Milí přátelé, po mnohaletém skládání puzzle vnímám, že se mám s vámi o své poznání podělit. Vlastní prožitky a zkušenosti včetně praxe u klientů obohacuji studiem filozofie, psychologie, duchovních nauk a aktuálních transformačních procesů na naší planetě. Hlavním důvodem mého sdělení jsou časté dotazy mnohých z vás, které se týkají vztahů. Přeji příjemný zážitek. DRUHY VZTAHŮ: partnerské, rodinné, přátelské, k přírodě, zvířatům, k planetě, všem bytostem, sám k sobě. Ano, to nejlepší a nejdůležitější jsem nechala na konec. Vztah sám k sobě. Žijeme zde na překrásné planetě, která se jmenuje ZE MĚ. Slova jsou kompasem a pokud sledujeme kompas, tak se neztratíme.Vše, co prožívám, či neprožívám je Ze – Mě. Z posvátného středu uvnitř nás, odkud vše vychází. Protože se zde jako lidé na planetě pohybujeme již velmi dlouho, máme každý za sebou historii všemožných prožitků, které kromě radostných okamžiků s sebou nesou i traumata ukrytá v podvědomí, nadvědomí a nevědomí. Souvisí tedy jak s prožitky v tomto životě od prenatálního věku až po pradávné nesčetné zrozování (samsáry).Vědomá mysl, postoje a uložené nezpracované prožitky jsou tím magnetem, kterým vše přitahujeme – tedy z vlastního nitra. Mnozí lidé jsou zde poprvé a přichází z vyšších sfér, aby pomohli pozvednout i nás spolu s planetou. Tito lidé mají za sebou po zrození tvrdé zkušenosti s naší pozemskou dualitou, se kterou se neztotožňují a proto dochází často k nepochopení, k frustraci a smutku. Jsou velmi laskaví, tolerantní, chápající, ale mnozí unavení, vyčerpaní a často nemocní, protože se zde ztratili. Nechali se pozemskou rodinou a okolím stáhnout níže. Já sama doposud nevím odkud jsem. Jediné co vím je to, že se od dětství neztotožňuji s agresivní, lehkomyslnou a hrubou dualitou, ke které patří i malost a nízkost. Závist, pomluvy, zákeřnosti, lhostejnost a zlobu jsem nikdy nechápala. Byla jsem však násilím vtažena do her lidského omezeného ega a vždy jsem si zde připadala spíše jako Alenka v říši divů. Snažila jsem se okolí přizpůsobit, abych zapadla do davu. To se mi ale nikdy nepodařilo. Vždy jsem vystupovala. Ať v dobrém, nebo z pohledu ega pozorovatelů ve zlém, nikdy jsem nezapadla do stáda nemocného lidstva. Dlouho jsem se domnívala, že jsem divná, a tento pocit posilovalo okolí. Frustrace, dezorientace a chaos v mém životě přivábily zdravotní potíže, úrazy a celkové oslabení v době, kdy jsem potřebovala být silná pro své malé dcery. Dnes jsou téměř všichni účastníci na této mojí cestě poznání již po smrti a mé tři dcery dospělé, samostatné v nádherných partnerských vztazích. Pochopila jsem, že setkání dvou, nebo více osobností je jako setkání chemikálií: pokud dojde k nějaké reakci, obě jsou dříve, nebo později transformovány a nejsou zde žádné hranice života a smrti – vše se počítá. Nyní jsem tu – JÁ a VY – TADY A TEĎ. A v tento světelný a téměř nadpozemský okamžik mám velkou touhu vám sdělit, že jsme nádherné bytosti, které se zde zrodily, aby podpořily harmonii a mír v sobě a na naší planetě. Pokud jste dočetli řádky až sem, můžete se nyní dozvědět podstatu, která je pro vás dárkem: Všichni jsme si zde rovni, neboť jsme jedna velká rodina. Vzájemně se z bezmezné lásky, která je ukryta v našich duších posouváme v před.Cesta může být trnitá, nepříjemná. Nikdy to není proti nám. Vždy je to jen a jen Láska. A nyní téma, které zajímá dle mých zkušeností každého nejvíce, a to je budoucnost. BUDOU – CNOST. Budou ctnosti – Fair Play ve všech podobách. Kdo nejde do ctností vědomě, je vláčen skrze vlastní tělo (nemoci, úrazy, psychiku) a další nepříjemnosti, které se stupňují do doby, dokud nezměníme v životě to, co změnit máme. Lidé touží po Ráji, ten však nikdo neobrží zdarma. Docílíme ho vlastní pílí nebo bude vynucen skrze výše uvedené. Je to o osobní proměně jednotlivce, která se nedá obejít, přeskočit, zaplatit, vynutit, obelstít, ani před ní utéct – není kam, a to je fér. Všimla jsem si, že lidé rádi svádí své potíže na vše možné a především na okolí. Totéž dělá většina terapeutů, psychologů, léčitelů a duchovních učitelů se svými pacienty, klienty a žáky. Do svých analýz vkládají vlastní předsudky, předpoklady, hodnotí okolí, rozdělují, rozvádí, štvou proti sobě a odvádí pozornost od člověka samého. Nedíváme se pak do zrcadel, abychom opravili co je třeba u sebe – zrcadla odhazujeme a rozbíjíme pod vedením vlastního rozumu, nebo “odborníků”. Jinými slovy vyhazujeme ze třídy vlastní učitele, kteří nás přišli něco naučit a držíme se zažitého “pohodlí”, místo abychom na sobě pracovali, provedli nutné kroky a pozorovali, jak se naše okolí (zrcadla) mění. Pokud ale danou látku nechápeme, nemůžeme postoupit do vyššího ročníku. Čas který zde je, však již nedovolí setrvávat a proto jsou těla vláčena stále více, až do doby probuzení. Zda se takový člověk probudí zde, nebo až na onom světě je svobodnou volbou každého jedince. Důležitým krokem v před je sloučení něčeho, co bylo po mnoho let cíleně a násilím od sebe oddělováno. Tím je jemný svět (intuice) a racionalisticky chápané skutečnosti. Obnova mostů mezi těmito světy je základem pro rozvoj duše, vitality a radosti z bytí každý okamžik. Celý tento proces nás vede nyní i pomocí spojování s partnery duše (dvouplameny) zpět do Jednoty, odkud jsme vzešli. Je toho velmi mnoho, o čem bych chtěla vyprávět a pomoci vám překonat nelehké okamžiky vašeho života a zbavit se zbytečných zátěží. Uvolnit se a plní svěží energie letět svobodně a z vesela jako ptáček. Možností je celá řada. Proto jsem vytvořila několik setkání na podporu osobního vývoje a rozkvětu vlastního života, rodiny a celku.

Téma jsem nazvala: FENG SHUI A NOVÝ VĚK Akce se konají cíleně na léčivých a energeticky silných místech v Zastávce u Brna hotel HARMONIE dne . 7. – 8. 1. 2017, v Praze U DŽOUDYHO dne 14.1.2017, dále pak na pobytových kurzech v náruči přírody v Beskydech centrum ANTARIK 2. – 4.6.2017 a Rožnově p/Radhoštěm penzion HRADISKO 29.6. – 2.7. a 31.8. – 3.9.2017. Nabídka platí aktuálně, rezervace nutná předem. Více info: www.fengshuiplus.cz Na setkání se těší Iva Matyášová s týmem Feng Shui.

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png