Zdroj: Pixabay.com

Pokračuje přerod Matky Země. S tím se měníme i my. Božské vědomí se skrze nás projevuje víc a víc. Vdechněte nové energie a nechte je proudit všemi svými těly.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Drazí přátelé, přišla mi pro vás podporující vlna Světelného ladění. Původně jsem ji chtěla přidat k vhledu, který píšu (kdo mé vhledy zná, tak ví, že nejsou krátké:). Ale ne, prý mám tuto část vložit zvlášť. Kéž vám poslouží a podpoří vás.
,,Milovaní Tvůrci. Přerod Matky Země pokračuje a v dalších vlnách půjde do ještě větších hloubek. Nedivte se, že se přerozujete společně s ní. Jste jedna jediná živoucí bytost. Hovoříme k vám jakožto Celistvé Božské Vědomí, kterým jste vy sami. Jen se potřebujete více a více ukotvovat do tohoto prožitku. Hluboký nádech a výdech..
Vpusťte své Světlo do středu vašeho těla a nechte jej zaplavit všechny vaše buňky.. Všechny záznamy ožívající ve vaší buněčné paměťi, které ochromuje strach, pochybnosti a nedůvěra, právě teď obaluje hřejivá, bezpečná náruč vašeho skutečného, věčného, nikdy neuhasínajícího Já. Vydechněte do všech svých těl (do mentálního, emočního, fyzického, světelného) následující informace a nechte se jimi plně prostoupit. Vykoupejte se v nich:
⚜️JÁ JSEM ZDROJOVÁ SÍLA ČLOVĚKA.
⚜️JÁ JSEM PLNĚ REALIZOVANÉ SVĚTLO LIDSKÉHO VĚDOMÍ.
⚜️DOVOLUJI SI PROCÍTIT, ŽE BÝT ČLOVĚKEM PROBUZENÝM DO SVÉHO BOŽSTVÍ JE BEZPEČNÉ, BLAHODÁRNÉ A OBOHACUJÍCÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH.
⚜️MATKA ZEMĚ JE PRODLOUŽENÍM MÉHO TĚLA A SRDCE.
⚜️CTÍME SE, PODPORUJEME SE A MILUJEME SE. RODÍME SE SPOLU DO SRDCE NAŠEHO GALAKTICKÉHO STŘEDU.
⚜️NIC A NIKDO NEMŮŽE ZABRÁNIT MÉ VNITŘNÍ SÍLE ZDROJE. MÁ SÍLA NADÁLE ZÁŘÍ JASNĚ A POSTUPNĚ PŘETVÁŘÍ SVĚT K OBRAZU BOŽÍMU.
⚜️JSEM VĚČNÁ, NEKONEČNÁ LÁSKA ZDROJE, PEVNĚ UKOTVENÁ V LIDSKÉM TĚLE.
⚜️MŮJ LIDSKÝ CHRÁM TĚLA MĚ PLNĚ PODPORUJE V REALIZACI A ZHMOTNĚNÍ VŠEHO, CO JE V SOULADU S MOU BOŽSKOU PODSTATOU.
⚜️FALEŠ, LŽI, MANIPULACE A PÝCHA SE ROZPOUŠTÍ VE SVĚTLE MÉHO MILUJÍCÍHO SEBEPŘIJETÍ.
🔱V MÉM UVOLNĚNÍ JE SÍLA SVOBODY KONÁNÍ VE PROSPĚCH VYŠŠÍHO ZÁMĚRU.
⚜️JÁ JSEM ČLOVĚK: PAPRSEK BOHA, ZHMOTNĚNÝ STVOŘITELEM.
🔱MÁM V RUKOU VEŠKEROU SÍLU, SCHOPNOSTI A NÁSTROJE, KTERÉ POTŘEBUJI, A NEVÁHÁM JE POUŽÍT VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ.
🔱MY JSME LIDÉ, ZHMOTNĚNÁ SÍLA BOŽSKÉ LÁSKY.
🔱NIC A NIKDO NÁS NEMŮŽE ZASTAVIT.
⚜️DĚKUJI ZA TO, ŽE JSEM.
⚜️JSEM SOUČÁSTÍ VELKÉHO KOSMICKO-ZEMSKÉHO PŘERODU.
⚜️S NÁDECHEM UKOTVUJI DO TĚLA VĚDOMÍ SEBE, S VÝDECHEM REALIZUJI TVOŘENÍ NOVÉ ZEMĚ.
⚜️DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI.
Tímto jste v sobě ukotvili vděčnost a sílu svého skutečného Já do buněčné paměťi. Kdykoli vás zaplaví pochybnosti, strach a nejistota, nechte se prostoupit světlem (Božskou informací), kterým jste. Vaše buňky to potřebují slyšet opakovaně, aby uvěřily. Je přirozené, že na na tuto Pravdu ladí pozvolna. Vaše síla povstává.”
V lásce a bezmezné podpoře,
Vaše Galaktická Rodina a
Anthea Réa

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě