Stvořitel o Svatých místech v České a Slovenské republice 1 díl

datum 26. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com
  • Od 15.9.2021 se plně otevřela velká brána hojnosti všeho, lásky, harmonie, míru, respektu a božské energie Stvořitele. Tato brána, kterou nazýváte bránou do Nové země je zde od nepaměti, ale její aktivace se děje jednou za 25 787 let (Precese, precesní rok). Otevírá se postupně a funguje v ní filtr přes který mohou projít pouze ti, kteří jsou toho hodni. Výjimečnosti této chvíle, do které jste se zrodily je, že od 15.9.2021 do ní může vstoupit kdokoliv, kdo se pro to rozhodne. Vaše země, země Koruny České pod patronací svatého Václava, panny Marie, jejíž posvátnost byla stvrzena vztyčením jejího sloupu ve svatém městě Praze a patronace vaší patronky svaté Ludmily jsou výjimečné, neboť duše, které jsem jmenoval, nyní sdílí s vámi svou energii a především jsou to bytosti, které vždy stáli při národě Českém ať se dělo co se dělo. Nepolemizujte o tom, jaké byli národnosti, odkud se tu vzali, ale vnímejte jejich výjimečnou auru, která se propojila s aurou vaší země. Mnozí z vás stále ještě nechápou do jaké doby se narodili, ale brzy pochopíte oč se jedná. Mnozí z vás budou citovat písmo svaté, budou se ohánět jasnými důkazy neexistence takových energií. Pamatujte si jedno, váš národ se probouzí a vaši patroni jsou u toho. Zástupy vašich předků nyní stojí na prahu Nové země a dívají se na vás, na vaše činy, na to, jakým způsobem jednáte se sebou samými. Každý z vás by se měl zastavit a otevřít své srdce sám sobě. Dovolte si být svobodnými lidmi, dovolte si vnímat výjimečnost vašeho národa, ducha Slovanství. Vy kteří jste Slovani, si uvědomte, kdo vlastně jste. Pamatujte jedno, vše kolem vás se probudilo, otevřelo své oči a dívá se na vás. Dívají se na vás vaši předkové, dívá se na vás vaše země, dívá se na vás Marie i Kristus. Všichni při vás stojí a na vás je jen, aby jste se rozhodli žít. Větší šance k obrodě národa Českého i Slovenského tu nebyla.

  • V momentě, kdy se vzchopíte a postavíte se čelem k výzvám vašeho osudu a pochopíte, že jen vy jste ti, kteří mohou změnit svůj osud, tak tehdy se propojíte se světlem v sobě. Nedívejte se vpravo, ani v vlevo, nedívejte se za sebe, ani do dálky před sebe, ale podívejte se na toho, na koho se máte podívat a to je na sebe. Uvědomte si, že jen vy máte šanci změnit svůj život. Stojí při vás zástupy světelných bytostí, ti co se probouzejí, mají 7 andělů strážných, kteří jim byli přiděleni. Září nádherným zlatomodrým světlem, světlem Krista a jsou s ním plně propojeni, přijímají jeho dary a dary všech světelných bytostí, které jim fandí. Vzestup Země je nezadržitelný. 

  • V současné době dosahuje vyzařování České kotliny maximální hodnoty pro aktivaci všech duší, ale je zapotřebí, aby jste jste každý z vás jednotlivě, si uvědomili své světlo a pomohli vaší zemi v vzestupu. Uvědomte si, že pokud se ztišíte a vědomě se propojíte se srdcem vaší země, tak v ten moment dochází k velké zlaté vlně z vašeho srdce, která prochází vším, co je ve vaší zemi a pozvedá ji. Proto pracujte sami se sebou a ti z vás, kteří mají to štěstí, že se mohou spojit s druhými, tak to udělejte. Pracujte společně, vytvořte společenství stejně smýšlejících, je to důležité. To nejdůležitější je, pracovat sám na sobě. Neodvolávejte se na to, že nemůžete a jedinec nic nezmění, neboť to není pravda. Historie vám to mnohokrát ukázala, jedinec dokáže pohnout horou, dokáže pohnout národem, dokáže měnit zavedené.  Cesta, kterou kráčíte, je cestou světla, ale tím světlem máte být vy. Vy máte zářit, prozářit a měnit. Nepodceňujte se, i když jste jednotlivci, neboť výjimečnost této chvíle je ta, že každý, kdo se rozhodne pro cestu světla, dostává to nejvyšší požehnání.  

  • V současné době se plně aktivovali linie v Praze, jejich energie jsou tak silné, že je můžete vidět a vnímat během dne. Uvědomte si, že půjdete-li na svatá místa ve svatém městě, probudíte se. Probudí se ve vás to, co má být probuzeno. Využijte města, místa, hory, jezera i lesy, všude tam, kde je síla, kde ze země vyvěrá, tak tam se postavte, vnímejte a vyslovte přání a vše ostatní bude zařízeno. V současnosti mocný Raziel, Chamuel, Raguel, všichni ti pracují se silou matky země s vaší láskou a vše harmonizují. Nezoufejte, pamatujte si jedno, ať se děje co se děje ve vašem okolí a zemi, tak máte mocnou ochranu. Svatá Marie, nejsvětější patronka vaší země, nejvyšší instance pod záštitou božské lásky a velké armády andělů, archandělů, ustanovuje vaši zemi jako klíčovou. Tato Marie je zde, stojí přímo v Praze a její síla je v současnosti posilovaná aktivovanými liniemi. Ona vetkla božskou lásku do těchto linií. Budete-li zoufat, budete-li nešťastní, smutní, postavte se na tyto linie, na uzlové body a jen vnímejte (nic nedělejte) a chcete-li, můžete děkovat Stvořiteli, Kristu i Marii za podporu a pomoc. Vše co je třeba učinit, cítíte ve svém srdci. Uvědomte si, že jste bytosti propojené na všech úrovních s krajinou, přírodou, horami i lesy. Jste propojeni s bytostmi živými i neživými, jste propojeni se všemi světy a veškerými entitami. Pouze vaše vyrovnanost a harmonie brání a blokuje temnotě vstoupit do větší hloubky vaší země. 

  • Mnozí z vás cítí velkou změnu a ta je pravdou. Nepochybujte, že čas, který přichází, je požehnaný. Cesta do vašeho nitra je otevřená. Pozvěte tam nejsvětější Marii i její čistotu, pokoru, soucit a sílu. Uvědomte si, že takovéto požehnání nic nenahradí. Její svatost, čistá aura, obrovské proudy soucitu tato země potřebuje. Každý z vás vnímejte své srdce volně a zcela přirozeně a uvědomte si, že máte možnost toto vše změnit. Všichni z vás, kteří toto slyšíte, přijímáte obrovská požehnání a dary od nebeského otce a matky. Prochází skrze vás čisto čistá energie, vnímejte ticho a klid v sobě, vše ve vás prochází transformací

  • 19. září 2021 z centrální hvězdy souhvězdí Plejád, Orionu, Velkého psa se spustily proudy energie, které se protnuly v oblasti Saharské pouště s energiemi posvátného Elbrusu a posvátné hory na Altaji. Posvátná hora, která je pod Prahou, pod Vyšehradem s tímto rezonuje. V Tatrách, jejich středu, se probouzí v hlubinách země obrovský transformátor energie, který brzy tímto pohořím pohne. Toto pohoří dosáhne svého maxima a vy budete vnímat a cítit tyto změny v průběhu velkých vnitřních změn struktury Slovenského státu a České republiky. Vnímejte svatá místa Království Českého, hrad Karlštejn, Kamýk, Buchlov, Bouzov, vnímejte energie posvátných míst na Velehradě, na Svatém kopečku u Olomouce, v Boskovicích. Vnímejte svaté energie v oblasti nejsvětějšího místa na Moravě ve Starém Hrozenkově, v oblasti kolem hradu Loket a dále hluboko v srdci Šumavy. Uvědomte si, že na svatém Hostýně je akupunkturní bod matky země, který se právě otevřel a přináší do vašich srdcí čisto čistou lásku a zvyšuje národní povědomíToto vše vytváří růžici, která je propojená se srdcem Evropy, se srdcem České země. Není potřeba nic dělat, stačí se jen doma ztišit, vybrat si místo, které je blízké vašemu srdci a s tímto se propojit. Toto místo vzývejte ve svém srdci s úsměvem a láskouUvědomte si, že jste to světlo a láska, které toto místo potřebuje a bude tím zpětně aktivováno ve smyslu propojení se s vámi. Uvědomte si, že čím více bude těchto duší, lidských bytostí, tak váš národ se rozzáří a vše bude v naprostém pořádku. Zaměřte se na mě, na Stvořitele ve vašem srdci a brzy si uvědomíte, co vám chybělo. 

Zdroj: YouTube

Autor: Marian Coufal

Zdroj: www.voda235.webnode.cz/marian-coufal

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico