1. V oblasti duše musíme mít opravdový záměr odpustit (duši máme na místě, kde se dotýkáme, když říkáme „já“). Ten posíláme rovnou nahoru  Nebeskému Otci se slovy:

Odpusť mi Otče Nebeský, jestli jsem chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony (Chvíli počkat, až přijde pocit souhlasu, že Nebeský Otec souhlasí).

2. Představit si obraz člověka, kterého chci prosit za odpuštění (je jedno jestli je živ nebo mrtev), nebo obraz situace, která nás tíží.

V duši utvořit sféru (sféra je něco jako mýdlová bublina, je to povrch koule), do níž vložíme slova: Odpusť mi  ……….   (jméno člověka, kterého prosím za odpuštění), jestliže jsem proti Tobě chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony. Já Ti odpouštím, odpusť i Ty mě. A tu sféru s textem posílám do duše člověka, kterého prosím za odpuštění. Obraz se většinou rozplyne nebo se dotyčný otočí a odejde.

3. Dát obě ruce na duši se slovy:  Odpouštím si, jestli jsem chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony. Nadechuji se z plných plic a prudce všechno vydechnu!

Když se udělají všechny tři kroky tak, jak je napsáno, přijde velká úleva.

Pokud se ten, koho prosíme za odpuštění, neotočí a neodejde nebo se nerozplyne, je mezi tvojí  duší a duší  toho, koho prosíš za odpuštění,  uzel a ten je třeba rozvázat za použití technologie odpuštění. Nikdy se tyto uzly nesmí přetrhávat nebo přesekávat, ale je nutné technologii OPAKOVAT, dokud dotyčný neodejde, nebo nepřijde úleva. Někdy může být mezi dušemi uzlů více, proto opakování.

Zdroj: www.centrumstromzivota.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png