Svoboda, nezávislost a láska

datum 16. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Říká se, že jsme výsledkem vnějších okolností. Je to skutečně tak? Možná přesnější je teze, že jsme výsledkem reakce na okolnosti. V každém okamžiku se můžeme zastavit, otočit a změnit směr nehledě na to, jakou cestu jsme již ušli. Jen si musíme uvědomit, co opravdu chceme a nalézt v sobě sílu ke změně.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Úkol lehký či nelehký ? Co říkáte ?
Smutný osud člověka jež neporozuměl životnímu poselství :-(, aneb co se
skrývá za maskou "OTRAVY"? (promiňte mi tento výraz)
Popisuji příběh muže, který přes všechny varovné signály, jež mu život
nastavuje, nepochopil svůj úkol a životní cestu za hledáním vlastní
svobody a štěstí.
Někdy se může stát, že se člověk zacyklí v určitých situacích na základě
přesvědčení či vzorců chování, které přebere od předešlých generací či
které považuje za správné a morální.
Muž a jeho úloha v životě ? To je velké téma, které si dnes netroufnou
rozepisovat. Jen po zamyšlení cítím velkou zodpovědnost, která je na muže
kladena ve společnosti a je mu přikládána role hlavy rodiny.
Hrdina dnešního příběhu je tak pod velký tlakem společnosti a rodiny, že
pomalu ztrácí svoji podstatu a tou je tvoření, zájmy a koníčky, intimita a
štěstí.
Chtěla bych zdůraznit jak velkou hodnotu má pokora, důstojnost a
zodpovědnost za sebe a svoje naplnění , které přináší to vše ostatní jako
je zdraví, štěstí, bohatství. Hrdina příběhu, který správně nepochopil
svoji úlohu v životě a přes míru přebírání zodpovědnosti za druhé se stal
člověkem, jež rezignoval a selhal před sebou samým k zodpovědnosti za svůj
život.
Jak vypadá dnes jeho svět ? Zapomněl na sebe, ztratil štěstí, radost a
lásku a stal se z něho otupělý člověk bloudící a hledající zoufale lásku u
druhých lidí, především žen . V jeho světě naprosté rezignace a úctě sám k
sobě ztrácí úctu k druhým lidem a jak nerespektuje sebe a hlas svého
srdce, nerespektuje druhé narušováním jejich hranic obtěžováním i přes
výtky a tak se stává terčem posměchu a OTRAVY a lidé si na něho ukazují
prstem. 🙁
Klíčem k jeho uzdravení a změně je znovu nalézt SEBE a pochopit důležitost
každé lidské bytosti, především však svoji existence. Správným přístupem
SÁM K SOBĚ , respektu k tomu co jeho srdce žádá a k nalezení KDO JSEM Já ,
může znovu uvěřit.
Tento muž už zažil úspěch v kariéře, vydělal spousty peněz, nakoupil domy,
pozemky, jezdil na luxusní dovolené, avšak jeho vnitřní svět zůstal v
nicotě a propadal se čím dál hlouběji do vlastní temnoty a strachu.
Muž, který by chtěl dávat a starat se o druhé se však nenaučil hlavní věc
nezávislosti a svobody jakou je umění postarat se co nejlépe sám o sebe. S
postupným respektem k sobě samému bude nalézat respekt k druhým lidem a
jejich NE bude více než ctít bez zkoušení manipulace v naprosté pokoře a
úctě sám k sobě a jeden k druhému. Úkol nelehký ...nebo lehký ? Co myslíte?
Až si tímto procesem projde, bude mu navždy sejmuta maska OTRAVY a pozná
skutečně láskyplné milující osobnosti jakým bude ON SÁM.
Tento příspěvek není o nikom konkrétním, čerpám inspirace ze života a
osobních setkání s lidmi, jež hledají CESTY K SOBĚ.
Děkuji za inspiraci v podobě smyšleného hrdiny tohoto smutného osudu, ale
věřím, že se " Šťastným koncem".

Vivien

Zdroj: tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico