Tvoření si toho, co chcete, pomocí představivosti a prožívání nebo pod tlakem vydaného úsilí? Iluze.

datum 1. 4. 2022

Někteří lidé si myslí, že si mohou vytvořit to, co chtějí, a to pomocí představivosti a prožívání. 

Někteří lidé si myslí, že mohou to, co chtějí, urvat, dosáhnout toho pod tlakem svého úsilí. 

Já si to taky dříve myslela. Ale už si to nemyslím. A naopak nyní vidím, jaká iluze to byla.

Vlastně jsem tak fungovala od dětství, dělala to přirozeně, automaticky v domnění, že si tak můžu vytvořit, přitáhnout to, co chci. A ono to navenek i tak vypadalo. Avšak buď mi to nikdy nepřineslo to vytoužené naplnění anebo se mi to dříve či později rozpadlo, nebo to přivodilo mnoho komplikací. Proč? Když o něco usilujeme, nebo si něco přejeme v módu lpění, tak pociťujeme tlak při představě, když by se to nesplnilo. Ve skutečnosti tak máme v sobě převahu odporů (ega) a přesně velikost těchto odporů si přitáhneme do hmoty. A je jedno, jak nám to ego zabalí – jestli to bude v obalu ala „splněné naše přání“ anebo ne. Ve skutečnosti nic takto získané nám nemůže přinést to, co od toho očekáváme. 

My tu hmotu ovlivňujeme úplně někde jinde, a sice v tom, že snižujeme poměr odporu uvnitř nás v tom daném tématu nebo té situaci. Takto přitáhneme automaticky zcela jiný, více láskyplný děj. 

Nemáme kontrolu nad tím, jak ten více láskyplný děj bude vypadat, ale máme kontrolu nad tím, do jaké míry ten děj bude pro nás více láskyplný = více skutečný. 

Jelikož v každém okamžiku se naše hmota (náš život) jen pořád dokola slaďuje s tím našim rozpoložením uvnitř nás. A snižování odporů a posilování Vědomí v nás je to, co trénujeme na Tréninku mysli. Kdo ovládne nitro, ovládne hmotu.

Na Tréninku mysli s vámi sdílím principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na základě svého života jsem zjistila, jakou máme moc. A že leží v tom, co si volíme ve své mysli – jaké myšlenky nám proběhnou v hlavě, s jakým záměrem něco konáme a následně prožíváme atd. Většinu myšlenek si však neuvědomujeme, proto je vůbec zpočátku těžké mít kontrolu nad tím, co si volíme ve své mysli.

Buď můžeme volit myšlenky strachu (soudy, odpory) anebo myšlenky bez odporu, beze strachu.

Podle toho, zda volíme strach (odpor) či přijetí, podle toho si volíme, aby se ta situace poskládala destruktivně (iluzorně) anebo konstruktivně (skutečně = na základě toho, jak skutečně ji chceme poskládat).

Dokud si v nějaké dotčené situaci budeme volit myšlenky strachu (odpor), ta situace se bude neustále vracet. Ať už stejně či rozdílně vypadající a třeba i s různou intenzitou. Ale jasně všichni cítíme, když se něco opakuje, že je to tady zase. A bude se nám to do života vracet, dokud v tom tématu budeme mít odpor (= budeme si volit strachy v naší mysli). Do té doby je nás v tom tématu totiž co učit a ta situace jako opravná zkouška přichází znovu, dokud zkoušku nesložíme - dokud jednoho dne si nezvolíme nastavení bez odporu. A právě to vás budu učit.

Já vás seznámím s tím, jak snadno rozpoznat, jaké myšlenky jste si v nějaké situaci zvolili.A pokud by to byly myšlenky strachu (odpor), pak jak ty myšlenky okamžitě přeměnit ve stav bez odporu vůči té situaci či vůči danému člověku.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož vaše hmota = váš vnější život, ta dotčená situace či dané téma se v každém okamžiku slaďuje s tím vašim neviditelným nastavením vůči tomu uvnitř. Vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

Seznámím vás s technikami, které můžete ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Emoce a tělo jen následují mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí, a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme, odrazem našich odporů či stavů přijetí.

My jsme ti za myslí. Ti, kdo mysl ovládají, jen to mnozí neví, anebo ví, ale nejsou o tom natolik přesvědčeni, aby mysl začali řídit vědomě. A tak si ve své mysli často volí odpory, což pak přivádí do života konflikty, nespokojenost, pocit nenaplnění, smutek, strachy, nehojnost a jinou destrukci. A právě přeměnu vašich odporů v pokoru (přijetí, lásku) bude to, co budeme na sezeních trénovat.

Během Tréninku se budete více otevírat a budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – otevírat se novému způsobu nahlížení na situace a lidi a vědomě si tak volit pokoru (přijetí, lásku) namísto odporu a v důsledku toho měnit situace ve vašem životě a vztahy lidí vůči vám.

S láskou Peťa

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico