Stůjte zpříma

datum 25. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Věděli jste, že konečnou asanou (jógovým postojem) je „chůze zpříma“?

Poznáte to, když se podíváte na ty Bohyně nesoucí vodu (Vodnářská nositelka vylévající moudrost věků, předzvěst s kouzelným, životodárným elixírem).

S rovnými zády a klouzáním / jemným vznášením se po cestě, kdy se nerozlila ani kapka.

Zkuste to. Vykročte na trávu bosí. Kráčejte vpřed se vztyčenou hlavou a uvolněně. Pociťte svoji pravou výši. Spíše než kráčet, klouzejte nohama dopředu.. Pociťte svoji skutečnou výšku a velkolepost Bytí ve svém těle, ve své milující Přítomnosti.

Cítíte soustředěně sami sebe ve svém Srdci, ale díváte se z místa nejméně 18 palců nad hlavou, jako by celé vaše tělo bylo pod vámi.

Udělejte to na hlavní ulici vašeho města. Dovolte všem Požehnaným duším, aby se pohybovaly v objetí vašeho srdce.

Víte, že se nemůžete v žádném případě cítit negativně a zároveň kráčet zpříma a vznešeně. Je to způsob, jak vás okamžitě přenést do vašeho středu, do vaší moci, ke zvýšení poznání vaší „nové“ postavy ve ztělesnění.

Anděl a duše bojovníka jako Jeden.

Je to tak snadné a záleží jen na vás, zda se chcete rozhodnout být tam.

Asana Pravdy o tom, kdo jste. Vyzařujte ji.

ZDROJ: Nicky Hamid

Sdíleno ve velkolepé oslavě rozmanitosti stvoření a jedinečnosti všech fenoménů ve vesmíru,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico