1. V oblasti duše musíme mít opravdový záměr odpustit (duši máme na místě, kde se dotýkáme, když říkáme „já“). Ten posíláme rovnou nahoru  Nebeskému Otci se slovy:

Odpusť mi Otče Nebeský, jestli jsem chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony (Chvíli počkat, až přijde pocit souhlasu, že Nebeský Otec souhlasí).

2. Představit si obraz člověka, kterého chci prosit za odpuštění (je jedno jestli je živ nebo mrtev), nebo obraz situace, která nás tíží.

V duši utvořit sféru (sféra je něco jako mýdlová bublina, je to povrch koule), do níž vložíme slova: Odpusť mi  ……….   (jméno člověka, kterého prosím za odpuštění), jestliže jsem proti Tobě chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony. Já Ti odpouštím, odpusť i Ty mě. A tu sféru s textem posílám do duše člověka, kterého prosím za odpuštění. Obraz se většinou rozplyne nebo se dotyčný otočí a odejde.

3. Dát obě ruce na duši se slovy:  Odpouštím si, jestli jsem chtě nebo nechtě porušil(a) kosmické zákony. Nadechuji se z plných plic a prudce všechno vydechnu!

Když se udělají všechny tři kroky tak, jak je napsáno, přijde velká úleva.

Pokud se ten, koho prosíme za odpuštění, neotočí a neodejde nebo se nerozplyne, je mezi tvojí  duší a duší  toho, koho prosíš za odpuštění,  uzel a ten je třeba rozvázat za použití technologie odpuštění. Nikdy se tyto uzly nesmí přetrhávat nebo přesekávat, ale je nutné technologii OPAKOVAT, dokud dotyčný neodejde, nebo nepřijde úleva. Někdy může být mezi dušemi uzlů více, proto opakování.

Zdroj: www.centrumstromzivota.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě