Stvořitel o přijetí sebe samého v roce 2022 (2 díl)

datum 6. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

29.12.2021

  • Není důležité v koho, nebo v co věříte, důležité je si uvědomit, že vše je ve vás a najít správný přístup k sobě samému. Není cesta se nekonečně se modlit, není cesta něco vzývat, není cesta se sebetrýznit,, není cesta ani přes neustálé postění se. Není cesta skrze otrocké naslouchání druhým. Cesta je skrze vaše srdce, skrze vás samotné. Ti, kteří jste vědomí nepotřebujete naslouchat andělům, mistrům, neboť vy jde přímou cestou ke mně. Ti co, jsou jen ve vývojové fázi, kdy si moc nevěříte, tak často je vaše cesta skrze mého syna, jeho matku nebo velké mistry. Každý má svou cestu a základní záchytné body, které si vybíráte sami (já, ani nikdo jiný vám je nediktuje) a máte je vepsány zlatou nití v předivu vašeho života a má je takové, jaké je potřebuje. Pokud cítíte ve svém srdci, že věříte v mého syna a skrze něj ve mně, tak je to správné. Pokud cítíte, že to není vaše cesta, a cítíte přímou cestu prostřednictvím vašeho srdce, skrze sdílení ticha, sdílení sebe sama, uvědomění si svého světla v sobě, tak po ní kráčejte. 

  • Rok 2022 je velký milník, neboť se ukáže v co kdo věří a ukáže se se i to do jaké míry to co hlásá, čím se prezentuje je pravdivé. Není to o tom, jaký ten člověk je, je to o jeho srdci. A mnohdy to, co vidíte navenek, není v srdci a opačně. To co vidíte v jeho srdci se neprojevuje navenek, proto nikoho nesuďte a respektujte cestu každé živé bytosti a ta cesta je správná. Lidstvo si zvyklo posuzovat vše, co se událo, po 100 a více letech hodnotit, jak jednali jejich předci i když neznáme přesně souvislosti a nezažili jsme to. Základem vašeho poznání máte být vy samotní (pro souzením jiných nemáme čas poznat sebe, nevěnuje sobě pozornost), máte se zastavit a dát sobě tolik pozornosti kolik potřebujete. Pokud se ženete životem, jako neřízená střela, jako kometa vesmírem, tak nic nechápete a posuzujete svůj život skrze vidění druhých, skrze vidění z knih a obecného nastavení. Proto nikdy neproniknete do hlubin svého srdce, nepoznáte místo, kde přijímáte sebe sama a tím celý život prožijete jako opravdovou iluzi, kterou ve skutečnosti je, nic se nenaučíte. Protože cesta skrze otevřené srdce je ta jediná správná, protože rezonujete se svou duší a s božským, co je ve vás a kolem vás v jednotě. A tehdy začnete chápat, kým opravdu jste a začnete vnímat celé stvoření jako jednotu a čas pro vás přestává existovat. Nebude minulost ani budoucnost, bude stále teď a v ten moment objevíte svoji vnitřní sílu se kterou jste schopni se spojit a prostřednictvím ní si začnete uvědomovat pravdu, skrze pravdu a světlo ve vás se plně propojíte se mnou (tehdy se vrátíte domů) To co zavíváte ve svém životě na zemi je zkušenost, není to vůbec tak zásadní, za co to pokládáte, je to pouze rozhodnutí vás samotných zažít tu pozemskou zkušenost, protože vy máte na vše nekonečně času. Protože existujete v prostoru, který je bez času.

  • Rok 2022 je zásadním ve dvou bodech, prvním je uvědomění si sebe sama, co vlastně chcete. Možnost změny celého vašeho života a všeho v něm. Pokud chcete být zdraví, dejte si záměr být zdraví, otevřete své srdce a ptejte se sami sebe, jakým způsobem dosáhnout zdraví. Pokud se ztišíte do naprostého klidu, přijdou vám vnuknutí, protože ve vás existuje zdroj velkého samoléčení. Tento zdroj je vaše nejvyšší podstata, která rezonuje se vším ve vás na bázi světla, která se dokáže projit skrze jakoukoliv rezonanci ve vás a uvést tuto oblast do rezonance, která tam má být. Dochází tak k naprostému procesu změny v oblasti buněk a struktury buněk. Tento samoléčící zdroj současně na té přímější úrovni směrem k vám a jste schopni ji více vnímat a respektovat, tak je schopný vám radit a dávat vám zvláštní vnitřní pocit, to nejez, nepij, více spi a odpočívej, dopřej si více čerstvého vzduchu a pohybu atd. Pro svoje uzdravení toho moc nepotřebujete, stačí si jen dovolit mít čas pro tento proces, pro sebe, pro ztišení se a vstup do vašeho srdce, pro upřímnou touhu být zdraví a podle vaší úrovně vědomí se buď přímo propojit se mnou, skrze vaše otevřené srdce a v naprostém tichu splývat v čistém bodě stvoření, se mnou se světlem a nechat se plně spojit s celým stvořením, s vědomým stvořením, s vědomím sebe sama. Tehdy se vše přenastavuje zcela automaticky do rovnováhy. Království boží je ve vás a vy skrze sebe máte přístup k nekonečným zdrojům světla a všeho co s tím souvisí. Ti co toho nejsou schopni, z jakéhokoliv důvodu, tak se propojte s mým synem, Marií s archandělem Rafaelem, anděli léčení a uvědomte si, co je vám blízké. Vyberte si přesně tu energii, světlo, které je vám blízké. Je naprosto jedno, kdo to je. Důležité je, aby jste s tím rezonovali v naprosté rovnováze. Uvědomte si to světlo, které vychází z této nádherné bytosti, poděkujte za toto světlo a jen vyslovte přání, čisté konstatování, skrze božské léčivé světlo v tobě léčím sebe a uvědomte si ve svém srdci to světlo, jak vstupuje do vašeho těla skrze vaše srdce a vy se jím plníte. Ti z vás, kteří takto pracují, tak pracujte denně. Ti co jste plně vědomí, moc dobře víte, že cesta skrze vaše srdce je neustále v přítomném okamžiku. Takže pokud vše plně procítíte, tak se tak děje a vy jen ustoupíte z cesty té obrovské energii světla, kterou vygenerujete a necháte ji plně působit. Nic není ani dobře, ani špatně, vše by mělo rezonovat v rovnováze s vámi. Do ničeho se nenuťte, ale současně nestůjte a uvědomte si, že vše je o neustálé změně.

  • V každém velkém zlomovém období, které prošlo skrze vaši planetu se zrodil někdo, kdo měnil epochu. A toto se já stalo a ještě stane. Vše je ale o vás a vy rozhodujete o tom, co se bude dít a vy určujete, jak bude fungovat váš život. Nenechte sebe sama ničit svůj život pochybnostmi, lítostí, záští a přílišnou kritičností. Vše směřuje do jednoty, do dokonalé rovnováhy u které vy rozhodujete, zda-li bude světlá nebo temná. Jste mocné bytosti, které mají v příštím roce možnost nahlédnout na svůj život naprosto jinak. Zjistíte, že vše plyne v jednoduchosti a že přílišné přemítání o tom, co bylo a co bude, k ničemu nevede.  Jste čisté světlo a láska, takoví jste stále, jen vaše ego vám tvrdí něco jiného, jen vaše pokřivená mysl vás vhání do situací, které ve své podstatě žít nemusíte. Světlo je jedno a v každém z vás je část tohoto světla a je schopna vám ukázat směr.

  • V roce 2022 si dopřejte pro sebe čas. Pokud budete stále fungovat stejným způsobem, kdy jste mnoho času v práci a málo času věnujete sobě a rodině, tak se vám to v první polovině roku 2022 ukáže, že tudy cesta nevede. A nejen těm, kteří ve svém podvědomí hluboce uvědomili, kým jsou. Ti co si to uvědomili plně, tuto lekci nepotřebují. Vy když něco nechcete, tak se to ve vás zastavuje. 

  • Světlo, které někteří z vás začali vnímat v průběhu roku 2021 sílí a 18. února 2022 se otevírá velká dimenzionální brána velkého světla Stvořitele. K tomuto světlu, které zde již je, se přidává (proudí zde po několik uplynulých let a v loňské roce se k němu přidalo velké světlo) nová energie prozření. Je to světlo, které ve vás zažehne plamen sebelásky a sebeurčení. OD 18. února 15:17 dochází k propojení sfér. Na Zem přichází 3 noví archandělé, mocné bytosti, schopné pomáhat všem, kteří hledají. Ti, kteří je budou chtít vnímat a cítit, je mohou vnímat již nyní. Jejich světla se napojují na vás na všechny, velice jemně, aby vás to nepoškodilo, protože všichni nejsou schopni přijímat v plné síle modravé, žlutavé a purpurové světlo těchto nových archandělů. Současně velké světlo, které slouží k probuzení a umožňující se plně odpojit od toho starého, je skrze tuto moji energii sebeurčení schopné u všech, kteří chtějí, tuto proměnu umožnit. Ti co nechtějí, nic nedostanou a to co chtějí, tak si nemohou myslet, že se nad nimi zamává rukama a nebo, že jen budou sedět a čekat. Ne tak to není. Je potřeba jít do vašeho srdce a vše tam přijmout s čistou pokorou a mírem ve stavu probuzení. 

  • 25. dubna 2022 mezi 13:16 a 15:26 dojde k velké změně v matce Zemi. Její srdce se posune a otevře se v něm brána, přes kterou bude na vše živé na Zemi působit posilující světlo a současně bude docházet k velké transformaci ve vnímání planety. Mnozí si uvědomí, že na Zemi přišli proto, že chtějí ze své vůle vnímat plně tu krásu na zemi. Chtějí se skrze své srdce plně propojit s matkou zemí a skrze ni poznávat o čem hmota je. Tato energie bude velice silná a bude působit z velké části především ve východní, střední a jižní Evropě, zde bude vyzařování nejsilnější, protože srdce Evropy je propojené se srdcem galaxie a srdcem matky Země. Je zde přímý portál skrze hmotu do světla. Neobávejte se ničeho zlého, vše bude probíhat čistě ve světle. V tuto dobu nejsilnější léčivá energie matky Země, pokud se jí otevřete a ztišíte se, na svou nemoc pohlédnete s laskavostí a pochopením. U mnohých z vás bude docházet ke spontánnímu vyléčení, nebo k hlubokému pochopení našeho problému a nalezením, dojde k vnuknutí čistého zdraví do vás.

  • 17. července 2022 v 05:25 se z oblasti Jupitera (z prostor za ním) ze souhvězdí Persea snese na zemi nádherné tyrkysové světlo, které je velice jemné a velmi složitě registrovatelné. Působí jako mlžný opar, ale jeho transformační síla je převeliká. Toto světlo je světlem velké naděje, bude vám pomáhat a přijímat věci, které byste normálně nepřijali, především o sobě. Vy si budete více uvědomovat svoji temnou stránku a budete schopni s ní pracovat a v sobě ji rozpustit, přijmout to vše a nechat to odejít. Tato energie zde bude působit do 18.12.2022, pak ji nahradí jiná, která souvisí přímo s rokem 2023. 

  • Toto vše jsou časové epochy, které jsou dané, jsou nastaveny od nepaměti a jsou ve vašich plánech přímo zakomponovány. Ale vy sami určujete, co se bude dít. Není to o tom,. že byste byly bezduché loutky. Vy ve všem tomto si můžete vybírat. Zároveň to můžete plně odmítnout a pouze vnímat centrální světlo v sobě a prostřednictvím tohoto portálu vstoupit do přímé interakce se mnou v sobě a jen zde být. V ten moment jste plně sami sebou a nic víc nepotřebujete. Tyto cesty prostě jsou, záleží na vás, co si vyberete, z ničeho se neviňte, nic odsuzujte. prostě jen s pokorou přijímejte co vnímáte. Pokud jste v harmonii, tak je v harmonii vše kolem vás. Dívejte se na svět otevřenýma očima a věnujte v příštím roce sami sobě více času, pokud chcete. Čas pro sebe, pozornost věnovanou sama sobě, je klíčem k vám samotným.

Zdroj: www.voda235.webnode.cz/marian-coufal

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico