Nejvýznamnější konstelace roku 2015 a jejich vliv na svět i na Českou republiku

 

připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie

 

Úvod

 

Rok 2015 bude z pohledu klasické astrologie podbarvený napětím mezi živlem ohně a vody. Zejména v prvních dvou třetinách tohoto roku může svět očekávat urychlení globálního oteplování a velmi nerovnoměrných vodních srážek, přičemž v určitých lokalitách mohou přijít taková sucha, že to může vyvolávat velkou migraci obyvatelstva do úrodnějších částí světa, vyloučeny nejsou ani boje o příděly vody mezi jednotlivci i mezi celými národy. Rozloha světových pouští se bude pravděpodobně zvětšovat, ovšem leckde naopak mohou přicházet záplavy.

 

Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět

 

Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 11. srpna v královském znamení Lva. Tato Jupiterova pozice vybízí lidi k tomu, aby k sobě byli velkorysí a srdeční, aby nečekali na nějaké šťastné okolnosti, ale aby si je sami svou snahou vytvářeli. Ideální čas pro zahajování nových projektů nastává koncem února a na počátku března, rovněž pak ve druhé půli června, kdy bude Jupiter v harmonické vazbě s Uranem ve znamení Berana. Tato konstelace světu přinese pozitivní impulzy jak na poli ekonomickém tak duchovním. Svět může být překvapen technickými novinkami, objevy a vynálezy, které posunou lidstvo vpřed. Tato Jupiterova pozice také prospěje zábavnímu průmyslu – zejména filmovému, sportu a posílí akcie firem produkujících moderní technologie v oblasti vojenství, letectví a kosmonautiky. Mohou být objeveny zlaté žíly zisků jak obrazně tak doslova, jelikož znamení Lva souvisí se zlatem. Naopak koncem července a počátkem srpna se dostane Jupiter do napětí se Saturnem ve znamení Štíra, což může vést k poklesům na komoditních a na akciových trzích, cena zlata se rozkolísá a obchody se budou hýbat poněkud pomaleji. Mohou být přijaty zákony, které omezí hazardní hry a příliš riskantní sázení. Od 11. srpna 2015 do 9. září 2016 se bude Jupiter nacházet ve znamení Panny, ve kterém prospěje farmaceutickému průmyslu, školství, včelařům, řemeslníkům, producentům obilovin a chovatelům drobného zvířectva. V kurzu budou investice do vzdělání, do zdraví a zdravé stravy. V průběhu září 2014 se však Jupiter dostane do opozice na Neptuna ve znamení Ryb a výsledkem může být šíření infekčních chorob, záplavy a ekologické havárie.

 

Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně se bude pohybovat ve znamení Střelce od počátku roku do 15. června 2015 a od 18. září 2015 do 20. prosince 2017. Tato Saturnova pozice přinese „vyčištění Augiášova chléva“ či „oddělení zrna od plev“ v soudnictví, na ministerstvech a na jiných vyšších úřadech, ve sportovních klubech a také v církvích. To, co bude životaschopné a dobře fungující, v těchto oblastech přežije a ostatní zkrachuje a odpadne. Ve zdravotní oblasti přinese Saturn ve Střelci zvýšenou četnost problémů s kyčelními klouby, čekací doby na náhradu kyčelních kloubů se s velkou pravděpodobností prodlouží. Ve druhé polovině listopadu vytvoří Saturn kvadraturu s Neptunem ve znamení Ryb, což zřejmě přinese extrémy vodního živlu v různých skupenstvích. V určitých lokalitách bude mimořádné sucho, jinde se však vodní živel může vymknout kontrole, prorazit hráze či přehrady a způsobit záplavy. Možné jsou i epidemie infekčních chorob.

Mezi 15. červnem a 18. září bude Saturn ve znamení Štíra a dá se říci, že tato Saturnova pozice může přinášet „smrt“ či lépe řečeno konec věcí, které nebyly schopny regenerace a transformace. V následujícím čtvrtletí se zakalené vody vyčistí, co je přežité odumře a na základech toho starého vyroste něco nového, lepšího, životaschopnějšího…Můžeme si zde dosadit předlužené jednotlivce, firmy i státy, počet bankrotů bude vskutku s velkou pravděpodobností stoupat. Saturn ve Štíru chce vnést do milostného a partnerského života důstojnost a řád, takže v případě nevěr a lhaní svým partnerům se zmnoží vážné choroby pohlavních orgánů, prostaty a močových cest.

 

Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny ( zejména v prvním pololetí, kdy bude v trigonu s Jupiterem ve Lvu ) do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací.

 

Neptun

Planeta mystiků a umělců setrvá po celý rok v prvním dekanu svého domicilního znamení Ryb. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním. Výrazný vliv Neptuna otevírající brány k vyšším duchovním stavům při meditacích a při rozjímáních se projeví zejména ve druhé půli února, koncem června a v první půli července či v první půli listopadu.

Neptun setrvá ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.

 

Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha a v první polovině roku bude v napětí s Uranem ve znamení Berana. Díky tomu se v mnohých státech bude měnit ( mnohde i za cenu pokusů o převrat či povstání ) forma vlády či řádu ve společnosti.

 

 

 

Zatmění Slunce a Luny v roce 2015

 

V roce 2015 na našem území uvidíme v případě příznivého počasí jak zatmění Slunce tak zatmění Luny. K úplnému zamění Slunce na konci znamení Ryb dochází 20. března a jeho střed bude v 10.36 hod SEČ. Na našem území bude viditelné zatmění přibližně 75 procent Slunečního kotouče a bude je možné pozorovat přibližně mezi půl desátou a polednem. Toto zatmění zapůsobí zejména v Ruské federaci, na Blízkém východě, na východě a jihovýchodě Afriky, kde k němu dojde v kulminujícím bodě. V těchto lokalitách mohou v následujících dvou letech očekávat srážkové extrémy – sucha následovaná záplavami, možné jsou i boje o vodní zdroje či nábožensky motivované nepokoje.

4. dubna nastává úplné zatmění Luny ( na našem území nebude viditelné ) se středem v 14.05 hod SELČ v druhém dekanu znamení Vah a to za dosti dramatických astrologických okolností, jelikož Slunce bude stát v konjunkci se Uranem ve znamení Berana v  opozici na Lunu ve Vahách. V důsledku toho lze v následujícím měsíci předpokládat v centrálním Rusku a Číně, na středovýchodně Kanady a USA zvýšené množství požárů, tornád a bouří – řádit bude zejména vzdušný a ohnivý živel, nelze vyloučit ani výbuchy sopek.

13. září pak dochází k částečnému zatmění Slunce ve znamení Panny ( u nás neviditelnému ) , které se v následujícím roce projeví zejména na jihu Afriky a to pravděpodobnými suchy, neúrodou, hladomory a šířením infekčních chorob.

28. září dochází k úplnému zatmění Luny ( u nás viditelnému ) na počátku znamení Berana ( v opozici na Slunce ve znamení Vah ) se středem ve 4.50 hod a Mars bude přitom v přesné kvadratuře se Saturnem, což vytváří výbušnou směs. V následujících dvou měsících se zvýší riziko vypovězení mírových a ekonomických smluv jak mezi jednotlivci tak mezi národy. Dá se předpokládat, že soudy zahltí velké množství arbitráží a trestních řízení. Možné jsou i výbuchy sopek, tornáda, cyklóny a rozsáhlé požáry, zejména pak v Jihovýchodní Asii a v Japonsku.

 

Nový rok

Astrologický Nový rok nastává letos 20. března v 23.45 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění ohnivého živlu, nachází se v něm 6 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Tato ohnivá konstelace pravděpodobně urychlí globální oteplování a dá se předpokládat, že v následujících 12 měsících bude lidstvo své problémy řešit rázně a rychle, někdy i za cenu válečných operací. Napětí mezi Saturnem ve znamení Střelce a Neptunem ve znamení Ryb může světu přinést iniciaci konfliktů mezi národy a státy s různým náboženstvím a kulturou. Jako protiváha těmto dynamickým planetárním pozicím slouží velmi pozitivně působící harmonické spojení mezi silnou Venuší ve znamení Býka a neméně silným Neptunem ve znamení Ryb, které naznačuje, že v následujícím roce budou lidé nejen válčit na sportovních či jiných kolbištích, ale také navštěvovat kulturní zařízení a podporovat kulturu a umění své vlasti. Umělci a kulturní či sociální pracovníci budou výraznou měrou zmírňovat škody vyvolané válečnou vřavou či řáděním živlů. Merkur v konjunkci s Neptunem pak prospěje sbližování vědy s duchovními naukami, nastartována může být psychologická revoluce, kdy konečně začne věda brát vážně koncepci člověk = tělo +nesmrtelná duše…

 

 

Česká republika v roce 2015

Z horoskopu Zimního slunovratu lze usoudit na zvraty počasí, které mohou přinést rychlé tání od 19. února do 10. března doprovázené lokálními záplavami či škodami na lesním porostu vyvolaných silnými větry. Novoroční horoskop ( pro 20.3. ) naznačuje velkou migraci obyvatelstva za prací do ciziny a ještě větší příliš lidí ze zahraničí, které k nám přivede špatná politická a ekonomická situace v určitých lokalitách. V následujícím roce se mohou vyznamenat naši sportovci, kriminalisté a umělci. ( Mars v Beranu a Venuše v Býku v 5. domě novoročního horoskopu ). U moci pravděpodobně zůstane triumvirát – Zeman, Sobotka a Babiš, jelikož v 10. domě, který vypovídá o vládnoucí garnituře je znamení Panny ( Babiš ) a znamení Vah ( Zeman a Sobotka ). Našemu stavebnictví, hutnímu průmyslu a strojírenství by letos mělo vcelku dařit, nezaměstnanost by měla klesat a celkově se dá očekávat stabilizace politické i ekonomické situace.

 

 

Závěr

Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět ) není rok 2015 nějak obzvláště nepříznivý. V obecné rovině budou lidé zkoušeni s ohledem na kvalitu partnerských vztahů ( časté opozice mezi Beranem a Váhami, dvě Beransko-Váhovská zatmění jak Slunce tak Luny ) a také budou prověřováni v kontaktu s imigranty s rozdílným náboženstvím, zvyky a kulturou. Velmi pozitivní však je solární horoskop České republiky platný od 28. října 2014 do 28. října 2015, z kterého lze usoudit na výrazné produchovnění našeho obyvatelstva, které se začne přesouvat z chrámů konzumu do chrámů duchovních …Velmi přesné harmonické vazby mezi Sluncem s Venuší ve Štíru a Neptunem v Rybách, také však mezi Lunou ve Střelci a Jupiterem ve Lvu naznačují kulturní a duchovní povznesení se našeho národa.

 

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png