Transformační zpravodaj 9.-12.11.2020

datum 9. 11. 2020
Zdroj: Optimalista.cz

Transformační zpravodaj přináší aktuální energie. V tyto dny budeme maličko vážnější, podíváme se hlouběji do sebe, na naše "útěkové strategie" a nalejeme si čistého vína. To je to nejlepší, co pro sebe a pro pozitivní změnu v našem životě můžeme udělat. Colorterapie zdůrazňuje naše plíce a momentální realitu.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Přijetí tvoří přijatelné, nepřijetí tvoří nepřijatelné.

Cesta transformace je cesta nepřijetí reality v nás i okolo nás. Je to přirozený proces pochopení našeho života a jeho přijetí. Na tuto cestu jste nastoupili ve chvíli, kdy vaše tvorba, tedy to, co jste si v životě vytvořili, dosáhlo kritické hranice nepřijatelného.

Ať už byla spouštěčem nemoc, nevyřešené vztahy, nespokojenost, neláska nebo neschopnost změnit to, co vás v životě nejvíce tíží. Každý z nás si vytvořil vlastním myšlením a svými pocity všechny tyto výše uvedené skutečnosti. Místo toho, abychom je přijali a skutečně změnili, utekli jsme svým vědomím kamsi do nereality, tedy do ne-vědomí, kde se snažíme nereálným způsobem tato témata řešit. Každý člověk je dříve, či později vystaven následkům své vlastní energie. V našem energoinformačním poli se promítají naše myšlenky, pocity a emoce a také to, co přijímáme od druhých. Jsme-li vnímaví a  soucítíme-li s nimi, nepřijímáme jejich proces učení a přebíráme na sebe také jejich zátěže. A to se všechno dohromady odráží v procesu tvorby našeho života. Spouštěcím programem transformace je program v naší mysli, tzv. sebedestrukce. Jakékoliv nepřijetí tvoří vnitřní boj, který vyvolává fyzické problémy, jako jsou deprese, zdravotní komplikace, strachy aj.

Má vlastní zkušenost je taková. Stejně jako další, i já jsem před svými problémy, dluhy a nevyřešenými vztahy utekla do nereality. Prošla jsem velmi dlouhou cestu transformace a po cestě sbírala vzácné zkušenosti. Pochopila jsem, že tento proces je nutný, abychom přijali zodpovědnost za to, JAK tvoříme svůj život. Současně se učíme vnímat energii, naslouchat své intuici a tvořit svůj život správným směrem. Energie je přirozenou součástí našeho bytí. Naučíme se s ní zacházet, vnímat ji, ale je potřebné ji promítnout do reálného života a vlastní tvorby.

  1. Je potřeba se naučit myslet pozitivně, protože naše myšlenky tvoří náš život.
  2. Uvědomit si sílu vlastních emocí a naučit se tyto emoce ovládat v běžném životě, stát se mistrem svých pocitů a myšlenek. 
  3. Uvědomit si, že je potřebné všechno to, co nám nevyhovuje, skutečně změnit. Naučit se jíst zdravě, sportovat a tzv. "opravit "to,  čeho jsme před transformací nebyli schopni. Nikdo jiný to za nás neudělá. Jsme-li nespokojeni, musíme tyto situace v tomto okamžiku stvořit jinak, tedy k vlastní spokojenosti.
  4. To však neznamená, že bychom měli přestat vnímat energie, meditovat a používat energii k léčení sebe samých.

Je jen potřebné k této energii také přidat reálné změny ve všech oblastech svého života.

Trvalo mi několik let, než jsem pochopila proces transformace a rozhodla se, že změním vše, co mi nevyhovuje a začnu žít svůj život bez toho, abych byla věčně nespokojená. Od té chvíle se mi daří. Mám úžasný vztah, krásné děti a fungující rodinu. Stavíme nový dům, jsme zdraví, dělám práci, kterou miluji. Starám se o své tělo, jím zdravě a dokonce jsem začala i cvičit. Žiji tak, jako by mi někdo řekl, že mi zbývají poslední tři dny života. Tzn., že žiji pro tuto chvíli, dělám to, co je pro mne a mou rodinu skutečně důležité, nezabývám se věcmi ani lidmi, kteří mě obírají o energii, naplňuji přítomný okamžik láskou a vděčností za to, že mohu žít a tvořit svůj život. Zkrátka, jsem!

Colorterapie pro tento týden

Plíce, které nemohou vydýchat realitu. Plíce, které se neustále snaží něco měnit, ale nemohou. Neboť jejich energie realitou prakticky neprostupuje. Vše kolem je jen čistá láska a přirozená energie, která automaticky prostupuje hmotou. Tam, kde působí čisté vědomí, tam je harmonie!

Život v plném vědomí je realita!

Zdroj: Optimalista.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico