Svatý grál Ženy & Muže

datum 4. 2. 2019

Channeling: Anthea, 1. 2. 2019

Muži, slyš: ona, Žena,
je samotným Bohem navržena,
aby Svatým Grálem
byla pro muže,
jenž má se stát Králem.

Ona je branou k Lásce a Moudrosti,
kterou hledáš, sám o sobě však ji nemáš,
zříš-li pouze sebe, bez ženy,
jež žije uvnitř Tebe, milujíc všechny
své děti na Zemi.

Pochop, že jsi Božský, Milovaný,
tak nedokazuj si již,
že lepší než-li žena jsi.
Prožij v srdci, že souboj není,
když odevzdáš se do milující náruče ženy.

Žena je ta Prvotní,
energie Stvoření,
ona je Svatou, Matkou Zemí.

Tak přijmi její pozvání a poklekni před ní,
neb nejvyšší je Poznání,
že ona je tou Prvotní,
avšak není větší,
než-li jsi ty sám, Muži,
neboť Ty jsi ten, jenž pochází z ní.

Jste jeden jediný Svatý Grál,
odevzdáš-li se do ní.
Jsi sám sebou, jsi-li celým svým srdcem
odevzdán v moudrost její,
avšak ztrácíš sebe,
snažíš-li se stavět nad ní,
ješitnou myslí setrvávat v oddělení.

Žena je tou, jež na správnou cestu Tě vrátí,
neboť ona je Matkou, jež šaty iluzí na Tobě spálí
a do přirozenosti Tvé bytí opět vpraví.

Prožij sám sebe v Lůně Jediném
a vstup s úctou sobě vlastní
do Grálu Svatého,
jenž v ženě jen se nachází.

Že vzešel jsi z ní a do ní se navracíš, nyní prožíváš,
do tajemství života zemského a věčného nyní procitáš.
V poznání, že Hierarchie Stvoření
není o oběti, ani o vině,
neb o Rovnosti v posloupnosti Lásky Dvojjediné.

 

Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz

Zdroj: FB Diamanthea Diamond Light

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico