Stvořitel o přijetí sebe samého v roce 2022 (1 díl). Přináším poselství, které je nadčasové.

datum 2. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

26.12.2021

 • V tuto chvíli stojíte na prahu velkých změn ve vašich životech (dlouhá léta jsme žili v pomyslné prosperitě, která byla iluzí), sami jsme se rozhodli toto změnit. Jen vy sami můžete vstoupit do Království božího a cestu si musíte vyšlapat každý z vás (každý si vytváříte svůj život a odpovídáme za něj sami sobě). Vše co se děje kolem vás, je pouze výtvor vašich myšlenek, které uvolňujete ze sebe. Kam jde myšlenka, my to víme, tam se děje.

 • Izolování (uzavírání se do samoty, televize, povinností atd.) od svádění z cesty je velice jednoduché. Je důležité si uvědomit, že ne každý z vás začíná na stejné startovní čáře. Největším zlem dnešní doby je hodnotit, co je a není pro danou osobu. Může vám kdokoliv poradit, Ale vytvoříte svůj život a nikoho nepotřebujete. Každá duše, která se vyskytuje na Zemi a pokud by využila celý potenciál, který má, je schopna v současnosti kráčet zcela sama. To je velký milník, protože dříve byla potřeba mít průvodce (protože bylo těžké sám za sebe změnit svůj život bez pomoci moudrého, osvíceného a otevřeného člověka). Dnes máme informace na dlani a je pouze na nás, co si z těch informací vezmeme a tím se nám hodně ulehčilo. Důležité je zastavit se a uvědomit si, co opravdu chceme. 

 • Nahlédnutím do srdce zjistíme, že leden a únor 2022 jsou výjimečné, veškeré energie se zahustily a stojí přímo před vašima očima. Respektujte cestu lidí (ať je to kdokoliv, včetně vašich dětí a rodičů) kolem sebe, nebuďte z toho smutní a nazlobení. 

 • Já, Bůh na nebesích, jsem víceúrovňový, jsem čistočistá láska a světlo, které existuje v mnoha dimenzích a úrovních světů. Zde na Zemi, která je unikátem a klenotem ve Vesmíru, se nacházím naprosto ve všem, co vidíte, cítíte a vnímáte. Vy dospíváte do bodu obratuve vaší DNA dochází k velkým změnám. Teď nemluvím o záležitosti, která se razí po celém světě a neslouží ničemu, co vy si myslíte, že by měla činit, ale je zakomponována do božího plánu a má tam své prvořadé místo. Je čistě na vaší svobodné vůli, pro co se rozhodnete. Ptejte se svého srdce a ono vám ukáže cestu, cestu kterou vnímáte je správná. Proto nikoho neodsuzujte za to, že tu záležitost nechal volně plynout do svého života a na základě tohoto plynutí se nechal strhnout. Neodsuzujte ani, ty co stále stojí pevně na místě a své tělo vnímají jako posvátný chrám. Protože všichni projevují hluboký soucit, jedni k sobě, svému tělu a vyššímu principu, druzí ze soucitu k těm ostatním, k sobě samým, ze soucitu k blízkým, k světu a domnívají se že činí něco vyššího, ale je to naprosto jedno. Podstatou je zde z toho (očkování, nemoci) máte nebo nemáte strach, nečiňte tak ve strachu, čiňte tak s otevřeným srdcem, otevřenou myslí a s rozhodnutím, že tak chcete. Je důležité, aby jste vnímali, že stojíte na prahu velkých změn. V rámci vaší DNA se otevírají nové možnosti.

 • Plán lidstva je zde od nepaměti, vše v mém stvoření má svůj plán. Existuje jeden vyšší generální plán pro celé stvoření a potom nižší plány pro jednotlivé úseky. Stvoření vnímejte jako vše, co vidíte a tušíte ve Vesmíru a co vám praví vaši vědci, že existují paralelní světy, dimenze. Mnozí z vás je navštěvují ve spánku, transu, nebo v hluboké meditaci. Jsme jedinečné bytosti, klíčem k vám samotným je vaše srdce a to jak s ním pracujete, vnímáte a velebíte ho.

 • 2022 je milníkem v tom, že vám všem umožní se začít milovat, respektovat a chápat sebe jako božskou bytost. Přestaňte si něco vyčítat, dívat se na sebe jako na neschopnou, nezralou, hloupou bytost, toto vymažte ze svého slovníku a myšlenek. Ideální je duben, květen a půlka června, kdy vyzařování, které přichází ode mne z vesmíru a od matky země z hloubky planety a působení především pomocníků pro Zemi, příslušných archandělů a andělů, bude nejsilnější. A to umožní těm, kteří budou na sobě pracovat, v rámci toho, že si pro sebe uděláte čas. 

 • Nemusíte navštěvovat kurzy, nebo se nějak rozvíjet skrze druhé, pokud to tak necítíte. Můžete být v tichu, ve svém srdci a naslouchat pouze zde a otevřít se tomu novému. V tomto roce se zbavujete pochybností, nenávisti k druhým (pozn. pokud to jde z vás na světlo - uvědomíte si to, co z vás vychází a na světle se to rozpouští), jste schopni to propustit a nevracet se k tomu. 

 • Království nebeské je ve vás, ve vašem srdci. Někteří to pochopili a jejich ego to vzalo tak, že mají výjimečnou vlastnost, vhled a pochopení. A tito lidé (kdy jsou na nebesích v postavení 3 silné planety, vládcové kritiky a pocitu výjimečnosti) podlehli touze sdělovat za každou cenu druhým, tak tyto planety ustanovují, že jinak tito ryzí lidí se snaží ukazovat směr a prohlašují, že jejich cesta je ta nejvyšší a nejmoudřejší. Pokud toto někdo říká, tak to není dobré. 

 • Toto poselství je přijetím informací z mé úrovně, pro vás pro všechny, kteří posloucháte toto poselství, je nastavené tak, že vám otevírá srdce a umožňuje hluboce přemýšlet o svém životě, ale nesděluje vám nic, co neznali, nebo neuměli zpracovat. 

 • Každý člověk je unikát a není možné mu radit individuálně přesně na míru. Není člověka, který by každému poradil dobře. Člověk to má cítit v sobě a uvědomit si, kdy může a kdy nemůže pomoci, pokud je tázán a požádán o pomoc. 

 • Rok 2022 je o nalezení své cesty, cesty bez pochybností o sobě. Stamiliony z vás po celém světě najednou z ničeho nic si uvědomí, že cesta po které kráčí nemusí být správná a budou měnit, tento rok je k tomu příznivě nakloněn. Ti co váháte a máte strach, uvolněte se a ztište, otevřete svá srdce a dovolte si vykvést (být sami sebou). Největší chybou je, když se haníte, máte o sobě nízké mínění a pochybujete o sobě. 

 • Není možné používat staré cesty, nikam vás nezavedou. Zastavíte se v půli a nebudete moci jít dál. Na vše nahlížejte z nového úhlu pohledu. Určete si co opravdu chcete a na to se zaměřte. Nehrajte si na spasitele a chudáčky. Při plné aktivaci své vnitřní síly (bez ohledu na věk) rovněž aktivujete zdroj naprostého léčení vás samotných a ten je schopen cokoliv na úrovni DNA změnit (naše DNA je pokřivena a není v kondici)

 • Hledejte lidi kolem sebe na minimálně stejné úrovni poznání jako vy, kteří ví, chápou jako vy.

 • Nikdo nenese zodpovědnost za osud toho druhého (pokud to není nezletilé dítě a i u těchto dětí je moudré jít vlastní cestou a tuto cestu láskyplně korigovat), nikdo není nikomu povinován. Cesta je vaše rozhodnutí. 

 • V říjnu 2022 uzříte velké změny, podzim bude rozhodující proto, co se bude dál dít na široširém světě. Rozhodne se to nejdůležitější z hlediska vašich svobod a rozhledu v životě (pozn. přechod do Metaverse?)Je to prosté, převezměte zodpovědnost za svůj život a nespoléhejte na systém, na druhé ani na partnera, neboť ani on nedokáže plně nahlédnout do hlubin vašeho srdce, to můžete jen vy. K vaší plné aktivitě potřebujete jinak rozvrhnout svůj osobní život, hledejte v něm to, co nefunguje a to zrušte, vypněte. Během 14 dní se ve vás otevře nové vnímání,. Nikdo nikdy neprožil to, co budete nyní prožívat vy. Současně budete cítit obrovskou svobodu a ve vás bude dřímat hluboký strach. Když tento strach propustíte, tak zjistíte, že směřujete k osvícení.

Autor: Marian Coufal

Zdroj: www.voda235.webnode.cz/marian-coufal

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico