TEPLO DOMOVA

datum 7. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Jak již jste si mnoho z vás všimli, tento rok v nás všech otevírá téma – aspekt bytí BEZPEČÍ …. BEZPEČÍ nemateriální, ale i materiálního charakteru.

Téměř každého se to dotýká jiným způsobem, v jiné životní oblasti, jinou hloubkou, jinou intenzitou. Prochází to však všemi úrovněmi bytí a otevírá i všechny vzpomínky duše a zdůrazňuje všechny programy mysli, které nás kdy odpojily nebo nám i pokřivily vnímání BYTOSTNÉHO ASPEKTU BEZPEČÍ. Všichni se rodíme S PRVOTNÍM PRÁVEM na nemateriální a materiální bezpečí. Avšak již v lůně matky může docházet k narušení vnímání onoho tepla mateřské lásky a mateřského bezpečí. Od spatření prvního světla světa jsme již ovlivňováni různými filtry, hodnoceními a začneme přebírat z vnějšího světa vše, co nás postupně odpojuje od Prvotního práva na jakoukoliv formu bezpečí.

Co ve vás vyvolává odpojení od zdrojů tepla?

Co ve vás vyvolává odpojení od zdrojů světla, v takovém období, kdy Matka příroda do spánku se ve svém cyklu ponoří? Navyšuje se ve vás strach, obavy, nepohodlí? Začínáte cítit chaos, zmatek a paniku? Vaše mysl prochází aktivními scénáři, co vše nastane, když TEPLO A SVĚTLO v ZIMĚ A VE TMĚ nebude.

Napříč evolučními cykly lidstva hraje se další HRA o přežití a jsou nám simulovány takové podmínky, které pracují s poznáním lidské psychiky i s manipulací emočního nevědomí.

Ve všech dobách, ve všech krizích společnosti OTEVŘELO SE pro mnohé pochopení, pokora i soucit k lidskému pokolení. VLNA strachu, která prochází a dotýká se každého jinak, žádá o pozornost a o UVĚDOMĚNÍ SI, odkud dívám se na MŮJ ŽIVOT a zda jsem stále obětí systémových her nebo SPOJEN SE ZEMÍ A SE STVOŘITELEM.

ALCHYMIE NEBE -ZEMĚ je jen ve mně, je jen v nás, a tím i prostupuje aspekt bezpečí na bytostných i materiálních rovinách. Tím si umožňujeme prožívat aspekt bezpečí ve všech formách.

AŤ TVÉ TEPLO, AŤ TVÉ SVĚTLO PRAMENÍ Z PRVOTNÍHO VĚDOMÍ A ROZPLYNOU SE VŠECHNY STRACHY Z NEDOSTATKU ILUZORNÍCH ZDROJŮ, které již dávno mohou být nahrazeny jinými možnostmi.

Bortí se vše staré a pouze my si rozhodujeme o tom, z jakého pohledu prožíváme v každodennosti tuto dobu, tento vývojový cyklus lidstva.

VIBRAČNÍ PŘENASTAVENÍ:

SKRZE PRVOTNÍ PRINCIPY STVOŘENÍ

NAPŘÍČ VŠEMI EVOLUČNÍMI CYKLY DUŠE, MYSLI I TĚLA

BERU SI ZPĚT PRVOTNÍ PRÁVO NA BYTOSTNÉ I MATERIÁLNÍ BEZPEČÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ I SKRZE PAMĚŤ MÉHO POZEMSKÉHO DNA, VE VŠECH MÝCH VLÁKNECH DNA, VE VŠECH MÝCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH A UMOŽŇUJI SI NOVĚ PROŽÍVAT BYTOSTNÝ ASPEKT BEZPEČÍ VE VŠECH FORMÁCH V MÉM KAŽDODENNÍM PROUDU ŽIVOTA.

NAPŘÍČ VŠEMI EVOLUČNÍMI CYKLY DUŠE, MYSLI I TĚLA

ODPOJUJI SE NA VŠECH ÚROVNÍCH MÉHO BYTÍ

OD VŠECH INFERNÁLNÍCH, PARAZITÁLNÍCH, EGREGORIÁLNÍCH, MIMOZEMSKÝCH, ASTRÁLNÍCH, I LIDSKÝCH VLIVŮ, KTERÉ MNĚ DOSUD BRÁNILY PROŽÍVAT BYTOSTNÉ I MATERIÁLNÍ BEZPEČÍ SKRZE PRVOTNÍ PRÁVO MÉHO STVOŘENÍ.

DĚJ SE VŮLE PRVOTNÍCH PRINCIPŮ STVOŘENÍ!

S láskou………..EDITA

www.prvotnijiskra.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico