Zuzana Soukupová

Již několik dnů se mě snažil kontaktovat můj neviditelný duchovní průvodce, držíc v rukou starodávný svitek, onen rukopis psaný životem, byla jsem však příliš zaneprázdněná temnými energiemi, které kolem úplňku tak rády zaměstnávají nás, nositelé světla. Když jsem dnešní odpoledne chtěla zahnat těžké chmury, které se vznášejí kolektivním vědomím, vydatným spánkem, můj neviditelný průvodce mě podpořil dostatkem světelné energie a se svou vznešenou laskavou přísností mě pokynul, abych sedla ke svému PC a psala po delší době to, co mi bude na starodávném svitku, rukopisu psaného životem, ukázáno.

Zvýšila jsem tedy své vědomí a před mým vnitřním zrakem se na starodávném svitku tentokrát objevila světlemodře stříbrná zářící perla. Zpočátku jsem moc nechápala, co znamená, ale po dalším navýšení energie jsem jasně viděla onen zářící klenot životní esence, pulzující, téměř tekuté světlo života. Najednou jsem poznávala Zdroj nejen mého života, ale všech, kteří pocházejí odtud, odkud JÁ JSEM…

Prohlížela jsem si lépe tento nejvzácnější klenot Stvoření a spatřila jsem, jak se jeho barva mění směrem k vnějšímu okraji, vytvářejíc ten nejkrásnější druh duhového krystalu. Světle modře stříbrná zářící perla uprostřed pulzuje, rozšiřujíc sama sebe a měnící se v různé barevné paprsky, jež dokonale modelují tvar připomínající duhový achát.

Když jsem na onom starodávném svitku viděla koncept tohoto překrásného krystalu života, s jeho nikdy nekončícím pulzováním, pulzováním, které jedince spojuje s tím Nejvyšším Zdrojem energie a vědomí, všimla jsem si též drobných chuchvalců vytvořených z  temnější energie. Můj milovaný průvodce mi vysvětlil, že se jedná o emoční a mentální vrstvy, které vznikají na duši jedince, když zažívá nevědomost, provádí rozhodnutí a činy, jež směřují proti němu samotnému i životu jako celku, když jedná pod vlivem své masky nevědomosti. Během duchovního vzestupu jsou to právě tyto chuchvalce, pavučiny temných energií, které se snažíme transformovat i transmutovat v odpovídající správné zbarvení našeho jedinečného živoucího krystalu, tedy naší duše. Vnímala jsem u čtení toho starodávného svitku, rukopisu psaného životem, že i když je někdy naše duše zatemněná pavučinami temných energií, ona živoucí, pulzující stříbrně světle modrá perla své spojení se Zdrojem Nejvyšším vlastní stále, jen my o něm ztrácíme povědomí.

Neviditelný průvodce mi mou vizi upřesnil: „Vzpomeň si vždy, i tenkrát, když ti bude zdánlivě nejhůře, na tuto věčnou a pulzující perlu života. Věz, že v ní máš nahrány všechny své životy, každý okamžik, kdy jsi skutečně milovala, každý okamžik, kdy jsi byla opravdově milována, každý okamžik, kdy jsi byla opravdová, tedy, byla jsi SAMA SEBOU… Nic jiného se zde nenahrává, jakýkoliv jiný zážitek, čin, událost  prostě NEJSOU…“.

S hlubokým pochopením jsem si oddechla, vždyť o to, abych byla SAMA SEBOU, aby každý můj čin byl MNOU, jsem se ve svých životech nejvíce snažila.

Ač jsem byla tolikrát v různých životech nepřiměřeně uctívána, vždy jsem se  snažila  zůstat SAMA SEBOU…

Ač jsem tolikrát během svých inkarnací byla hanobena, zůstávala jsem uvnitř SEBE SAMA… 

Ač žebrajíc o lásku u jiných, hledala jsem též jen SAMA SEBE…

A co jsem tedy vždy nejvíce hledala, po čem jsem skutečně toužila? Nalézt, pochopit, obejmout a milovat SAMA SEBE….

S nevyslovitelnou láskou a vděčností jsem si prohlížela tu nádhernou zářící pulzující perlu života, obdivujíc ji, že ač někdy byla či je u tolika osob zacloněna nánosem pavučin temných energií těžkých emocí a myšlenek, přesto  JE stále EXISTUJÍCÍ A ŽIVOUCÍ.

S hlubokým pocitem vděčnosti jsem se upřela svůj pohled na mého průvodce.

Ten mi však pokynul, abych dále sledovala děje, odehrávající se na svitku, jenž JE psán životem. Ne náhodou toto naše téměř „pracovní“ setkání můžu označit číslem 11. Zejména v jedenácté dimenzi Bytí se odehrávají ona dramata, která posléze tolik ovlivňují naše životy ve fyzické realitě.. Nyní jsem se však dívala na tato dramata s určitým nadhledem, neboť po předchozí vizi jsem vnímala, jak jsou neskutečná… Vnímala jsem, jak si neviditelné kolektivy vědomí – tzv. bytosti, navlékají na své perly života halloweenské masky, jak si hrají na utlačovatele a též na dobyvatele. Vnímala jsem, až s mírným úsměvem, podobným tomu, když máma sleduje své děťátko, které se vžije do role například zlé čarodějnice, vnímala jsem, jak se tato činnost z vyšších dimenzí postupně opakuje zde ve fyzické realitě, kde pak lidé nosí masky dobyvatelů, vládců či úspěšných hvězd dramatické scény.

Pociťovala jsem u toho hluboký soucit, a uvědomovala jsem si, že se jedná z pohledu lineárního času, o  téměř neekonomické využití možnosti pravdivého účinkování na velkolepé scéně života…

Ke konci našeho dnešního setkání mi můj milovaný neviditelný průvodce na rozloučenou  umožnil ještě jednou, ale tentokrát celistvě, vidět-vnímat na starobylém a přece aktuálním svitku, rukopisu, jenž je psán životem nás všech, ty tisíce pulzujících stříbřitě bleděmodrých perel života, dýchajících duhovou záři, která se rozprostírala posléze celou planetou, galaxií i vesmírem… Byly to zářivé jiskry života těch, kteří jsou SAMI SEBOU….Těch, jímž se již povedlo transmutovat masky v záři jejich vlastní jedinečné duše…

(pokračování příště….)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 15. 11. 2016

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png