Svobodná vůle na vivisekčním stole – tři příklady

views 619 datum 1. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Do jaké míry skutečně máme svobodnou vůli a do jaké míry si to jen myslíme? Téma svobodné vůle je jistě hodné zvážení a zamyšlení se nad skutečnými pohnutkami našich rozhodnutí. Věděli jste, jaký proces v mozku předchází našemu rozhodnutí?

Doba čtení 1 min.

Cesty k sobě


  1. vědecký př.: Převratným poznatkem vědy je tvrzení, že vždy krátce před okamžikem, ve kterém se rozhodujeme, je v mozku již přítomen patřičný vznětový vzorec, který řídí právě to jednání, pro které se rozhodujeme. My se tedy domníváme, že jsme učinili vlastní rozhodnutí, ačkoli bylo v našem mozku všechno již předem rozhodnuto. Tímto posledním, nejmodernějším, vědeckým prohlášením by mohla být svobodná vůle člověka odmaskována jako pouhá iluze.
  2. metafyzický př.: V pozemském bytí existují pouze dvě možnosti: Člověk buďto ovládá své myšlenky, emoce a pudy, anebo je ovládán těmi, kteří to dokázali a stali se temnými mágy. Jedním z triumfů mágů je, že úspěšně podsouvají lidem již po staletí ve všech oblastech každodenního života sugestivní myšlenky, které oni pak považují za vlastní, aniž by tušili, že je převzali od lidí mocnějších, než jsou oni sami.
  3. poeticky analogický př.: Suchý list je hnán větrem z místa na místo. Každý nový poryv větru ho opětovně zvedá do výše a smýká jím sem a tam. On se však pyšní tím, že má křídla.

Autor: Albert Den

Kontakt: albertden@seznam.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021