Svaté zaklínadlo útěchy

datum 9. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tato nová invokace vznikla, aby nás projasnila a pozvedla. Můžete ji propojit s mudrami (symbolické gesto prováděné pomocí rukou). Zde je stránka, na které najdete video s názornými otázkami muder sloužících k práci s touto invokaci: https://genekeys.com/the-holy-incantation-of-solace/. České titulky zvolíte v šedé liště pod videem jako ikonu CC.

Na tyto velmi jemné až posvátné texty doporučuji si najít čas a klidný prostor, aby vámi tato slova mohla opravdu prostoupit. Přistupujte k nim s lehkostí, ale neberte je na lehkou váhu. Mohou vás velmi pozvednout a přinést světlo do vašeho života, když jim otevřete své srdce. 

Svaté zaklínadlo útěchy

Kéž láska proudí naší duší – spojujíc nás společně v jedno

Kéž světlo rozkvétá v našem srdci – propůjčujíc nám Milost k proměně všech strachů

Kéž teplo vyzařuje z našeho břicha – přinášejíc prosperitu všem

Kéž se čistota třpytí v našich kostech – naplňujíc nás světlem hvězd

Kéž laskavost zní v našem hlase – zjemňujíc cestu ležící před námi

Kéž jasnost prozařuje naši mysl – když se pokládáme do náruče nekonečna

Kéž útěchou oplývá náš život – dotýkajíc se všech, jež potkáváme

Kéž útěchou oplývá celý svět – sjednocujíc všechny bytosti v dokonalý celek. 

překlad Markéta Doubravská 2020

Zdroj: www.genoveklice.cz

GENOVÉ KLÍČE

  • jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče.
  • jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
  • jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
  • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
  • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Ne k nějaké absolutní objektivní pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolí pozorovatel. Nabízí přístup vědy, matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, ale i přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
  • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování. Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍNDAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

Zdroj: www.genoveklice.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico