Milí priatelia,

opäť ma to posúva povedať vám niečo k udalostiam minulých dní. Zasa sú nám podsúvané médiami katastrofické informácie o útokoch na Sýriu, o tom, že  začala 3.sv.vojna a neviem, čo všetko. Nesledujem to, ale zasa – pohybujem sa medzi ľuďmi a počúvam. VOJNA NEBUDE! Prosím nedávajte týmto informáciám svoju energiu.

Vysvetlím:

V žiadnom prípade sa neradujem zo žiadnej zlej udalosti, ale nevyvoláva  vo mne žiadny pocit. Z môjho pohľadu to nemá význam – myslím z dlhodobého hľadiska. Hlavne ak viem, aký má skrytý význam – ľudia každej takej udalosti prikladajú význam, zapájajú emócie, znižujú tak svoju energetickú vibráciu. Čo však nie je dobre – ešte veľmi veľa ľudí takýmto udalostiam venuje svoju pozornosť a tak sa následne znižuje energetická vibrácia celoplanetárne. Som presvedčená, že všetky tieto akcie sú opäť úmyselné a že všetky tieto udalosti smerujú práve k zníženiu frekvencie vibrácií Zeme. Pre “temnotu” je totiž veľmi dôležitý chaos, stres a strach. Čo si myslíte, prečo bola “zariadená” migrácia do Európy? Predstavte si tú “energetickú maškrtu” pre temnotu, iluminátov – nazvite si ako chcete nízku energiu – v podobe strachov, negatívnych emócií – a čo to všetko urobilo s vibráciou Zeme? A toto je ich cieľ. Ich potreba udržiavať ľudí v napätí, aby naša myseľ nemala pohodu, pocit kľudu a bezpečia.

Prosím, myslite na to. Myslite, že všetky tieto udalosti sú zámerne vytvárané a podsúvané, pretože ľudia boli a zatiaľ ešte sú nastavení tragédie prežívať. Skúste si tak aspoň týždeň sledovať, čím je vaša myseľ masírovaná cez médiá………..všimnite si komentáre k článkom, aké spôsobujú emócie…….Aj toto patrí k vášmu učeniu a rastu – nedávajte energiu tam, kam nepatrí. Vždy si spomeňte, čo tým posilňujete.

Opäť som poprosila o vedenie pre ďalší týždeň. Na čo sa zamerať pri práci na sebe samom pre tento týždeň. A opäť vyšla famózna karta k téme, o ktorej som písala na začiatku. Potrebujeme sa zamerať na 5. čakru – na cetrum komunikácie. Je veľmi úzko spojená s vibráciou 3. čakry, s ktorou sme pracovali minulý týždeň.  

Piata čakra je veľmi silným nástrojom “moci” (ukazujú vám  túto moc práve médiá), či už v podobe písomného alebo ústneho prejavu. Slová dokážu potešiť, vyliečiť, ale i ublížiť. Táto čakra uvádza energiu myšlienok do reality. A preto je iba na nás, či sú vaše myšlienky vysoko vibračné alebo naopak. Vyzýva nás, aby sme sa zamerali na to, čo ju oslabuje a aby sme zmenili svoj spôsob vyjadrovania – máme ho povýšiť na vyššiu formu lásky. Určite je to aj o tom, aby sme zmenili aj spôsob nášho premýšľania a o tom, ako oslovujeme sami seba. Možno treba urobiť aj inventúru v našom slovníku, pretože niektoré slová narúšajú našu auru. Porozprávajte sa so svojou piatou čakrou a zamerajte sa na rady, ktoré vám poskytne. Je totiž dôležité, aby bola v harmónii, pretože je premostením medzi srdcom a rozumom. Ak je v nerovnováhe, tak je potom nadradený buď rozum (a to vedie k prílišnému premýšľaniu, prílišnej zodpovednosti, rozoberaniu situácií) alebo je to srdce (potom je človek príliš precitlivelý a emočne nevyrovnaný).

Modlitba pre piatu čakru

“Uvedomujem si, kde moja piata čakra leží. Je výstupom mojich emócií, je centrom všetkých mojich prejavov. A ja si priznávam, kde v tejto čakre mám bloky a kde si sám(a) bloky pridávam. Uvedomujem si, že veľký podiel na tejto čakre majú emócie s mojimi slovami spojené.

A je jedno, či boli povedané, alebo len v mysli stvorené. Priznávam, že tieto slová zraňujúcimi mohli byť, a ruším všetko to, čo mohli tieto slová spôsobiť. Prosím o nápravu u seba, aj u tých, komu som týmito slovami ublížil a žiadam o odpustenie všetkých, koho sa dotkli moje emočné prejavy a spôsobili akúkoľvek formu ublíženia. 

Uvedomujem si, že trestám sám(a) seba aj keď len svojimi myšlienkami a každý tento trest láske odovzdávam. Láskou sa menia na vibrácie, ktoré sú mi vlastné a ozdravujem prejavy svoje, ktoré sa môžu niesť vo vibrácii novej, láskavej a prívetivej. Ako ku mne samotnému/samotnej, tak aj ku všetkým a všetkému, k svetu okolo, aj ku všetkým bytostiam.

Opúšťam všetky strachy, ktoré blokujú moju kreativitu a prijímam späť schopnosti, ktoré môj prejav rozširujú. S radosťou tak objavujem svet, ktorý je naplený činnosťou z detstva.  

Moja čakra sa uzdravuje a dostáva novú vibráciu, moje schopnosti sa rozširujú a ja zostávam s nimi v mieri.”

Afirmácia: Centrum mojej komunikácie sa aktivuje a prebúdza. Moja 5. čakra                    má silu požehnanú Dychom Boha.

Želám Vám krásne dni.   S ♥ Inka

S odovzdaním posolstva pre vás mi pomohli Zvitky tvojej múdrosti od Markéty Selinijana Stejskalovej.

Zdroj: https://tichemiesto.wordpress.com