiens" dělá kvantový skok k "Nesmrtelnému" (Homo Galacticus, Homo Immortalis, Homo Luminous) druhu se 48 chromozomy s 12 fyzickými vlákny DNA a 10 vlákny éterické DNA.

Naše trojrozměrná (3D) biologie se alchymicky posouvá z uhlíku na vícerozměrný (5D) křemíkový krystal.

Pokud se do ohně vloží kus dřeva, hoří, dokud nezbude pouze prvek uhlíku. Pokud je však zapálen diamant, jeho struktura zůstává.

Proto musí být všechny naše buňky přeměněny z uhlíku na krystalický křemík, abychom mohli odolat obrovskému množství světla a energie, které na planetu přichází od konce roku 2012.

Vnitřně se všechny naše buňky mění z organické struktury na krystalickou strukturu, dokonalý hranol, kterým může světlo procházet a přinášet ozáření do našich těl, čímž končí hustota 3D.

Ne každý zažije tuto transformaci mnoho lidí SE ROZHODNE na úrovni duše "odejít" dříve, než Matka Země do té doby přijde. Jiní odejdou, protože jejich tělo nebude udržovat světlo, které jim umožňuje přežít ve vyšších dimenzích.

Ale duše, jejichž rozhodnutím je ZMĚNIT jejich buněčnou strukturu založenou na uhlíku do křišťálově čisté formy, budou doprovázet novou „Novou Zemi“, Gaiu ve Zlatém Věku. A mohou stoupat v radosti, aniž by opustili svá těla. Ostatní se mohou inkarnovat znovu

Nikdy v historii tohoto vesmíru bytosti neudělaly tento velký evoluční krok současně a vědomě.

Na konci roku 2012, kdy celá Sluneční soustava jako celek dosáhla konce své 26 000 let trvající cesty (Dokončení Cyklu Precese Rovnodennosti) a Slunce se spolu se svými planetami dostalo do dokonalého zarovnání se Sluncem z

Plejád (Alcyone), se Siriusem, Orionem, středem Galaxie (Hunab Ku) a černou dírou, které tam existují, v důsledku obrovské gravitační síly tedy cestujeme za 7 dní 5 světelných let směrem k hvězdnému systému Sirius.

Tak začala nová galaktická cesta, nový kosmický cyklus a cyklus je návrat skrze něco; přidáte-li k němu slovo „Vzestup“, stane se vzestupným cyklem, který vytvoří Novou Spirálu „Nahoru“, kruh vracející se ke svému počátku, ale horní oktávou, ve které začal.

Časy, ve kterých se lidská bytost vyvíjí z jedné dimenze vědomí do druhé, ve fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních aspektech, se zkracují, ale nyní to není krok z jedné evoluční fáze do druhé, ale je zde potenciál pro kvantově propletený dimenzionální skok, proto se tomu říká kvantový skok.

V předchozích evolučních změnách lidská bytost vždy zůstávala u své DNA založené na uhlíkovém elementu, v realitě třetí dimenze, a nyní přichází změna její DNA na element SILICIUM, tedy základ krystalu křemene, krystalická DNA.

V periodické tabulce chemických prvků můžeme vidět, že mezi atomovým číslem prvku uhlíku a křemíku je rozdíl osm, tedy o oktávu výše.

Náhoda? Ani NÁHODOU

Není to náhoda... ale příčinná souvislost, protože má příčinu a následek.

Kvantový skok nastane, když atom podstoupí modifikaci v důsledku „vnějších“ sil, které jej „nutí“ podstoupit vnitřní mutace, a proto jej strukturálně pozmění a změní se tím jeho

morfologie na jiné prvky.

Částice světla zvané fotony, jejíchž částice vibrují rychlostí 9/10 rychlosti světla, budou příčinou této změny v atomu hmoty v realitě třetí dimenze 3D,

"přesouvají" do jemno-hmotných dimenzí a frekvencí větších než je rychlost světla, kde hmota jako taková mizí.

Morfologie lidské bytosti projde mutací na element křemíku, což je krystalický element, který bude představovat kvantový skok frekvence, ve spirále naší DNA, která je základem lidské genetiky, tvořené krystalickými strukturami.

A koneckonců, v mystické filozofii slovo KRISTUS znamená „vyšší duchovní úroveň“, úroveň, která přesahuje úroveň současného nastavení lidské bytosti.

A kupodivu DNA bude mutovat směrem k křemíku, přestane být uhlíkem, takže naše těla se stanou "svítícími".

Toto je nový krok, kterým procházíme ve šroubovici VZESTUPU naší evoluce. Je to nádherná stezka směrem k Jednotě, JEDINÉMU BOŽSKÉMU POLI A UVĚDOMĚNÍ.

V Bezpodmínečné Lásce,

ZDROJ: Krassiva Romni Cioaba

Sdíleno v pozorování a procítění jemných posunů a změn v morfologii energetického pole,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico