Tajemství sebeléčení: Všechno je jen o vaší vibraci

datum 30. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Každý z nás má schopnost uzdravovat se. Proč tedy některá onemocnění zasáhnou tak hluboko do fyzického těla? Vše souvisí prvotně s našimi vibracemi. Od toho se vše odvíjí. Jaké jsou nejúčinější způsoby, abychom si udrželi vyšší vibrace?

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


Zamýšleli jste se už někdy nad „skutečným důvodem“, proč onemocníme anebo někteří z nás snadněji podléhají choroboplodným zárodkům, nebo dokonce rakovinným buňkám?

Není pochyb o tom, že kdybychom dokázali identifikovat hlavní příčinu nemoci, objevili bychom tajemství zdraví a uzdravení.

Ačkoliv současná medicína tvrdí, že zná všechny odpovědi, tradiční lékaři neumí nijak vysvětlit, proč se spontánně uzdraví tisíce nevyléčitelně nemocných pacientů i přesto, že všechno hraje proti nim.

Projekt Remise sesbíral více než 35 000 případů lékařsky zaznamenaných případů spontánní remise různých „nevyléčitelných“ onemocnění z celého světa.

Tito smrtelně nemocní pacienti popřeli konstrukty současné medicíny, ale co je nejdůležitější, překročili domnělá omezení těla.

Proč jsou spíše výjimkou než pravidlem?

Ačkoliv jsme všichni zažili vrozenou schopnost těla hojit menší rány, jako jsou oděrky, modřiny a zlomené kosti, většina z nás má omezenou schopnost sebeléčení vážnějších zdravotních problémů.

Proč tělo „selhává v léčbě“ právě tehdy, když na ní opravdu záleží?

Když se někteří z nás dokážou uzdravit z nevyléčitelných nemocí, proč bychom toho neměli být schopni všichni?

Tajemstvím je vibrace!

Stejně jako všechno ostatní ve vesmíru, i lidské tělo se skládá z vibrující energie. Když si udržujeme optimální frekvenci, naše těla fungují bezchybně.

Dokud vibrujeme v blízkosti této optimální frekvenci, tělo automaticky léčí potenciální fyzické záležitosti dříve, než se projeví problémy – což nám pomáhá udržovat dokonalé zdraví.

Ačkoliv máme všichni schopnost uzdravovat se (čehož důkazem je běžné, každodenní uzdravování), pokud je delší dobu narušena naše optimální frekvence, narušena je také přirozená schopnost sebeléčení.

A když se tělo nemůže patřičně léčit, menší fyzické problémy mohou přerůst v těžká onemocnění anebo chronické poruchy.

Doslova všechny chronické a nevyléčitelné nemoci začínají jako menší fyzické problémy, které by se vyléčily, kdyby tělo vibrovalo ve své optimální frekvenci.

Navíc jakákoliv část těla, která dlouhou dobu není v konstantním stavu vibrací, snadněji podléhá nemocem.

Všimli jste si někdy, že máte větší šanci onemocnět v období stresu? Pokaždé, když stres sníží naši vibraci, je narušena imunita těla, což z nás dělá doslova magnet pro rýmu a chřipku – nebo něco ještě horšího.

Z toho vyplývá, že veškerým druhům mírných i závažných fyzických problémů umíme předcházet pouze tím, že si udržujeme vysokou energetickou vibraci.

Zázrak, anebo mistrovství?

Chronicky nízká vibrace může vést k celé řadě fyzických problémů. Ty se dají léčit zvýšením energetické vibrace těla na úroveň, na níž se dokáže léčit samo.

Zatímco při nízkých frekvencích se rakovinným buňkám a virům daří, při vysokých frekvencích přežít nedokážou. To znamená, že když zvýšíme svou vibraci na úroveň, na níž přežít neumí, tělo se přirozeně uzdraví.

Zatímco tělo s nízkou frekvencí je náchylné k onemocnění, lékem je zvýšení tělesné frekvence!

Pozvednutím tělesné frekvence na úroveň, která vede k vyléčení, může vrozená schopnost sebeléčení, která léčí menší rány a modřiny, léčit chronické, a dokonce neléčitelné nemoci – a na základě záznamů o více než 3500 pacientech nikdy není příliš pozdě!

Pouhým zvýšením vibrace těla na úroveň, na které se může uzdravit samo, bychom mohli být schopni zažívat stejný druh „zázraků“. A pokud tomu tak je, znamená to, že všichni máme schopnost vyléčit se z nevyléčitelných nemocí (více ZDE…)!

Ačkoliv lidské tělo, které vibruje ve správné frekvenci, dokáže vyléčit doslova všechny nemoci, důležité je mít na paměti, že odpovídající hladina frekvence musí být přímo úměrná stupni požadovaného léčení.

Přesně tak, jako když voda nemůže vřít bez určité teploty, tělo nemůže léčit pokročilé fyzické problémy bez určité vibrace.

Pokud tedy chceme léčit chronické, neléčitelné, nebo dokonce smrtelné nemoci, musíme dosáhnout úrovně frekvence, na níž má tělo schopnost intenzivního léčení.

 • Nízká tělesná frekvence → narušená schopnost sebeléčení vede ke zdravotním problémům.
 • Průměrná tělesná frekvence → normální schopnost sebeléčení vede k dobrému zdravotnímu stavu.
 • Vysoká tělesná frekvence → zvýšená schopnost sebeléčení může vést k zázračnému uzdravení a optimálnímu zdraví.

Jak tedy můžeme účinně zvýšit svou vibraci na úroveň, na níž je zdraví a uzdravení přirozeným jevem?

Rozdmýchání síly sebeléčení!

Mějte na paměti, že když se zmiňujeme o tělesné vibraci, tak myslíme celkovou životní vibraci, což znamená, že vibrace těla souvisí se všemi myšlenkami, přesvědčeními, chováním a jednáním jednotlivce.

Jinými slovy, tělo je odrazem toho, jak žijete svůj život.

Zde je 7 nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit svou vibraci na úroveň, na níž se tělo dokáže léčit samo.

Zdroj: Mocvedomi.cz

7 nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit svou vibraci:

č. 1 – Rozhodněte se pro život!

Ať už hledáte zázračné uzdravení, anebo chcete zlepšit své zdraví, situace vyžaduje posun vědomí – a ten začíná rozhodnutím žít!

Ačkoliv je očividné, že všichni žijeme, většina z nás se nikdy nerozhodla být tady vědomě. A když považujeme život za něco přirozeného, a tak samozřejmého, přiměřeně tomu trpí i naše vibrace.

Pokud se nesvěříme do rukou životu a nezvolíme si být přítomni, naše těla dostávají odkaz, že není důvod k vyléčení… což u některých může vést k šokujícímu procitnutí, jakým je prognóza smrtelné anebo nevyléčitelné nemoci.

V té chvíli je jasné, že pokud se chceme vyléčit, nemůžeme považovat život za samozřejmý a musíme se vědomě rozhodnout pro život.

Rozhodnutím žít dáte svému tělu důvod k vyléčení, a pokud je touha žít dost silná a jsou provedené změny na potvrzení života, umíte zvýšit tělesnou vibraci na úroveň, na níž je zdraví a dlouhověkost přirozeným jevem a je možné zázračné vyléčení.

Mějte na paměti, že díky tomu nemusíte čelit chmurné prognóze.

č. 2 – Přeprogramujte své myšlení! Myšlenky → emoce → vibrace

Ačkoliv je normální prožívat v životě celou řadu emocí, určují frekvenci naší vibrace. Zatímco radost, klid a nadšení vedou k vysoké vibraci, chronický smutek, zklamání a hněv mají za následek nízkou vibraci.

A jelikož emoce téměř vždy korespondují s myšlenkami, můžeme bezpečně říct, že naše vibrace nemůže být vyšší, než je kvalita našich myšlenek.

Když tedy chceme zvýšit svou vibraci na úroveň, na níž se tělo dokáže léčit samo, musíme identifikovat negativní myšlení (více ZDE…) a zbavit se ho.

Je nepochybné, že tělo se nemůže uzdravit samo, když je neustále bombardováno negativitou. Máme tím na mysli slova, která vyslovíte a která si myslíte, když si představujete ten nejhorší scénář, trápíte se, stěžujete si, soudíte sebe a ostatní, přehráváte si v hlavě smutné anebo nepříjemné vzpomínky atd.

A jelikož negativní myšlenky mají za následek nemoc a ty pozitivní léčení, musíte přebrat vládu nad svou myslí a mít myšlenky vyvolávající emoce s vysokými vibracemi.

Ať tak či onak, myšlenky vás buď uzdraví, anebo přivedou k nemoci!

č. 3 – Uzdravte své emocionální rány

Když naše životní energie proudí tělem bez zábran, vibrace si udržujeme ve své vysoké frekvenci, a stejně platí, že když je tok energie zablokován anebo zpomalen, v souladu s tím se zpomaluje i naše vibrace.

Jelikož se emocionální rány hromadí v našem těle, jsou hlavní příčinou zablokované energie a v důsledku toho hlavní příčinou zdravotních problémů.

Když se zbavíme emocionálních ran, tok tělesné energie přirozeně vzroste, a když dostatečně vyčistíme podvědomí a tělo od emocionálních bloků, vibrace může narůst na úroveň, na níž se tělo může léčit samo.

Pro hlubší pochopení emocionálních ran si přečtěte tento článek.

č. 4 – Staňte se imunní vůči negativitě!

Ať už tomu věříte, nebo ne, negativita je nakažlivá a vibrace jiné osoby mohou způsobit, že onemocníme!

Bez ohledu na to, zda si toho jsme anebo nejsme vědomi, vzájemná výměna energie je základní formou komunikace a spojení.

V podstatě pokaždé, když s někým navážeme kontakt, začneme vnímat jeho emocionální energii a on tu naši. A když naše energie začnou být v souladu, zažíváme emocionální spojení.

Ve většině případů určuje celkovou energii interakce osoba s nejsilnější energií, což znamená, že místo toho, abychom něčí energii pouze pociťovali, ji často přijímáme jako vlastní.

Navíc když „zachytíme“ něčí vibraci, naše těla reagují tak, jako by patřila nám, v důsledku čehož zažíváme změnu nálady a energie.

Na tom samozřejmě není nic špatného, když je dotyčná osoba šťastná anebo klidná. Něco jiného nastává v případě, kdy je smutná anebo naštvaná.

Z přebírání emocí druhých je zřejmé, že vibrace je nakažlivá!

S malou dávkou uvědomění však máme všichni schopnost cítit emocionální energii a nedovolit, aby negativita ovlivňovala naši vibraci.

Jaký je tedy klíč k získání imunity vůči negativitě?

Tento druh „získané imunity“ vyžaduje, abychom znali všechny způsoby, jak přebírat negativní energii druhých.

Negativitu přijímáme pokaždé, když:

 • někoho soudíme
 • negativně posuzujeme něčí situaci
 • někoho litujeme
 • cítíme se za někoho zodpovědní
 • jsme přesvědčeni, že naším úkolem je věci zlepšit

Jelikož všichni kráčíme po své vlastní, jedinečné cestě a nevíme, co je pro nás to nejlepší, vzdát se návyku posuzování a vyjadřování názorů je obvykle dobrý nápad.

Místo převzetí odpovědnosti za něčí situaci anebo snahy něco napravit, raději nechte ostatní, ať si problémy vyřeší sami.

č. 5 – Vylečte osamělost a otevřete své srdce

Když otevřeným srdcem proudí bezpodmínečná láska (více ZDE…), zakoušíme vysokou vibraci, která aktivuje přirozenou schopnost těla uzdravovat.

Když se naopak cítíme osamělí a odloučení od ostatních lidí a naše srdce se začnou uzavírat, láska nemůže proudit. A jelikož tím stejně trpí naše vibrace, často to vede ke zdravotním problémům.

Pokud tedy chceme zvýšit svou vibraci na úroveň sebeléčení, musíme vyléčit svou osamělost. Ať už to znamená uzdravit staré vztahy, nebo vytvořit nové, důležité je, abychom otevřeli svá srdce a vyšli ze svých ulit.

Na světě jsou miliony osamělých lidí, kteří hledají spojení. Příležitostí je tedy opravdu dost!

Ať už to nazýváte jakkoliv – Bůh, Zdroj tvoření, Univerzum anebo Energie, – důležité je pěstovat vztah s něčím, co vás přesahuje!

č. 6 – Sebeláska

Není žádným překvapením, že pokaždé, když zacházíme špatně sami se sebou, anebo se zanedbáváme, přiměřeně tomu klesá i naše vibrace.

A tak se musíme naučit zacházet sami s sebou laskavě a soucitně.

Většina lidí se k sobě chová špatně a ani o tom neví, což je hlavní důvod mnoha zdravotních problémů.

Ať se na to díváme jakkoli, sebeláska je základem vysoké vibrace a zdravého těla.

Co se týče léčení, sebeláska je klíčová – a všechno ní začíná. Ale pozor, neznamená narcismus. Jde o to být spokojený se sebou, nikoliv pyšný anebo namyšlený.

Přečtěte si, jak v sobě vypěstovat zdravou sebelásku, v tomto článku.

č. 7 – Péče o sebe

Jelikož mezi péčí o sebe a vibrací je přímý vztah, důležité je zaměřit pozornost na každou z následujících věcí a podle toho provést hmatatelné životní změny.

Buďte svým skutečným Já!

Pokaždé, když děláme ústupky anebo obětujeme vlastní potřeby, sny či hodnoty, abychom byli oblíbení a akceptovaní, nevyhnutelně odvrhujeme své pravé Já, následkem čehož snižujeme svou vibraci.

Jednou z nejlepších věcí, kterou můžete udělat pro zvýšení vibrace a léčení, je vyjadřovat své pravé Já a říkat svou pravdu.

Dělejte to, co máte rádi!

Když děláme to, co máme rádi, prožíváme emoce s vysokou vibrací, jako je štěstí, radost, klid, pocit naplnění atd…

A to znamená, že když se bavíte a jste kreativní, vibrace přirozeně narůstá. Pokud chcete uzdravit své tělo, důležité je zbavit se pocitů viny a povinnosti.

Místo toho naplňte svůj život vším, co vás opravdu těší!

Najděte smysl života

Pokud nemáte důvod, proč ráno vstát, snadno na vás dolehne deprese. A proto mít smysl života může mít nesmírný význam pro zdraví a pocit pohody.

Proč si tedy nenajděte vlastní smysl života, namísto toho, abyste čekali, dokud neobjevíte něco velkolepého? Pomáhat ostatním k provedení životních změn vás naplní potřebným smyslem – a vaše vibrace se tak přirozeně zvýší.

Mějte však na paměti, že k tomu, abyste byli plní energie, se musíte nejdříve postarat sami o sebe, až potom rozdávat energii jiným.

Prostředí

Jelikož prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, ovlivňuje i naše vibrace, je důležité si ho uvědomovat a pokaždé, když je to možné, provést nezbytné změny.

Pokud neumíte dát do pořádku negativní domácnost (více ZDE…) anebo pracovní prostředí, tyto škodlivé vlivy můžete eliminovat pravidelným trávením času v přírodě.

Výživa

To, co pravidelně vkládáme do těla, má nepochybně výrazný vliv na naši celkovou vibraci.

Jelikož jídla s nízkou vibrací, jako jsou zpracované potraviny, mohou vibraci snižovat, můžeme ji zvýšit vědomou konzumací potravin s „vysokou vibrací“ (obvykle rostlinného původu a v syrovém stavu).

Pohyb

Není žádným překvapením, že když jsme aktivní, rozproudíme také svou životní energii, a díky tomu vzroste i naše vibrace.

Celkovou schopnost sebeléčení tedy může zlepšit pravidelné cvičení – jóga, plavání, turistika, cyklistika a podobně.

Smích

Všimli jste si už, jak těžké je zůstat negativní, když se smějete?

Jelikož úsměv vytváří životní energii, je jedním z nejrychlejších způsobů, jak zvýšit vibraci, což znamená, že každodenní porcí smíchu byste se mohli vyléčit.

Ten, kdo řekl, že jde o nejlepší lék, vůbec nežertoval!

Existuje případ ženy, která se rozhodla kompletně změnit svůj život potom, co jí diagnostikovali vážnou nemoc.

Přestala sledovat zprávy (plné negativity) v televizi a sledovala pouze veselé relace a komedie. Do svého života začlenila více smíchu a za pár měsíců se zcela vyléčila.

Jedná se o příběh ženy z filmu The Secret (Tajemství).

Buďte zázrakem!

Pokud se jedná o tajemství zdravého těla a léku na různé nemoci, máme sílu vědomě provádět životní rozhodnutí a změny, které podporují vyšší vibraci.

Proto je třeba si pamatovat těchto 7 nejdůležitějších věcí:

 1. Uzdravení začíná rozhodnutím žít.
 2. Jelikož vás myšlenky dokážou uzdravovat, nebo naopak dělat nemocným, vědomě se rozhodněte pro ty s léčivou energií.
 3. Vyléčení emocionálních ran a traumat z minulosti zvyšuje vibraci.
 4. Naučte se být imunní vůči negativitě.
 5. Převezměte odpovědnost za osamělost a uzdravte ji otevřeným srdcem.
 6. Naučte se sebelásce!
 7. Celý život o sebe pečujte.

Když chcete zažít zázrak, přeberte vládu nad svou vibrací!

Zdroj: wakeup-world.com

Zpracovala: Mocvědomí.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico