Tento poslední měsíc pro nás bude měsícem k tomu, abychom se zresetovali

datum 6. 12. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Chystáme se vkročit do dalšího a posledního měsíce tohoto univerzálního roku čísla 6. Měsíc, jehož hlavní frekvence nám pomohou v hlubokém a opětovném spojení, které mnozí zažívají prostřednictvím aktivace světelného těla se svým Jednotným Já.

Devátý univerzální měsíc, který představuje ukončení starých cyklů. I když čím více se vyvíjíme, tím více si uvědomujeme, že konce a začátky jsou iluze, které nyní mizí, když znovu objevujeme naši autentickou povahu. Pro některé z nás se současné prožívání reality stalo konstantou a k navigaci novou realitou nám slouží pouze naše vnitřní vedení.

Tento poslední měsíc pro nás bude měsícem k tomu, abychom se zresetovali, hýčkali, vyživovali, a především měsícem, kdy budeme přebývat v osvícené podstatě naší duše, znovu se propojovat s naším Božím Já, protože svět pro nás neustále vytváří rozptýlení, abychom byli odpojeni od toho, co je opravdu důležité.

Prosinec představuje v naší lidské perspektivě konec, stejně jako číslo, které zobrazuje jeho podstatu, 9 univerzální měsíc, který potvrzuje konec cyklu. Cyklus, který začal tím, že jsme se probudili k tomu, kým skutečně jsme, vyléčili vše, co bylo roztříštěno, a začali sjednocovat polarity, abychom znovu získali vědomí jednoty.

Číslo 9, symbolizuje fázi, ve které se mnozí v tuto chvíli nacházejí, fázi, ve které můžeme být moudří, pohybovat se směrem dovnitř a soustředit se na naše vnitřní Světlo – Pravdu – abychom procházeli mezi stíny, dokud nedosáhneme nového břehu, pouze pomocí našeho vnitřního orákula, jež slouží k navigaci průchodu naší současnou realitou. Ve skutečnosti nepotřebujeme nic jiného, ​​než rozlišovat, která cesta je spojena s naším Božím Já a která již neslouží. A i když cesta samoty není vždy snadná, je nezbytné naslouchat našemu vnitřnímu Božskému vedení, než se zrodíme v této nové realitě, ve které už přebývá náš vyšší aspekt.

Toto je měsíc, abychom se zaměřili na vděčnost, lásku a soucit, protože je velmi důležité vnést do toho, čeho jsme svědky, více osvícení, vyšší porozumění a především neutralitu, protože i když to, čeho jsme svědky, nemůžeme změnit, můžeme to obalit do Božské Lásky.

Jako vzestupující duše nejprve pomáháme tím, že jsme tím, kým jsme, odhalováním své osobní pravdy a tím, že stojíme pevně ve své moci, takže nás nic nemůže odvrátit od našeho osobního poslání. Jako léčitelé jsme koneckonců všichni zde, abychom pomohli planetě léčit se po eónech masivního ničení, naším hlavním úkolem je pomoci Zemi, jak jen můžeme, pomáhat obnovit její čistotu a pamatovat si, že jsme s ní Jedno. To je něco, co můžeme udělat, pouze pokud zůstaneme v neutrálním a milujícím prostoru.

Je to také měsíc, abychom se soustředili na rovnováhu, pohyb dovnitř, kde můžeme zjistit, zda tam není nějaká nesouvislost, a pomocí vědomého skenování odstranit vše, co není v dokonalé rovnováze.

Míříme do osmého univerzálního měsíce, protože leden 2023 bude měsíc po tomto devátém, ve kterém po ukončení cyklů přejdeme k jejich stabilizaci, protože číslo osm nepředstavuje pouze nekonečno, ale dokonalou rovnováhu ve Všem ve Stvoření. .

Průvodci nás vyzývají k tomu, abychom oba měsíce, prosinec a leden, viděli ne jako oddělené, ale jako součást stejného procesu, kdy se konce a začátky setkávají v nadčasovém prostoru, v prázdnotě, kde se vše odehrává a tká najednou.

Tady se v tuto chvíli nacházíme a průvodci nám nabízejí nástroj k vizualizaci, osmiúhelníkový hvězdný vzor, ​​abychom informovali naši mysl o změně, která se odehrává, přizpůsobili se jí, byli flexibilní a spíše než v odporu, přijímali tento přechod.

Když si ji vizualizujeme, namalujeme nebo s ní pracujeme způsobem, který je pro nás nejlepší, programujeme svoji mysl, abychom integrovali kreativní změnu tím, že se jí poddáme a přijmeme všechna požehnání, která tato změna přináší všem, kteří jsou ochotni přejít ze staré osy a její komfortní zóny a začít znovu-tvořit.

Přeji vám krásný prosinec plný lásky, radosti a klidu.

V nekonečné lásce,

Natalia Alba

ZDROJ: Natalia Alba

Sdíleno ve vědomí, že žijeme s Gaiou ve vzájemné symbióze a jednotě a uvědomění, že léčit planetu může pouze uzdravené srdce..., (Gaia je léčitelka)

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico