Někteří z nás již vědí, že zde na zemi probíhá nějaká transformace. Někteří z nás se na této transformaci vědomě podílejí a někteří z nás pomáhají současně i ostatním, aby procházeli touto změnou lehčeji, rychleji a hlavně s pocitem, že v tom nejsme sami. Co se to tedy vlastně děje? A mohu vědomě celý proces ulehčit?

Jakmile se tzv. probudíme a začneme na sobě pracovat – to znamená odkrývat a zpracovávat jednotlivé vrstvy, začínají na nás více působit různé energie. Energie nejen z kosmického prostoru, ale i ze země, z našeho prostoru, který nás obklopuje, a kde se pohybujeme, ale současně i všechny energie, které tvoříme, integrujeme a ukotvujeme sami v sobě (například energii: ženskou, mužskou, vody, ohně, země, vzduchu, Slunce, Měsíce, tzv. pozitivní a negativní emoce, naše pocity, chlad, teplo, jednotlivé cykly, tak i spousty dalších).

A protože naše tělo je složeno z buněk a buňky jsou sama tato energie, tak do toho všeho jsou naše buňky (energie) současně tzv. přeprogramovány, kdykoliv se posuneme dál (tzv. odlehčíme, přejdeme na další level, zvýšíme své vibrace, apod.)

Jsme pod neustálým proudem energií, které na své cestě v určité fázi bytí, cítíme jako tlak, atak, úzkost, bolest, smutek, ale i radost, blaženost, atd.. My jsme energie, naše tělo je energie.

Jediné, co pro ulehčení můžeme dělat, je přijmout tuto skutečnost, kterou jsme si sami vybrali. Přijmout tyto změny a bez odporu je nechat projít a co nejvíce se soustředit dovnitř sebe sama. Do svého centra.

Já vím, ono se to tak jednoduše říká, samozřejmě uznávám, že to někdy není k vydržení, ale nebude to trvat věčně. A čím méně klademe odpor, tím rychleji a lehčeji to projde.

Tvoříme novou energii! Nové paradigma, nové schéma, nové fungování světa, nový život, nové vědomí sebe sama. Prostě to, co jsme doteď vytvořili, nefunguje a nyní jsme tu proto, abychom vytvořili něco, co tu ještě nebylo – tzv. nový typ vědomí, nové fungování nás samých. Stav harmonie – rovnováhy, který jediný fungovat má.

Měníme systém duality – v systém rovnováhy. Prostě měníme přesvědčení, že existuje dobro a zlo, světlo a temnota. Měníme toto přesvědčení, tento starý, nefunkční stav v novou energii, že všechno je tak, jak má být, že vše je v rovnováze. My sami se stáváme touto harmonií!

Nyní tvoříme tuto energii harmonie. Ano, a je to někdy náročné, protože tvoříme něco nového a tím se musí tzv. přeměnit průběžně a za pochodu i naše těla, naše buňky (naše energie). Tímto novým stavem rovnováhy je naše tělo “přeprogramováno” do tohoto stavu nastavení tady a teď.

Pokud chcete slyšet něco, co by vám mohlo pomoci, jediné, co vám mohu říci, je:

  1. nejste v tom sami, jsme v tom všichni (i ti, kteří vám přijdou, že ne)
  2. netrvá to věčně, je to proces
  3. vy sami si můžete ulehčit tvořením toho “Kým chcete být”
  4. můžete si zvolit svůj vlastní smysl života a ten tvořit podle sebe
  5. když sdílíte své stavy s ostatními s humorem, ulevujete sobě i okolí
  6. zvyšuje se síla a moc vašeho srdce a jeho vliv na vás samé a na okolí
  7. můžete žít plně podle sebe a naplnit svůj neomezený potenciál
  8. nyní se můžete rozpomenout  “Kdo doopravdy jste”
  9. čeká vás vědomý, naplněný a smysluplný život

Stavy, které nyní zažíváme jsou někdy velice náročné a máme pocit, že tohle jsme si přeci nemohli vybrat. Nepotěším vás, vybrali jsme si to:) Možná jsme nečekali, jaké to bude, ale tohle je naše volba.

Choďme tedy více do přírody, do svého srdce, do svého centra. Naciťujme se na své srdce, na lásku, na radost, tím si můžeme nejvíce ulehčit. Někdy to ulehčení nejde, proto pouštějme, netvořme odpor. Jsme již před branou přechodu do nové energie, ale je to na každém z nás – jednotlivci – kdy to bude.

Z celého srdce s Vámi, Tereza.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě