Tvoření nového života ve spolupráci s DUCHEM

datum 17. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

DUCH NOVÉ ZEMĚ

Vítejte v prostoru, kde se scházíme společně, poslední dobou každý den. Mám velkou radost a jsem velmi poctěna, že jste si v této době udělali pro sebe trochu času být se mnou na krátkou chvilku. Posílám vám mnoho Lásky a síly. Zatímco jsme ukončili dlouhý cyklus a sklízíme velké vítězství, nestačili jsme se ani nadechnout a jsme v dalším novém cyklu VELKÉHO TVOŘENÍ ve spolupráci s DUCHEM.

Jak se udržet v této náročné době, je skrze čistotu, nevinnost a otevřené srdce. Jak jsem se zmínila, přes současnou situaci ohledně karantény, my oslavujeme velký posun. Moje služba pokračuje dál v souladu s Duchem v nerušeném klidu, protože dělám dál svoji duchovní práci. Žiji v podstatě poustevnický život, takže necítím žádné zvláštní omezení, která ale na druhou stranu jsou darem z Nebes, protože mnoho moudrých lidí chápe správně, že je potřeba začít tvořit život ne zvnějšku, ale zevnitř.

Snít nový život s vědomím, že si můžeme vytvořit realitu, kterou chceme, a tak se tomu mnozí z nás věnují velmi pilně pro nejvyšší dobro všech jako Boží posel, abychom pomohli oslabit nelidský odpor. Vytváříme most mezi starým a novým světem. Cokoliv děláme, slouží pro nejvyšší dobro jednotlivců i celé lidské rodiny. Schopnost snít má naprosto každý, a je mnoho krásných duší, které stoupají v tomto Božském plánu.

Budeme velmi poctěni, jestliže cítíte volání srdce a duše přidat se k nám, protože realita není statická. Máme schopnost měnit ji. Skutečně je zde skupina, která má schopnost vytvářet nový svět. Zatím to není tak zřejmé, ale za to je to velmi stabilní.

Mnozí čekali, co se stane 21.12.2012. Ve světě, který vidíme očima, se podle umělé inteligence nestalo nic, a přesto se stalo velmi mnoho, protože jsme začali velmi rychle urychlovat změnu. Rok 2020 byl a je jeden z nejnáročnějších v kontextu těchto změn. Pro mnoho lidí mnoho výzev. Ale z vlastní zkušenosti vím, že jsou náročné výzvy velkým bohatstvím v oblasti zkušeností pro duši a Ducha.

Teprve po zvládnutí těchto náročných a nepohodlných změn, které nám umožňují velký vnitřní posun, nám Duch uděluje diplom za Světelnou magisterskou práci, protože jsme obstáli zatím na výbornou ve velkém Universálním projektu, který se nikdy v historii Země neuskutečnil.

To si myslím, že je potřeba si uvědomovat. Rok 2020 dokončuje jeden z nejnáročnějších cyklů a jak mnoho lidí předpovídá, Temná strana přijde v roce 2021 se specifickými snahami, protože ztratili spojení s Duchem, srdcem, přírodními zákony, kterými se řídí vývoj veškerého Stvoření, takže jsou zcela mimo, a tak mají mylné vize a snahy, když přicházejí s falešnými výhodami, které začínají prezentovat. Svět hmoty podléhá vyšším Universálním zákonům, změna pro osvobození lidské rodiny se nedá jen tak smést ze stolu.

Ti z nás, kteří se rozhodli účastnit této fascinující doby, jsou na místech, která byla hluboce ponořena do temnoty, zvolili jsme si být v tvrdých podmínkách, kde Temná strana vedla a vede válku, takže nežijeme v úplné hojnosti a radosti užívat si život jednoduchým způsobem. Náš život je tvrdá práce zaměřená jen na službu lidské rodině. Byli jsme a stále jsme týráni různými způsoby.

Protože nechodím do zaměstnání, bydlím kousek od přírody, pracuji z domova a každý den jsem v přírodě, se mě nijak zvlášť tato mašinerie nedotýká, protože Duch věděl o tom, co přijde, a tak naše životy byly velmi stabilizovány. Možnost žít svobodným životem má každý. Také z minulosti víme, že se mnoho lidí dokázalo osvobodit hromadně.

Mnoho z nás prošlo velmi náročnými situacemi, které sloužily jako trénink na tuto náročnou dobu, přišli jsme v životě o mnoho, abychom věděli, jak pracovat s Duchem, jak se dostat z těchto situací, jak se zvednout a žít svobodný jednoduchý život. A můj Duch mě stále směřuje k tomu, a dnes jsme si to s rodinou opět potvrdili, abychom se zaměřovali každý na své tvoření, radost, podporovali se, setkávali a povzbuzovali navzájem, učili se, že příroda má pro nás mnoho krásy, moudrosti, harmonizující a léčivou náruč, mnoho dobrot po celý rok a Duch nás také vede, abychom v příštím roce použili každý kousek zahrady pro pěstování jídla.

Skrze vlastní zkušenost dláždíme cestu pro lidskou rodinu. Jakmile jste připraveni, můžete dělat vlastní krásné změny směrem, po kterém touží vaše srdce. Sdílím své zkušenosti, svoji realitu a také, jak je možné dostat se z úplného dna, posílit tělo, které skoro umřelo, dostat se přes Temnotu a žít život a snít o mnohem radostnějším a bohatším životě. Naše zkušenosti jsou uloženy v těle jako v depozitáři.

Dobrovolně jsme se přihlásili do tohoto nepořádku. Dobrovolně jsme se rozhodli pro tvrdé zkoušky a velké nepohodlí. Někteří říkají, že se jen procházím a nic nedělám. Mohu vám vyprávět své zkušenosti od dětství až do října 2016, kdy se teprve můj život stabilizoval, prošla jsem tak náročným životem, abych mohla pomáhat v nejnáročnější době lidským srdcím, dělat práci průvodce Vzestupem, a to zcela dobrovolně, protože lidé procházejí a budou procházet možná podobnými situacemi, aby se osvobodili. Neustále se učím a studuji.

Moje mysl musí být schopná podělit se o konkrétní možnost řešení a zkušenost. Také moje dcery prošly náročným tréninkem, aby se osvobodily, protože si to samy zvolily. Mnohokrát jsme se stěhovali. Všichni jsme opustili klasické zaměstnání a podnikání, abychom přešli na druhou stranu. Není to lehké, ale svoboda velmi stojí za námahu.

Duch mi šeptá, že budeme mít to, po čem toužíme. Snění je technika, která vychází z Ducha. Sejeme semínka nového života, nové reality, nové Země. Duch touží skrze nás tvořit a zažívat. Duch nás miluje. Země nás miluje. Experiment polarity pomalu končí a my se stěhujeme skrze naše vlastní sjednocení do Jednoty, neutrality, která poskytuje rozšiřující, rozvíjející a rozkvétající život. Pokud se pro to rozhodnete. Už žádná Mayská poselství, žádná astrologie, jen spojení s Duchem, duší a tělem. Jsme již schopní mít přímý hovor nebo komunikaci s Duchem, který ví, že nás vždy nasměruje v proudu života, dá nám vždy to nejlepší s nejlepším úmyslem.

Svatý Otec a Svatá Matka uvnitř nás jsou skuteční, jediní pravdiví tvůrci uvnitř nás. To jsou první krůčky, které vás vedou ke dveřím vašeho Domu Krista. Je to čistý neposkvrněný stav Lásky, který je umožňován skrze Božskou Trojici, s vědomím, že vy jste otcem, matkou i dítětem. Tato trojice žije uvnitř vás a skrze ni se zapojujete do vnější reality konkrétním určitým způsobem.

Žijeme v silném přesvědčením, jak moc jsme závislí na vnějším systému. Místo řízení a vládnutí přemýšlejte o tom, udělat změnu skrze sebe. Jenže je v tom tolik strachu a nejistoty. Mnohokrát jsem se dostala do situace, kdy to vypadalo, že nezbývá než skočit se skály. Za tím se objevila změna, která mě vždy tak mile překvapila, byla jsem mnohokrát na pokraji. Jsem někdo, kdo svým životem demonstruje tuto možnou změnu života.

Když jste s Duchem, neexistuje možnost, jak se ztratit. Několikrát jsem skočila přímo do temnoty, přímo do hustoty, ale síla Ducha je čistý oheň, který vás vždy dostane ven. Vždycky! Duch vás podporuje. Jste v bezpečí a jste chráněni. Ale to neznamená jen sedět, ale musíte udělat práci. Musíte sladit své tělo s tím, co po vás Duch žádá, ale vždy ponesete benefity z každé situace. Duch vás miluje, Svatá Matka vás miluje. Chce, abyste prosperovali. Zatímco Temnota má jen program a falešným způsobem odměňuje ty, kteří pracují jménem Temnoty. Čím víc peněz, tím víc sloužíte Temnotě. Víc „prosperujete“. Ale vaše duše je zaprodávána, upisujete se, prodáváte duši ďáblu. Obyčejným neuznáním toho, kdo opravdu jste. Jste Duch, který tvoří. Jste Tvůrce svého života.

Jsme snílci nové reality a zatím ještě nemáme svědky této skutečnosti. To neznamená, že to není pravda. Sníme sen Ducha Svatého skrze svého Ducha a to je Láska, ryzí čistá Láska.

Jsme právě nyní v Bráně tohoto nové tvoření společného světa, který společně tvoříme. Představujte si sebe, kde chcete být, co chcete dělat, kde chcete žít. Nikdy se nesmíte vzdát. Nikdy. Pracujte se svou vlastní kreativitou, vaší vášní a nadšením.

Vášeň a nadšení se v mnoha z vás nyní silně probouzí. Spoluvytváříme s Duchem. Jakmile sami sebe uznáte jako Snílka nové reality, vstupujete do nové role. Uvědomíte si, že vy jste pánem svého dalšího života na Zemi.

Někdy se musíme vzdát, protože Duch některé věci orchestruje, často tomu nerozumíme. Mentálně to nelze vůbec pochopit. Vaše tělo se musí jen položit na nové vlny Světla a uvolnit se. Musíme se přestat tvrdě snažit, ale nikdy nesmíme zapomínat na čisté úmysly.

Bytosti Světla pracují pouze jako jedna bytost. V kontextu svobodné vůle existuje svobodná vůle jen v nižších úrovních Stvoření. Na úrovni Vzestupu mají Světelné bytosti tzv. Božskou vůli, protože slouží Vyšší vůli pro nejvyšší dobro všech. Jakmile přijmete toto svým způsobem jakési omezení, vaše moudrost poroste. Je to váš dar světu. Moje práce je také darem pro vás, zatímco většina lidí dělá vše jen pro sebe, protože nechtějí vytvářet tímto způsobem.

Věřím, že jsem vám dnes pomohla zůstat v souladu se změnami a pokud cítíte výměnu, kdykoliv to můžete udělat. Děkuji speciálně vám, kteří mě podporujete. Mnoho Lásky a mnoho moudrosti na vaší cestě.

S milujícím srdcem

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico