SVĚTLO A MY - PRISM (PRISON)

datum 21. 5. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Náš nekonečný (původní) potenciál byl přeměněn na konečný (omezený) potenciál, prostřednictvím systému sedmi.


Těchto sedm představuje nedostatek integrace nekonečna. Měly by být integrovány jako jediné čisté bílé světlo. Bílé integrované světlo, které se nikdy nemůže stát nevyváženým nebo nadměrně aktivním jako naše čakry. Duha vládne tomuto Matrixu. Proto se říká, že poklad leží schovaný na konci duhy. Proto se zpívá, že někde nad duhou, létající modří ptáci 🙂


Naše Božská jiskra duše, čistá esence stvoření, není vázána na žádnou geometrickou formu. Je beztvará a transcendentní, operující mimo čas a prostor.


Na kvantové úrovni si volíme tuto zkušenost, abychom se promítli do tohoto holografického překrytí Matrixu, za účelem růstu duše.


Moudrost vždy vyžaduje oběť (viz alegorie Odin a jeho oko), která je zde zastoupena sestupem aspektu našeho vědomí do hmoty. Růst nemůže nastat, pokud jsou neustále udržovány stejné podmínky. Rozšiřování a expanze nastává, když se člověk prolíná a setkává s podmínkami, které nebyly dříve zažité.
Cvičením a rozvojem naší svrchovanosti, se můžeme spojit s naším nekonečným potenciálem v tomto omezeném překrytí, můžeme se tak odpojit od způsobů, které čerpají a vysávají energii, jako jsou připoutanost, závislost, reaktivita, poddajnost, stagnace, strach.


Přesouváme se z procesu transformace karmy a z recyklační smyčky zrození a smrti, na neustálý tok tvoření.


Navzdory všem podvodům a různým zásahům, díky genetickému inženýrství a úpadku vědomí lidstva, zůstáváme stále obrovskými generátory energie, naše podstata je totiž nezničitelná a věčná.
Jsme láska, moudrost, kreativita a svrchovanost. Vše co není poháněno těmito principy je pouhá iluze.
Stáváme se aktivními účastníky stvoření, spíše než pasivními vězni, kteří jsou vmanipulováni do stvoření ostatních.


Ověřujeme si, že žádná míra útlaku nemůže obstát tváří v tvář odvaze a pravdě.
Odpojujeme se od mentality oběti, přebíráme plnou odpovědnost za svůj život.


ZDROJ: Kevin, Hermes
Sdíleno v šíření vibrace krásné a jednoduché pravdy o fyzické nesmrtelnosti,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico