Tata Pedro Cruz a Nan Shumantla Fenix v rozhovoru v medicine whellu na Okoři.
Tata Pedro Cruz je tradiční mayský Ajq’ij a strážce času (kalendáře), a jedním z vedoucích členů Rady mayských starších jezera Atitlán. Obdržel titul „Srdce Atitlánu“, K’U’XYA od svých kolegů z mayské rady starších a od svého lidu Tz’utuji. Mezi jeho učení patří kosmologie mayské kultury, posvátné kalendáře a prastará moudrost Mayů, předávaná ústní formou.

Tata Pedro je jedním ze zakladatelů festivalu Sjednocení moudrosti předků v Tikalu, Guatemala. Tyto festivaly spojily roztříštěné mayské kmeny – potomky Mayů – z celé Guatemaly a podporují sdílení moudrosti ústní tradice, rituálů a kultury starých Mayů s celým světem. Také rozšířil festival tím, že do něj zahrnul moudrosti předků i z jiných kultur z celého světa. Tata Pedro vnímá vzájemné propojení všech lidí, rozšiřující se vědomí naší planety a naléhavou potřebu sjednotit naši duchovní, kulturní a etnickou moudrost ve prospěch celé planety a lidství. Je známý pro své motto: „Nezáleží na tom, co se děje, když se vše děje s láskou!”

Nan Shumantla Fenix je mayský strážce času (kalendáře) a duchovní vůdce, a je držitelem diplomu z Naturoapathic a celostní medicíny. Uspořádala mnoho obřadů mayských posvátných ohňů po celém světě. Její moudrost, předávaná tradičně ústně, zahrnuje učení mayské posvátné knihy Popol Vuh. Nan Shumnantla Fenix je držitelem čestného titulu Oficiální duchovní strážce posvátné knihy Popol Vuh Mayi, která se nachází v Chicagu.

Nan Shumantla je prezidentem Kasa Kame, neziskové organizace, která se věnuje transformaci lidského ducha pomocí alternativních terapií, aktivního vědomí, povědomí o životním prostředí a uměleckého tvoření.

Tata Pedro a Nana Shumantla společně pořádají ceremonie posvátných ohnů na počest Ajaaw (Boha), stvořitele a původce všeho. „Zažeháváme naše posvátné ohně na počest Předků, kteří zde byli před námi. Zažeháváme naše posvátné ohně, abychom požádali o odpuštění naši Matku Zemi. Pořádámě ceremonie, abychom probudili vědomí planety a celé lidstvo.„

více na guatemaya.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png