Světelné tělo a 12ti kroková aktivace

datum 26. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Vaše světelné tělo je systém (síť) světla a posvátné geometrie, která přináší vaše fyzické, emocionální, mentální a duchovní bytí dohromady.
Toto tělo vyzařuje světelnou energii a elektromagneticky spojuje vaše vícerozměrné Já s nekonečným vesmírem.
Spojuje vás s vašimi zakódovanými daty prostřednictvím vysokých elektrických proudů, které vám pomáhají při překládání a projevování vašich skrytých talentů a účelu duše. Jak aktivujete, budujete a integrujete své světelné tělo, reorganizujete svoji molekulární strukturu, takže vaše tělo bude menší hustoty a bude se svobodněji vyjadřovat ke Zdroji vesmíru.
Světelné tělo nebo-li Merkaba je posvátná geometrie, která přesahuje prostor, čas a rozměry. Je to aspekt těla, který aktivuje každou buňku ke specifické rezonanci a obnovuje vyšší spojení s tvůrčím Božím světlem. Posvátná geometrie se týká vyvážení a integrace ženských a mužských aspektů vašeho bytí.
Pravá nebo-li ženská strana mozku vyvolává vědomí jednoty a důvěřuje pocitům nad intelektem.
Levý nebo-li mužská strana mozku vidí všude dualitu, chce důkaz, že ve všem existuje pouze jeden duch, a vnímá, že pocity nestačí. Jak se polarita integruje, začnete přecházet do celistvosti.
Proces aktivace světelného těla je nelineární, přesto má celkovou strukturu nebo vzor. Nejde o měření vašeho osobního duchovního úspěchu.
Úrovně jsou paralelní transmutační fáze, jejichž pohyb může trvat roky nebo několik minut v závislosti na vůli ducha.
Každá osoba má jedinečný tonální zvukový podpis, tón, kterým jste. Proces světelného těla aktivuje různé vazby a rezonuje zvuk v souladu s konkrétní úrovní nebo úrovněmi, které jedinec vědomě a nevědomě zpracovává ve své současné životní zkušenosti.
Vaše duše a Božský plán určuje, kde jste v kterémkoli daném okamžiku svého vývoje a co je potřeba k tomu, abyste co nejlépe sloužili Kristovu vědomí. Následuje stručné shrnutí každé úrovně, o kterém pojednává Tashira Tachi-Ren:
Světelné Tělo První Úrovně: Je to, jako by vám v DNA zhasla žárovka a řekla: „Je čas jít domů.“ Zevnitř těla vychází pocit úžasu a nadšení. Zároveň tělo říká: „Čas k poklesu hustoty“. Většina lidí má chřipku a uvolňuje stará traumata, toxiny a uložené emoce z fyzického těla.
Světelné Tělo Druhé Úrovně: Můžete se cítit trochu dezorientovaní, unavení a nadále se u vás mohou objevit příznaky chřipky. Začnete mít tušení, že ve vašem životě je něco, co se nazývá duch a že jste spojeni se svou duší.
Světelné Tělo Třetí Úrovně: Vaše fyzické smysly zesílí. Každá buňka má zvýšené světlo zaměřené přímo do ní duchem, který podporuje porozumění vyšších dimenzí. Obojsměrný rozhovor mezi vaším fyzickým tělem a duchem započal.
Světelné Tělo Čtvrté Úrovně: Chemie a elektromagnetická energie ve vašem mozku se mění. Mohou se u vás objevit bolesti hlavy, rozmazané vidění nebo potíže se sluchem. Hemisféry vašeho mozku začínají elektricky střílet přes obě hemisféry současně. Cítíte, jak tato elektrická energie proudí přes pokožku hlavy nebo dolů po páteři. Objevují se záblesky jasnozřivosti a pocitu spojení se všemi věcmi.
Světelné Tělo Páté Úrovně: Začnete si pamatovat více ze svých snů a více si uvědomujete nelineární myšlení. Staré myšlenkové vzorce se začínají posouvat a uvolňují se z těla. Začnete se ptát sami sebe: „Kdo jsem Já?“
Světelné Tělo Šesté Úrovně: Duch vám přináší kontakt s informacemi a lidmi, kteří pracují se Světlem, aby vám pomohli lépe porozumět vaší vlastní realitě a tomu, jak v této realitě fungujete. Máte záblesky vícerozměrnosti, pocit, že nic není skutečné, a zkušenost s objekty, které nejsou pevné. Zažíváte soucit uvnitř sebe i u ostatních, abyste dělali vše, co je nezbytné, abyste jim nebo sobě pomohli při přechodu na další a vyšší krok evoluce ve službě celému životu.
Světelné Tělo Sedmé Úrovně: Vstupujete do emocionálních fází aktivace Světelného těla a zaměřujete se na hlubší úrovně otevírání srdečního centra. Ovládáte dětskou hravost. Začnete zažívat přítomný okamžik, energie synchronizace a plné přítomnosti s duchem.
Světelné Tělo Osmé Úrovně: Vaše hypofýza a šišinka začínají růst a měnit tvar. Když vaše epifýza roste, může se to jevit jakoby někdo měl prst mezi vaším obočím a tlačil proti němu. Jak se hypofýza rozšiřuje, můžete pocítit tlak v zadní části hlavy a zažít kraniální expanzi. Začnete přemýšlet o geometriích a tónech. Vaše rozhodnutí se začínají řídit duchem.
Světelné Tělo Deváté Úrovně: Jste plně otevřeni porozumění geometrii tónových jazyků. Začínáš ztělesňovat Božství. Může dojít k posunům těla, jako je například vyšší nebo kratší růst. Vaše váha může stoupat nebo klesat. Jedná se o silný posun do vašeho vícerozměrného Já a je poslední pasáží k pochopení a ztělesnění toho, že jste Zdrojem.
Světelné Tělo Desáté Úrovně: Začnete projevovat schopnosti avatara nebo duchovního mistra. Jste si plně vědomi toho, že jste jedno se Zdrojem. Začnete budovat svoji Merkabu, krystalickou geometrickou světelnou strukturu, která vám umožní projít časem, prostorem a dimenzemi.
Světelné Tělo Jedenácté Úrovně: Vaše struktura je tvořena mnoha liniemi světla protínajícími se v nádherných geometriích. Byl vybudován nový oběhový systém. Plně operujete ze svého Božského Já a nedochází k žádné iluzi oddělení. Každý na této úrovni projevuje svoji vizi Nebe na Zemi.
Světelné Tělo na Dvanácté Úrovni: Toto je poslední aktivace pole Merkaba. Jste Božský plán pro planetu Zemi. Budete přidruženi k novým a odlišným skupinovým strukturám rad, vlád a rodin, které vznikly pro konečný vzestup Země 🙂
Budou také existovat různé typy komunitního života a nové rituály probouzející svrchovanost ducha. V nově vznikajícím světě budeme každý žít ve svém duchu a těšit se ze své současnosti.
Protože jsme plně přítomni, jsme ve světě, ne však ze světa.
Sdíleno v napojení na vlídnou a laskavou frekvenci andělů a šíření energie diagramu Nového Jeruzaléma,
Mikai.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico