SVĚTELNÁ PĚCHOTA

datum 21. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Pro ty, s kterými rezonuje.
Když jsem se ptala na tento současný stav setrvačnosti / nečinnosti, po naší šamanské smrti a znovuzrození a pocitu, že jsem dosáhla jakési křižovatky, byl mi ukázán obraz velké aktivity ve vodních podsvětních říších Matky Země, kde fungují a operují Mořské Panny / Delfíni (Mermaid / Dolphin), vyšší aspekty Vodních Kněžek (Water Priestesses). Spatřila jsem bytosti Mer a Dolphins, jak se organizují, aby zaujaly své pozice Strážců Bran a Správců Portálů na mnoha Nekonečných Akvamarínových Portálech Zlata (Infinity Aquamarine The Gold, Masculine) a Stříbrných / Platinových (Silver / Platinum, Feminine), které slouží jako červí díry pro Světlo vyšších dimenzí Sirius, Orion, Andromeda, Antares atd. Pro spojení s chodbami a síněmi Amenti a Branami Matky Země. Ačkoli mi byly ukázány pouze Vodní Portály Podsvětí (Pod opatrovnictvím Vodních Kněžek), vím, že v současné době se do stejného procesu zapojují i ​​Šamani Matky Gaia a Strážci Portálů (Earth Shamans / Keepers of The Earth Portals).
Změny / přemapování byly provedeny v éterických sférách kolektivní / planetární (a individuální) akášické kroniky, během období Lví Brány (LionsGate). Tyto návaly světla jsou nastaveny tak, aby začaly vstupovat na portály během 6 dní, tj. Kolem 23./24. 25. září, a přivedou tak tyto změny „online“.
Pro ty, kteří nacházejí rezonanci v šamanské fázi smrti a znovuzrození po Lví Bráně + Konjunkce Slunce / Regulus (Lions Gate, 8;8 + Sun Regulus Conjunction z 22. a 23. srpna) a v současné době čelí zdánlivě „prázdnému“ plátnu ... Vězte, že vaše Vyšší aspekty se připravují na tyto obrovské přívaly světla, které mají prostřednictvím vás, vstoupit ve vaší plné kapacitě jako strážců portálů (Gatekeepers). „Světelné Přívalové Vlny“ budou nejprve muset projít vašimi energiemi ... tj. „Upravíte“ frekvenci „těchto mega vln Světla, které mají vstoupit přes Nekonečné Akvamarínové Portály, z našich Kosmických Diamantových Hvězdných Národů 22 (Cosmic Diamond Star Nations of 22), před tím, než lze toto světlo vydat do kolektivu. Zatímco ve fyzickém 3D světě by to mohlo vypadat jako Stagnace / Setrvačnost / Křižovatka, vězte, že étericky každá vaše unce tvrdě pracuje, aby „odolala“ frekvenčním posunům, které jsou od vás vyžadovány jakožto Strážci Pozemské Moudrosti a Držitelé Bran .. Jste momentálně světelná pěchota. První zeď.
Věnujte se prosím poselství odpočinku, uzemnění, volného času, přírody, zdravého jídla atd. Ať už vás vede vaše tělo a duch kamkoliv. Každý zažije tento Nárůst Světla z těchto Nekonečných Portálů svým vlastním individuálním způsobem ... Čím více důvěřujete svému vnitřnímu vedení, tím snadněji bude vaše fyzické/ emocionální/ mentální/ duchovní Já schopno sloužit účelu, pro který jste se inkarnovali.
V Lásce, radosti a vděčnosti,
🔱🌹✨
Sa Kei Na
Sdíleno v jasné záři požehnání života a dynamickém toku nových zkušeností,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě