Díl první

Moderní medicína a rakovina

Abychom pochopili přístup moderní medicíny k rakovině, musíme se vrátit zhruba o sto let zpátky a podívat se, jak jsme se sem dostali.

Před sto lety se nové farmaceutické usilování soustředilo na „ropnou“ medicínu. Chemicky se z ropy dá udělat všechno možné.

Rockefellerova a Carnegieova nadace se ujala úlohy eliminovat všechny „neropné“ směry v medicíně a etablovat jen jediný: petrochemický. Flexnerova zpráva o stavu medicíny v USA v roce 1910 dospěla k závěru, že mnoho institucí neprovozuje rozumnou medicínu. Jinými slovy: nepodílejí se na zvyšování obratu petrochemické farmacie. A tento stav bylo nutno zásadně změnit.

Carnegie a Rockefeller začali okamžitě zasypávat penězi ty lékařské instituce, které se chtěly podílet na zvyšování obratu petrochemické farmacie. Ostatní školy a zařízení byly postupně ničeny. Tento „očistný“ proces se neomezil pouze na USA, ale rozpoutal se i v Evropě a všude jinde. Výsledkem bylo zničení všech ne petrochemicky orientovaných směrů – a samozřejmě i přeměna lékařského vzdělání v tom smyslu, aby se lékař stal obchodníkem s petrochemickými medikamenty.

K čemu tento vývoj vedl, znáte všichni na vlastní kůži: doktor má na vás vymezen určitý čas, pár minut, a většinou vám během této doby předepíše nějakou pilulku (nedívaje se přitom na vás, ale do počítače). Pilulku na to, pilulku na ono, a za nějakou dobu se zase krátce setkáte, nejspíše proto, abyste dostali další nebo jiné pilulky.

Na pacientech s diagnózou rakoviny se odehrává holocaust. Chemoterapie ZPŮSOBUJE rakovinu, mamografie ZPŮSOBUJE rakovinu… to jsou skutečnosti, které jsou nezvratně doložené a v lékařských publikacích zveřejněné, a přesto se rakovinu ZPŮSOBUJÍCÍ postupy nadále používají na „léčení“ rakoviny.

Poselství moderní medicíny je antitezí přírodního přístupu: jako lidská bytost jste „nedokonalí“, dokud se nenecháte naočkovat nebo neužíváte nějaké „léky“. O úloze kupříkladu výživy se studenti medicíny nedozví vlastně nic.

Co je rakovina? Běžná odpověď by asi zněla, že to je tumor. Medicína bojuje proti tumorům – ale tumor není nemoc, tumor je pouze symptom, podobně jako varovné červené světýlko na palubní desce automobilu: mechanika, který by vymontoval světýlko a tvrdil, že tím opravil váš automobil, byste asi nadále nezaměstnávali. Lékaře, kteří si tak počínají, ale živíte nadále.

Pokud tělo reaguje na cokoliv nějakým symptomem, je to moudrá a smysluplná věc. Horečka je znakem toho, že se tělo snaží očistit. Podobně i rakovina je znakem toho, že se někde něco děje. A pokud nezměníte něco ve svém životě, bude se vracet.

Dobrá tedy. Berete farmaceutické léky. A berete jich více. Čím více léků, tím blíže zdraví? Nedávné výzkumy dokládají, že pokud berete pět nebo více medikamentů, neexistuje způsob, jak předvídat, co to s vámi udělá. Nebylo to nikdy testováno a účinné látky různých medikamentů reagují vzájemně a mnohdy se vzájemně umocňují. Velmi obvyklé je, že během doby dostanete další léky, a sice na symptomy způsobené předešlými léky, a to může být spirála, kterou nelze zastavit.

V podstatě se jedná o postup, jako když máte na podlaze smradlavou skvrnu, a místo abyste ji odstranili, hodíte přes ni koberec. A v případě potřeby pak ještě další koberec.

Celý systém je vystavěn na produkci chronických onemocnění. Protože ze zdravých lidí žádný příjem nekyne.

Co se týče konvenčních přístupů k „léčení“ rakoviny – jen 2,1 % pacientů v USA přežijí chemoterapii o pět let (v jiných geografických oblastech jsou čísla obdobná). Chemoterapie ZPŮSOBUJE rakovinu – ozařování ZPŮSOBUJE rakovinu – nezaslepení a zkušení lékaři říkají, že málokterý pacient zemře na rakovinu – převážná většina umírá na následky konvenčních „terapií“.

Nové oficiální prognózy hovoří o tom, že v roce 2020 bude v USA polovina rakovinných onemocnění indukována ozařováním (rentgen, mamografie atd.) a medikamenty. Ještě jednou: POLOVINA všech rakovin bude ZPŮSOBENA zdravotnickým systémem. Další nedávné americké prognózy udávají, že jeden ze dvou mužů a jedna ze tří žen bude ve svém životě konfrontována s diagnózou rakoviny.

86 % onkologů udává, že kdyby onemocněli rakovinou, nepodrobili by se chemoterapii, ozařování a operacím – procedurám, které dopřávají svým pacientům.

Shrnutí: stávající systém ZPŮSOBUJE polovinu rakovinných onemocnění. „Léčí“ je pak RAKOVINOTVORNÝMI procedurami, které přežije (o 5 let) jen zhruba 2 % nemocných. Zhruba devět z deseti lékařů by se nepodrobilo procedurám, které aplikují na pacientech. Převážná většina pacientů neumírá na rakovinu, ale na následky „léčení“.

Na brzkou shledanou

 

        vaše PAPRSKY

Jak mnozí z vás vědí, naše stránky http://paprsky1.com právě dřímou a chystají se na metamorfózu, všechno se nyní odehrává v našem obchůdku http://paprsky1.com/obchod – tam najdete i příslušné texty k jednotlivým epizodám, buď zde http://paprsky1.com/obchod/aktuality/aktuality.html, nebo během doby i zdehttp://paprsky1.com/obchod/archiv-aktualit/. A pokud chcete upozornit někoho na tento text, můžete použít tento odkaz:http://paprsky1.com/obchod/aktuality/aktuality.html#episode1

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png