Syndikát – Systém vyššího řízení globalizace

datum 26. 12. 2019

Během několika posledních dnů jsem dostal doslova stovky a stovky emailů s žádostmi o publikování rozhovoru, který jsem před 14 dny natočil v USA s důležitým člověkem, který patří mezi hlavní zpravodajské a interní zdroje Alexe Jonese, známé postavy a moderátora serveru Infowars, a také je bývalým a dnes již penzionovaným zaměstnancem JPL-NASA v kalifornské Pasadeně. Více než 3-hodinový záznam obsahuje diskusní rámec vedený v podobné rovině jako moje pořady na Svobodném rádiu, ovšem pouze ve formátu 1+1 bez interakcí a v současné době není možné záznam uveřejnit, protože v diskusi zaznělo mnoho výrazů, obratů, technických termínů, faktografických a historických údajů, které bez hlubšího vysvětlení by nedávaly čtenářské veřejnosti smysl a došlo by ke zmatení. Proto jsem se rozhodl určitou obklikou připravit jakýsi základ v tomto článku, který má za úkol vysvětlit souvislosti, o kterých se na veřejnosti běžně nemluví. Některé informace budou značně nekonformní, ale bez nich to zkrátka nepůjde.

latestds.jpg
Cesty člověka mimo sluneční soustavu se neobejdou bez výzkumu genomu dlouhověkosti.

Abychom pochopili globalizaci, musíme nejprve pochopit člověka. Ten má ve svém genomu zakódovanou informaci a potřebě rozšiřování zdrojů, území a své moci. Na rozdíl od zvířat, člověk plánuje a používá myšlenkové konstrukty a vize, ve kterých vidí hypotetické nebo i reálné obrazy, které mu hrozí strádáním, hladem, nemocemi, nebezpečím nebo smrtí. Ve své přirozenosti proto člověk už od starověku hledal cesty, jak ovládat cizí území, jak využívat cizí zdroje a jak zabíjet. Žádná jiná entita na Zemi nemá toto chování. Člověk je geneticky nakódovaný jako voják. Mozek člověka je vybavený mechanismy, které umožňují jeho ovládání, aniž by si to uvědomil. A nejde pouze o procesy bezstrukturního řízení, aby nedošlo k nepochopení. Tato skutečnost automaticky znamená, že vojáci potřebují vedení, lépe řečeno velení.

Člověk má genom vojáka

Každý člověk je vybaven mechanismem pro rozeznávání velitelů. Tzv. alfa-signál známe velmi dobře u zvířat, např. u smeček vlků, kdy dominantní samec je automaticky respektován ostatními vlky ve skupině, aniž by došlo ve smečce ke smrtelnému boji o nadvládu a převzetí pozice Alfa samce. Daleko hrozivější je zjištění, že lidský mozek je vybaven pro příjem Alfa signálů mnohem lépe než vlci. Člověk dokáže přijímat a vnímat Alfa signál nejen mimosmyslově v blízkosti Alfa entity, ale i obrazově, zvukově a dokonce chemicky pomocí pachů. Určitě jste sami na sobě někdy zaregistrovali, že po příchodu určité osoby do místnosti na vás padla úzkost, pocit stísněnosti, obavy, mezi lidmi náhle ztichl hovor po vstoupení entity do místnosti apod. Pokud se vám to stalo, byli jste svědky osoby, která emituje Alfa signál. Je důležité zdůraznit, že lidé a jednotlivci mohou sloužit klidně i pouze jen jako přenašeče Alfa signálu, ale jeho původcem může být jiná osoba. Schopnost vnímat a přijímat Alfa signál mají všichni lidé. Vysílat ho ovšem mohou o vlastní vůli jenom vybraní jedinci s rozvinutým mozkem na vyšší úrovni, tzv. vyšší elity.

rtr2nl5o-1.jpg
Válku, soupeření a boj (jenom jako – ve sportech, doopravdy – ve válkách) má člověk zakódovaný přímo ve svých genech.

Abychom pochopili význam vyšších elit pro rozvoj civilizace, musíme pochopit nižší procesy řízení. V otázkách globalizace a plánů NWO se velmi často hovoří o tzv. konceptech (plánech) globalistů, které prosazují na velmi dlouhé časové úseky, které dalece překračují délku lidského života. V systémech strukturovaného řízení víme, že aby koncept byl udržen při životě beze změny, musí jeho autor zůstat naživu. Pokud zemře, dochází k modifikacím konceptu, anebo k jeho úplnému opuštění. V každé další generaci dochází k exponenciální deformaci konceptu, a ten po několika desítkách let po smrti autora končí jako neživotaschopný. Aby určité koncepty přežily na dlouhé věky, musí se použít takové prvky řízení, které původní rámec konceptu zachovají. A člověk je opravdu vybaven schopností, že respektuje určité odkazy a koncepty, i když pro ně není věcný a fyzický důvod. Takovým systémem řízení, který toto dokáže, je víra.

Koncepty delší, než je lidský život, který je vymyslel

Ukotvení konceptu prediktora do náboženské publikace je cestou, jak předávat odkaz autora konceptu po dobu stovek až tisíců let. Zatímco pro jakékoliv tvrzení X potřebuje člověk normálně důkaz Y, tak v otázce víry toto neplatí. Víra nepotřebuje důkazy, ale odkaz. Každý takovýto koncept má svého správce, kterým se v případě západní civilizace staly církve. Ovšem jak se ukázalo v historii, toto není tak úplně pravda. Církve se v průběhu staletí štěpily, měnily se koncepty pomalu rychleji, než bylo zdrávo, vznikaly nové, probíhaly reformace. A současný pád Vatikánu a jeho submise ve prospěch Islámu je toho smutným důkazem. Takže toto řízení neuspělo. Jak tedy zachovat proces řízení a realizaci konceptu (ať už je jakýkoliv) po delší časová období v řádech stovek a tisíců let? Abych někoho nevyděsil, nejprve je třeba určité vysvětlení a otevřená mysl.

vatican-tour-01.jpg
Vatikán je považovaný za správce konceptu kontroly nad civilizací skrze víru. Ve skutečnosti tento projekt selhal a vlastně nikdy nefungoval pořádně.

Na počátku 17. století byla průměrná délka života člověka neuvěřitelných a pouhých 35 let. Samozřejmě do toho bylo možné započítat 30-letou válku jako příčinu takto krátkého průměrného dožití. Stejně tak morové rány nijak nepřidaly dlouhověkosti. Ale ani před 30-letou válkou to nebylo s dožitím nijak lepší. Kdyby tehdy někdo řekl, že lidé se budou jednou dožívat skoro 3-násobku toho, co se dožívali okolo roku 1600, tak by ho asi měli za blázna. Obráceným extrémem jsou texty Starého zákona, které popisují dlouhověkosti tehdejších dobových osobností, které se dožívaly neuvěřitelných 900 let a více. Stručný výtah najdete zde. A to jsou stejné materiály, které dnešní věda načerpala zejména ze sumerských zdrojů, které jsou základem moderní archeologie. Jsou to údaje verifikované z několika dobových zdrojů, nejde o nadnesená čísla.

Dlouhověkost není zázrak, ale malý uzlík na konci chromozomů

Stáří člověka je dáno funkcí telomerů (repetitivních nukleotidů) na koncích chromozomů, které se postupem času zkracují. Bohužel. Telomery chrání chromozomy před rozpadem, degenerací a také fúzí s ostatními chromozomy. Jak postupně telomery kolabují, chromozomy postihují změny, deviace a člověka postihuje proces stárnutí. NASA provádí už delší dobu pokusy se skupinou kmenů buněk DNA, které NASA získala z Izraele v době, kdy okupoval Sinajský poloostrov. Jde o buněčný materál, který prokazuje nestandardní chování a telomery se časem nezkracují. Člověk s těmito telomery na svých chromozomech by se dožil zcela reálně 800 až 1050 let. Buňky nepochází ovšem z nějakých vykopávek, ale podle všeho od žijícího člověka, jde o tzv. “švýcarský vzorek”, protože NASA dostala vzorek od Izraelců poštou ze Švýcarska. Izrael použil zřejmě legendu o původu z vykopávek jako krycí mechanismus. Více informací z mého rozhovoru v USA na toto téma zatím nebudu zde na AE News publikovat. Na strávení těchto informací je třeba čas, a toto by mělo zatím stačit.

csm_chromosomy_X_shutterstock_62383285_01_d8bbfdc7ae.jpg
Chromozom X s vyznačenými telomery.

Dlouhověkost není zázrak, ani podivnost. Stejně jako na sklonku středověku se nikdo nedivil, když se v rodinách pohřbívalo ve věku 28 – 30 let zesnulého, stejně tak kdysi v dávné historii této planety nebylo výjimkou dožít se mnoha stovek let. V průběhu času došlo k degeneraci telomerů (mezi-etnickým pářením, incestními vztahy, které ještě na konci středověku byly v Evropě zcela běžné a mohutně rozšířené, chemickým poškozením prostředí) a k jejich nezvratnému zkrácení. Dobrou stravou a lékařskou péčí lze život pouze prodloužit do plné délky, ale již zmutovaných telomerů. Určitá část lidí na této planetě je však z medicínského hlediska obdařena anomálií (zdráhám se říct “darem”), která se datuje po stránce buněčného kmenu až k postavám, o kterých se píše ve Starém zákoně. Švýcarský vzorek je jedním z nich a vzhledem k tomu, že jde o vzorek ze stále živého člověka, máme zřejmě před sebou vzorek jednoho z členů elit GP, tedy skupiny elit vyššího řízení na této planetě.

Genom vyšších elit pochází přímo od vládců starého světa

Původ genomu není určitě z této planety. Geneticky je to vyloučené. Proto ho můžeme nazývat “extraterestriálním”, ale vzhledem k tomu, že jedinci, ze kterých genomy vychází, se narodili na Zemi, tak nelze o nich mluvit jako extraterestriálech (mimozemšťanech). Jsou to “entity” lidí, kteří po stránce genomu vycházejí přímo z rasy Nephilim (ne vzrůstem, ale dlouhověkostí), o které jsem již měl jednou pořad na Svobodném rádiu. Dlouhověkost umožňuje těmto entitám řídit koncepty a procesy na Zemi napříč staletími v rámci svých rodin. Zakládají totiž mezi sebou rodiny a jednotlivé rodiny tvoří spolek, tzv. Syndikát. Nejde tedy o vládu, ale o seskupení rodin, které díky své dlouhověkosti ovládají nervová centra planety, tj. bankovnictví, burzy a k mému překvapení i jaderné zbraně (právě skrze Izrael). V rozhovoru jsem pochopil, že největší zbraní vyšších elit je ale faktor času. Pokud tyto elity narazí na nepřítele, kterého nemohou odstranit, tak prostě počkají, až umře. To najednou dává smysl, proč světové vyšší elity v některých případech přihlížejí procesům, které jdou proti jejich zájmům a nijak nezakročí. Proto je jasné, že Syndikát nemusí používat násilí, prostě využije jenom čas, protože to je největší zabiják, mnohem účinější, než miliony jaderných zbraní.

between_time_and_space_by_yuumei-d75m84a.jpg
Čas je nejsilnější zabiják, proti kterému se nedá dlouhodobě bránit.

Jak zaznělo při rozhovoru: “Čas vás zabije i v tom nejhlubším protiatomovém bunkru s dostatkem zásob na neomezeně dlouho dobu…”. Z pohledu NASA je případné zvládnutí syntetické reprodukce telomerů tohoto typu klíčem k dobývaní planet mimo sluneční soustavu, k tzv. generačním cestám k jiným hvězdným systémům, protože zdroje na planetě Zemi drasticky docházejí. Syndikát zřejmě poskytl svůj genetický materiál NASA právě za účelem urychlení cest lidské rasy ke hvězdám. Stejně tak zaznělo, že určité jiné entity, které působí na planetě Zemi, nechtějí připustit cestu člověka ke hvězdám, protože člověk má v sobě genom vojáka, dobyvatele, který pochází z genomu původních Nephilim, ze kterých vyšel dnešní člověk. Bude se chovat k cizím planetám a civilizacím stejně, jako se chová k cizím územím a etnikům na Zemi. Procesy kolonizace má lidstvo vyzkoušené, stejně tak války o zdroje a moc, které provází lidstvo od úsvitu věků poté, co ze Země zmizeli vládci Nephelim.

Kdo žije dlouho, jeho mozek se rozvíjí za horizont představivosti

Syndikát dokáže působit prostřednictvím zmíněných Alfa-signálů i na konkrétní jedince, aby se podřídili. Člověk je voják. Ačkoliv pro to nemáme důkazy, sebevražedná politika Angely Merkel nemusí být způsobena jenom kostlivci ve skříni a odposlechy NSA, ale právě i vysíláním těchto signálů některou z osob v její bezprostřední blízkosti. Dlouhověkost má některé vedlejší účinky, mozek se rozvíjí mnohem déle, než u běžného člověka, takže schopnosti predikce, projekce, vizí a schopností využívat mimosmyslové dovednosti, se potom stávají standardní výbavou jedince v rámci Syndikátu. Je to člověk, ale jeho schopnosti jsou na úrovni Boha.

maxresdefault.jpg
Biblický Noe se dožil více než 950 let. Sekvence jeho genomu je stále na Zemi, vzešly z něho “dnešní” vyšší elity.

Snaha člověka (válečníka) o cestu ke hvězdám mohla mít v dávné minulosti planety Země za následek, že civilizace byly raději (nebudu psát kým) zničeny, než aby jim bylo dovoleno opustit planetu Zemi. Zkrácení života člověka na zlomek jeho původního věku je cestou, jak zpomalit rozvoj civilizace a zničit dlouhodobé koncepty, které měly a mají za úkol povznést civilizaci k cílům, které překračují rámec naší planety. Kolik převratných objevů by uskutečnil Albert Einstein, kdyby žil 700 nebo 900 let? Chápete? A stejně tak, jak by to dopadlo, kdyby Oppenheimer žil stejně dlouho? Co dalšího, kromě atomové zbraně, by ještě vynalezl? Takže dlouhověkost byla ponechána jen zlomku lidí v civilizaci a z nich se stali de facto Správci Země. Jestli pracují za souhlasu jiných entit, anebo vůči nim jsou v opozici a snaží se lidstvo emancipovat proti jejich vůli, to není zcela jasné. Jejich funkce zato ale jasná je: jsou to de facto “velitelé”, resp. manažeři celé lidské rasy a jejího vývoje. Nejde o mimozemšťany, ale o lidi, kteří mají dar dlouhověkosti, která jim umožňuje dlouhodobý rozvoj mozku a tím získat přístup k vyšším procesům řízení.

Více informací v této chvíli by bylo na škodu publikovat. Nejprve je nutné zpracovat určitá fakta, pochopit odborný rozměr celé problematiky a teprve poté bude možné uveřejnit další závěry a informace, které jsou zcela klíčové pro pochopení funkcí vyšších elit na časové ose současné civilizace na této planetě.

-VK-
Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico