Udržování nadměrné životní síly

datum 20. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Vážení Milovaní, vítejte v nové listopadové zesílené energii 1:11, která symbolizuje Jednotu a také Jednotu posvátné Unie s Bohem, vzkříšení Trojice věčného Světla Krista ve fyzickém těle, kde další zasvěcující frekvencí pro rozšíření Vědomí je Brána 11:11 - uzdravení mužských a ženských energií.
Podzimní příroda září neuvěřitelnými barvami, jaké může mít na paletě jen malíř a Tvůrce Génius a to mé smysly naplňuje fascinujícím nadšením a obdivem. Toulám se uprostřed té krásy dlouhé hodiny, často se zastavuji, aby se všechny mé smysly nasytily nádherou, aby mi snad neunikl nějaký list, na kterém se třpytí kapky vody jako brilianty, nebo stromy zářící žlutým listím jako zlatý chrám. Vystavuji svoji tvář slunci, aby mě líbalo. Nadechuji svěží vzduch s vonnými kompozicemi pryskyřice, slunce, mechu, smrků a vlhké půdy. Být součástí této spirály ŽIVÉHO ŽIVOTA mě naplňuje blažeností Ducha Svatého a vnitřní dítě je šťastné.
Během života jsem byla často zklamávána lidmi, a to dokonce těmi nejbližšími a vlastně jsem zklamávána dodnes v dnešním světě, protože nějakým způsobem koexistujeme v běžném životě s těmi, kteří žijí v domě ega, kde poctivost a čestnost byla vymazána. Přestala jsem důvěřovat lidem. Je jen velmi málo přátel, kterým věřím, protože jsou pravdiví a čestní. Miluji jejich moudrost a ráda s nimi hovořím. Je málo lidí, s kterými mohu sdílet hlubší myšlenky, a tak jsem se stala toulavým poustevníkem, který ze všeho nejraději hovoří s Duchem přírody a kterému svítí oči při pohledu na veverku nebo letícího dravce.
Musíme být trpěliví a počkat, až se lidská Bytost probudí ke své vnitřní moudrosti, moudrosti Boha. I přes všechny lidské Závoje zapomnění miluji lidskou rodinu, protože se probouzí z velké bolesti. Někteří budou dlouho stát za svými iluzemi a jen tak nepřipustí, že by život mohl být mnohem krásnější, že by mohli tvořit ze své autentické podstaty a vyměňovat své tvoření s druhými.
Před několika dny jsem se setkala na chvilku s přáteli mé dcery. Tito mladí lidé mají moudré vize, co chtějí tvořit, velmi dobře ví, jak se chovat ke svému tělu, k přírodě, a mají velkou zodpovědnost. Ví, že tvoří Novou Zemi a ví, že je to těžké. Domů jsem si odnesla přírodní olejový parfém s názvem Láska, protože tvoření s takovou čistou energií chci podporovat a používat na své tělo. Domů jsem šla za tmy, kdy slunce už dávno zapadlo, a tak jsem si užila „bobříka odvahy“ cestou přes les. Taková setkání jsou obohacující a lidé ví, že musí držet pospolu a tvořit ze své esence a podstaty, protože z čistého tvoření dýchá čistá Láska a přes lidský úpadek, který sledujeme jako nezaujatý pozorovatel se modlit a věřit, že hluboké léčení, i když je náročné, otevře lidská srdce.
Průchod touto temnou pasáží je pro nás náročný, protože to všechno tělo musí absorbovat a integrovat, někdy to trvá hodiny, než jsou temné energie rozebrány. I mé tělo prožívá následek toho velké bolesti.
Jsme jako taoističtí léčitelé, kteří pracují s polaritami Jin a Jang a léčí akupunkturní body na těle někoho, kdo je skoro před smrtí. Oživujeme planetární tělesný systém a děláme vše, aby energie mohla proudit a byla navrácena rovnováha. Naše lidské dítě potřebuje tolik Lásky, radosti, tvořit, pečovat o sebe, protože zažilo a zažívá tolik manipulativních energií a Archontského vlivu. Archon je definován jako vládce falešný král, který ovládá masky podvodu, zneužívá a ovládá mysl. Patriarchální nadvláda je prosazována prostřednictvím zneužívání moci alfa samců ke kontrole žen formou zastrašování, násilí, zneužívání, pronásledování oběti. Tyto bytosti mají geneticky umělou inteligenci a pochází z Orionu. Jsou to paraziti mysli i těla. To není science fantasy, jsou skutečně zde. Jejich úmyslem je vytvořit z lidské bytosti kyborga. Učíme se rozlišovat v dnešním světě a zarovnat elegantně s tvořením vysněného ŽIVOTA. Je zde tolik padlých aspektů života. Mnoho lidí bude stále vytvářet protichůdné energie, udusali svoji citlivost velmi hluboko.
V kontextu tělesné a duchovní nerovnováhy, která má dopad na mnoho lidí, bych se ráda zmínila o duchovním imunitním systému, který jde ruku v ruce s fyzickým imunitním systémem. Mnoho lidí v dnešní společnosti si neuvědomuje svůj životní styl, který vede k úpadku duše, těla i Ducha.
Na cestě ke svobodě, je důležité řídit si svůj vlastní život jako svrchovaná bytost. Spojit se s duší, Duchem a tělem. Duchovní imunitní systém chrání naše živé tělo proti všem negativním silám. Vede nás, abychom zkoumali sebe jako bytost s milujícím a čistým srdcem, protože to jsou atributy Boha.
Duchovní imunitní systém odpuzuje nemoci, obavy, strachy, úzkosti, takže není možné zarovnat se s falešnými a podvodnými lži. K aktivaci duchovního imunitního systému a k odvrácení parazitických energií je v tuto chvíli zásadní informace, že jsme multidimenzionální elektromagnetické duchovní bytosti se Světelným tělem, které je prosazováno prostřednictvím dodržování Přírodních zákonů. Podle těchto zákonů je aktivována silná duchovní síla podle toho, kam vědomě vkládáme souhlas nebo stres nebo nedostatek.
Mým záměrem je připomenout tyto zcela přirozené schopnosti v těle, protože existuje tolik záměrně vytvářeného strachu a paniky. Lidské Světelné tělo se skládá z několika vrstev energie, které se rozprostírají po celém fyzickém těle jako energetický štít pokrývající a chránící tělo i Vědomí. Když meditujeme, zaměřujeme svoji pozornost na Světelné tělo, které pomáhá posilovat, chránit a růst tělu i Vědomí, které dodává energii duchovnímu imunitnímu systému. Kvalita, barva a velikost aury organické energie přímo souvisí s úrovní naší rovnováhy a tedy celkovým zdravím, bio neurologickým fungováním a duchovním spojením. Ti s větší a jasnější organickou energetickou aurou jsou zdravější.
Biologický imunitní systém chrání naše tělo před patogeny a toxiny, souvisí s funkcemi duchovního imunitního systému a s kvalitou vývoje Světelného těla i Vědomí, a to umožňuje používat tyto energie jako léčivý zdroj k udržení optimálního zdraví. To znamená také, že budeme-li se pohybovat mezi těmi, kteří jsou v současné době nemocní, na základě jejich oslabeného imunitního fyzického a duchovního sytému, nemá to na nás žádný vliv.
Klíčem k obnovení rovnováhy a udržení zdraví je pochopení udržovat nadměrné množství energie životní síly, která cirkuluje v celé naší anatomii a fyzických strukturách Světelného těla, protože to živí náš duchovní imunitní systém. Oba naše imunitní systémy vyžadují cirkulaci energie životní síly prostřednictvím zdravého a čistého jídla, vody, dýchání čerstvého vzduchu a také udržování zdravého mentálního i emocionálního stavu s přiměřeným odpočinkem, péčí o sebe a časem na modlitbu a rozjímání.
Spojení s naším vnitřním Duchem  - zdrojem, úmyslně každý den, modlitbou a meditací posiluje životní sílu a fyzickou imunitu. Nejdůležitější otázkou se tedy stává, jaké aktivity a interakce s lidmi, místy nebo věcmi v našem životním stylu nám pomáhají zvýšit cirkulaci energie životní síly a zvýšit celkovou frekvenci prostředí na láskyplné a soucitné interakce, které podporují silný duchovní imunitní systém. Zaměření na milující laskavost a soucitné interakce nás vyživuje a energetizuje, uzdravuje ostatní kolem nás a celý přirozený život.
Vyčištěná mysl spolu se silným duchovním imunitním systémem nám pomáhá snáze odolávat a bránit se při překonávání psychických útoků, protože manipulace temných sil a cílené zbraně používané v interdimenzionálních rovinách mohou oslabit naše fyzické zdraví. Ve všech otázkách osobního zdraví, pohody a duchovního rozvoje, bychom se měli v první řadě radit se svým vnitřním Duchem a zdrojem Boha jako naším pravým uzdravujícím lékařem a požadovat, aby se v našich životech a ve všech interakcích projevil tento dokonalý Bůh.
Hvězdné Bytosti jako Semínka ŽIVÉHO ŽIVOTA pomáhají s obnovou této organické rovnováhy. Naše inkarnační smlouva je založena na ztělesnění nových frekvencí, nápravě Kristosofianského těla pro obnovení svobody, zdraví, Nanebevstoupení, sjednocení všech energetických opaků zpět do Jednoty pro posvátného manželství. Vrcholem je konečná alchymie, kdy se lidská bytost spojí s Božstvím, uzavře sňatek s vnitřním Duchem. Ve fyzickém partnerství, pokud snad zde existuje taková smlouva, domnívám se že ne, této úrovně musí dosáhnout oba dva.
Obnovu životní síly můžeme přirovnat k semínku. Semínko spadne do půdy, jakmile nastane správný čas a podmínky, objeví se malý klíček, který roste nahoru a zároveň dolů svými kořeny a později do stran listy a větvemi. Je to tedy spirálovitý růst nahoru, dolů, doleva, doprava, všemi směry. Je pravda, že semínko vyklíčí ve tmě, ale tmavé zákoutí může později brzdit růst, nebo zcela zastavit, dokud sluneční paprsky neproniknou a nezačnou rostlinu vyživovat.
Jestliže rostlinka zůstane ve tmě, její růst a život zanikne, protože nebude mít ŽIVÉ SVĚTLO pro svoji prosperitu, aby z ní vyrostl zdravý a silný strom. Je to alchymie, na které se podílí všechny elementy – živly (od slova život) - voda, země, oheň, vzduch a éter. Věřím, že vidíte tuto jednoduchou analogii vašeho Vzestupu v porovnání s přírodou. Dokud se nenapojíme na životní spirálu, nevytvoříme potřebné podmínky pro růst, tělo uvadne.
Jednou z podmínek Vzestupu, je integrace polarity v srdci, aby se tělo elektromagneticky dostalo do stavu rovnováhy, neutrality. Vidím, že někteří lidé, přes jejich znalosti, tuto práci dělat nechtějí nebo ji špatně chápou, nebo odmítají. Mnoho duchovních lidí se zajímá o Vesmírné lodě, Vesmír, o mimozemšťany a vlastně nerozumí, jak je tvořen Vesmír. Tvoření Vesmíru je organická tvorba trojtónového Světla, ne umělého. Vzestup není lineární, není mentální, není to život na lodi Star Trek. Vesmír není tvořen umělou inteligencí. Budete se muset pustit těchto pohádek a mylných přesvědčení, které zde eony let propaguje temná agenda.
Jako velcí snílci vizualizujeme úspěch. Kdykoliv jsem v přírodě, spolupracuje se mnou a já s ní a také moje Světelná Rodina. Příroda mi velmi pomohla posílit duchovní i fyzický imunitní systém, dostat se do stavu klidu, štěstí, blaženosti, míru a rovnováhy, spojit se s tělem, Duchem a duší, okysličit krevní systém, plíce, posílit fyzické tělo dlouhými procházkami po Křivoklátské vrchovině nebo jízdou na kole v každém počasí po celý rok ......a nikdy nezapomenu fotoaparát.
Žijte své krásné životy v Lásce a hojnosti. To, co se nyní děje, je jen dočasné. Padlé frekvence jsou jen dočasné. Miluji vás s velkou Láskou. Pečujte o sebe a budete-li cítit, připojte se ke mně opět příště. Smějte se a mějte radost!
Gloria Magenta
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico