Svátek Sestoupení Ducha Svatého – 23.5.2021

datum 24. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

„Duch Svatý je jedním z Boží Trojice neboli jedním z aspektů trojjedinosti Boží, trojjedinosti Boha společně s Otcem a Synem. Duch svatý symbolizuje právě tu živou Boží přítomnost, která má schopnost skutečně nás vnitřně přetvářet, duchovně nás transformovat, probouzet naše uvědomění a vnitřně nás očišťovat. Je božskou inteligencí a moudrostí, ale i silou, milostí, je světlem rozlišování, je duchovní energií, je vanutím od Boha, Otce, do našeho nitra, do našeho vědomí, a je zdrojem jak milosti našeho sebeuvědomění, zdrojem světla božské intuice a správného rozlišování, tak je i světlem, které oživuje veškerý projev. Je to právě ono vanutí Ducha neboli to, co ve východních duchovních směrech nazývají Šakti neboli božskou inteligentní silou a milostí. Je to skutečně živoucí moc milosti boží, která má tu schopnost nás budit k sobě, k uvědomění, očišťovat od všeho, co překáží plnému oživení Ducha v nás, a spojuje nás také s božskou nekonečnou moudrostí a inteligencí.

Sestup Ducha Svatého, to je živé působení milosti v nás. Je také tím prvotním světlem vědomí, jeho inteligencí. V kašmírském šivaismu například hovoří o působení milosti jako šaktipáta neboli sestup duchovní síly vědomí. V Súfijské tradici mluví o Ruchu neboli božské moudrosti, kterou nazývají Ruch. V Kabale to například nazývají Šekhina. Ale stále to označuje jedno a totéž, a to živě působící milost Boží. Takže se k ní obraťme celým svým Srdcem a otevřme se její přítomnosti. Není to nic neživého, je to doslova živá Přítomnost boží. Lze se jí otevřít plně pouze po smrti ega a znovuvzkříšení ve vědomí JÁ JSEM, jak nám říká celý ten Liturgický kalendář. To znamená, že se musíme zbavit ztotožňování se s tělem a uvědomit se plně v Duchu, který se v nás projevuje jako na tělo a mysl neomezený pozorovatel. Neomezený, sebe si vědomý pozorovatel JÁ JSEM. Do něj a jeho neomezené moci a milosti se plně odevzdáváme a otevíráme se jeho vanutí. Vanutí milosti, která nás přesahuje.

Svátkem Sestoupení Duch svatého si také připomínáme to, že Ježíš udělil podle evangelií svým učedníkům schopnost předávat jeho živé poznání neboli křtít duchem, ohněm i vodou. Proto se také Duch Svatý často znázorňuje symbolicky jako holubice. To je ten aspekt utěšitele a Boží přítomnosti a hlavně Boží moudrosti, která má křídla a pozvedá našeho Ducha k Otci, k neomezenému vědomí JÁ JSEM. A někdy se též Duch svatý symbolizuje jako oheň nebo plamen ohně, poněvadž je právě tou vnitřní silou se schopností nás očišťovat, transformovat a pozvedat k Bohu.

Židé si také připomínají na tento svátek biblickou událost, kdy bylo Mojžíšovi na hoře Sinaj zjeveno desatero, což se často pojímá jenom v té zevní podobě. To není, že by mu Pán Bůh dal nějaký seznam jako „na nákup“, jak se tady chovat slušně. To by spíš vypadalo jako skautský slib, když to čteme, že jo. Ale to desatero, o kterém Bible hovoří, když se na něj podíváte z vnitřního významu vědomí a čistě z pohledu átmavičáry, vám sděluje ještě daleko hlubší významy než jen jakési duchovní předpisy na úrovni morálky. Jinými slovy opět je to ta samá symbolika. Duch Svatý je hlavně moudrost, poznání zákonitosti, poznání praxe stezky, která nás uschopňuje se k Bohu vracet a posléze se otevírat i jeho přímé, ryze duchovní inteligenci právě v podobě Ducha Svatého.

Meditace:

Plně se otevřeme svým Srdcem, naladíme se na Boží Přítomnost a začneme si ji uvědomovat v Srdci. Duch Svatý má i svým základem to slovo blízko: duch, dech. Je to vnitřní dech boží a jedním z projevů Ducha Svatého je i světlo neboli prána ve svém nejvyšším energetickém stavu sjednocená s vědomím JÁ JSEM. Proto se v té nejvyšší úrovni hovoří o tepu vědomí neboli vibraci vědomí, o čistém vyzařování JÁ JSEM toto JÁ JSEM. To je právě ta záře sebeuvědomění v ryzím vědomí, která je samotným Srdcem.

Otevřeme se sestupu Ducha Svatého v centru nad hlavou co nejvýše, podržíme ten střed síly Já v Srdci a co nejvýše nad hlavou v neomezeném vědomí. Otevřeme se Jeho působení. Necháme působit vědomí a moc Ducha Svatého v centru pod nohama.“

Jiří Krutina

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico