Zdroj: Pixabay.com

V roce 2018 jsem byla v Shaolin Temple v Číně a meditovala u vodopádu. Přiletěl motýl a já se ho zeptala, co má zde na Zemi za úkol. Odpověděl mi, že je učitel transformace a ukázal mi svoji životní cestu od vajíčka, housenky, kukly až v dech beroucí nádhernou lehkost bytí.

V poslední době neustále slyšíme o transformaci, nových energiích na planetě a také o tom, že vše je světlo, vibrace, informace. Je báječné, že o těchto tématech můžeme číst, mluvit o nich a sdílet je. Většinu z nás ale napadne: Bezva, rozumím tomu, ale jak na to?

Je rozdíl mezi stavem „vědět“, „věřit“ a „žít“.

V letech 2012 – 2014 jsem sama procházela proces zbavení se té nejrozšířenější závislosti na světě – závislosti na fyzické stravě. Informace o práně, životě bez fyzické stravy, vstoupila do mého života náhle při pravidelné meditaci. Byl to jasný, intuitivní vhled, jasná zpráva. No jo, ale jak na to?

Celý proces přechodu na pránickou stravu se stal zároveň pro mne každodenním vědomým přístupem k životu. Postupně jsem si všimla, že nestačí přijímat energii jiným způsobem, než jídlem. Ale také, že je důležité věnovat pozornost mentálním a emocionálním procesům, které nám energii odebírají. Tato zkušenost mne vedla každý den do vědomějšího, a zároveň i jednoduššího a klidnějšího života.

Každá cesta začíná prvním krokem a většinou nevíme, kudy půjdeme, ani jak dlouho. Vidíme cíl, kam chceme dojít a ta vize nám pomáhá vše překonávat. Minulý rok byl pro většinu z nás velmi náročný. Vše nefunkční, nevhodné nebo skryté se objevilo a my jsme museli projít do své opravdovosti. Uvědomit si co opravdu chceme nebo naopak nechceme.

Chceme žít v klidu a spokojenosti. V každodenní realitě práce-rodina máme pocit, že není prostor ani čas užívat si přítomnost. A právě tato iluze je hluboce zapsána v kolektivním poli lidí, je to program, který můžeme změnit, každý z nás. Náš svět, naši realitu si vytváříme sami. V kombinaci myšlenky-emoce-pocity zapojujeme svoje tři základní centra mozek-srdce-břicho do prožitků, které formují naše životy. V čínské tradici je břicho – naše střeva – císař, který vše ovládá. V západním světě se v posledních letech objevil pojem mikrobiom – babylon mikroorganismů obývající naše střeva. Mikrobiom si tvoříme již při porodu a jeho složení je přímo závislé na tom co jíme, ale také jak žijeme. A žijeme tak, jaké živiny, vitamíny a další prospěšné látky mikrobiom produkuje, jak přetváří a posiluje další systémy našeho těla. Mikrobiom je ale zásadně ovlivňován i způsobem našeho života, stresem, negativními pocity a také myšlenkami. Proto je nezbytné pro komplexní změnu věnovat pozornost všem třem úrovním – mentální, emocionální i fyzické. Když si ale uvědomíme, že 95 % všech našich procesů, projevů i každodenní reality je řízeno z podvědomí, tak se opět objeví otázka: Kde začít?

Transformace, vibrace, informace – kde začít?

Prvním krokem je uvědomění, že to co nebylo možné v minulých týdnech, měsících a letech, nyní díky zvýšení vibrační úrovně energie kolem nás možné je. V těchto energiích je mnohem snazší realizovat svoje záměry propojením tři našich nejsilnějších darů – myšlenek, emocí a pocitů, propojením tří center mozku-srdce-břicha. Realizace přichází v závislosti na tom, na jak vysoké vibrační úrovni jsou všechna tři centra zharmonizována, nakolik jsou naše myšlenky-emoce-pocity čisté, silné a nesobecké. V minulosti se od kolektivního pole lidstva byli schopni odpojit jedinci, kteří byli dostatečně silní a vytvořili si vlastní pole s vlastními programy. Přestali se ztotožňovat s všeobecně přijímanými informacemi hmoty, utrpení a nedostatku. Vedli spokojený a vědomý život, většinou zaměřený na nesobeckou službu ostatním v souladu s principy Jednoty. Nyní tuto možnost máme všichni. Kolektivní pole se rozdělilo do vrstev a je na nás, se kterou vrstvou se propojíme. V každé vrstvě jsou jiné vibrace, jiné informace. A to na jakou vrstvu se připojíme, závisí na vibraci našeho bioenergetického pole, tzn. jak fyzického těla, tak energetického obalu, který jej obklopuje. Čím je vibrace jemnější, tím více si uvědomujeme propojenost jak s lidmi, tak se vším kolem nás.

Transformace, vibrace, informace – jak na to?

Naše celé biopole vibruje podle toho, jaké informace vysíláme. A také z jaké úrovně informace stahujeme. Pokud se zabýváme nízkými myšlenkami a emocemi, naše vibrace se sníží. Když jsme naštvaní nebo neustále přemýšlíme o situacích z minulosti, naše biopole se destabilizuje, přestane být harmonické a opět ztrácíme energii.

A jsme zpátky u trojkombinace fyzické tělo – emoční tělo – mentální tělo, ve kterých se projevují naše myšlenky-emoce-pocity. Je to jako ve štafetě, vítězem je tým, nikoli jednotlivec. Proto je důležité věnovat pozornost všem třem úrovním. Někdy je pro nás obtížné zastavit myšlenky a někdy se rozjedou parádně zase naše emoce. No a někdy si dáme něco velmi nezdravého, abychom „strávili“ vše, co jsme přes den prožili.

Moje cesta za pránou mi ukázala, že jedinou možností, jak změnit cokoli ve svém životě, je věnovat pozornost všem třem úrovním. Uvědomovat si každodenně na co myslíme, jaké v nás vznikají emoce a také, co vkládáme do svého fyzického prostředí. Podle toho čím krmíme mikrobiom a to nejenom fyzickou stravou, ale i pocity a myšlenkami, se nám daří být v klidu a jednoduchosti. A protože většina myšlenek a emocí vzniká na základě podvědomých programů, stojí určité úsilí každodenně, v každém okamžiku, si uvědomovat svoje vnitřní procesy. Samozřejmě není možné celý den pozorovat, co se v nás děje. Ale silnější turbulence, jak myšlenkové, tak emocionální, zaznamenáme. Stačí je zastavit a případně se k nim vrátit večer. Najít vzorce a programy, podle kterých se nám projevují a potom tyto vzorce a programy změnit.

Naše úsilí je odměněno postupným zklidňováním na všech třech úrovních. Po určité době zaznamenáme mnohem větší klid, stabilitu. A také velké množství energie. Vše v našem životě se odehrává jednodušeji, začneme si uvědomovat mnohem více přítomnost. A právě v tom je ten vtip, protože víme, že je pouze teď. Záleží pouze na tom, na co myslíme a co prožíváme teď. Co bylo včera nebo před hodinou už nemůžeme změnit, navíc to již není. Pouze si to pamatujeme. A pokud se trápíme minulostí nebo budoucností, věnujeme energii něčemu, co ve skutečnosti neexistuje.

Vítězem je …. MEDITACE…

V dnešní době můžeme meditativní stav vnést do každodenního života. První dva stupně meditativního stavu – odpojení se od rušivých vnějších vlivů a uklidnění svého vnitřního prostředí – lze dosáhnout velmi rychle. Umožňuje nám to se koncentrovat na činnost, kterou zrovna děláme. Vše pak děláme efektivněji a rychleji a vibrace našeho biopole jsou vyšší a to nám přináší lehkost a spokojenost.

Další stupně – vstup do jednobodovosti a následně rozšíření se a propojení se vším – již přichází ve chvilkách samoty a úplného uvolnění. Vnímáme pouze vědomí.

Jsme propojeni v neviditelném celku, všechny bytosti. Nejenom lidé, ale i zvířecí a rostlinná říše. To nejlepší, co můžeme udělat pro sebe, pro planetu i celek je být v harmonii sami se sebou, s ostatními bytostmi na všech úrovních, které vnímáme.

Autorka Monika Kunovská vede víkendové kurzy Vnitřní harmonie, cesta k uzdravení, meditace v horách a také připravuje Sedmiměsíční program Cesta do vnitřního klidu a harmonie, uzdravení na všech úrovních bytí, vč. 21denního pránického kempu.

Více na www.pranickastrava.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě