SVĚTELNÉ AKTIVACE

datum 19. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Neseme planetární kódy světla, které se aktivují, když dosáhneme frekvence kódu…. Lásky. Díky neustálému navyšování našeho vědomí a frekvencí, se aktivují tyto kódy světla v naší DNA. Když se vlákna těchto kódů světla uvolní, budou interagovat se světelnou mřížkou, která obklopuje Zemi. Tato světelná mřížka se již nenávratně spojila se světelnou mřížkou v Zemi. Matka Země se pohybuje do reality páté dimenze. A my pokračujeme v práci na našem duchovním růstu. Naše kódy jsou potřebné pro pomoc s planetárním vzestupem.

Slunce naší sluneční soustavy stáhne a nasměruje vlny energie, které mají dopad na planetu - pohání nás a všechny tvory na ní, k pohybu a postupu na nové úrovně vědomí.

Slunce je velmi aktivní složkou v procesu vzestupu - protože reguluje mnoho přenosů energie do třetí dimenze z vyšších galaktických zdrojů, jako je Sirius, Centrální Slunce Galaxie a Velké Centrální Slunce. Tyto světelné kódy nesou matematické matice nového začátku - zárodkové formy nových myšlenek, které nejenže spojí starou realitu s novou, ale také vytvoří a podnítí nové struktury reality, během odvíjejících a rozvíjejících se změn a posunů.

Některé světelné kódy splétají vzdálené oblasti galaxií dohromady v obrovských nekonečných smyčkách s naší vlastní galaxií, sluneční soustavou a vědomím Země a člověka. Myšlenkové formy jsou zakódovány do geometrických konfigurací - některé z nich jsou na Zemi známé jako struktury definované v posvátné geometrii. Další světelné kódy přicházejí skrze portály galaktické hvězdné brány, které jsou kvantové a vícerozměrné. To znamená, že nesou úmysly, které budou iniciovat, aktivovat a navyšovat, vznikající novou úroveň lidského vědomí.

Přišli jsme sem během této doby planetárního vzestupu, abychom pomohli v probouzení lidstva a vývoji lidského vědomí. „Vzestup“ planety Země je přechod na vyšší frekvence (oktávy bytí). Přecházíme do vyšších říší vědomí a jednoty jako kolektiv. „Vylepšujeme“ naše těla, abychom začlenili více světla a vícerozměrnosti. Zahrnuje to restrukturalizaci našich emocí a fyzické DNA, aby odpovídala rostoucí frekvenci planety.

ZDROJ: Order of the Star
Sdíleno v soucitných energiích a velké vděčnosti za trpělivost Matky Gaia,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico