Zdroj: Pixabay.com

Studentská iniciativa Dostaňte nás ven! pořádá ve čtvrtek 11. března v 9 hodin na Palackého náměstí happening s názvem Pořád tu ještě jsme! Happening konaný v den ročního výročí uzavření škol má upozornit na naléhavou situaci ve školství, zasaženém protiepidemickými opatřeními. Žáci několika škol připravili autoportréty toho, jak vypadá jejich distanční výuka. Tváře žáků nahradí jejich osobní účast a připomenou, že se jedná o konkrétní osoby zasažené každodenní distanční výukou a sociální izolací. Organizátoři portréty vyvěsí na náměstí a jejich kopie předají ministru zdravotnictví společně s dopisem, ve kterém navrhnou vládě konkrétní úpravy v opatřeních, které by mohly zmírnit negativní dopady vládních nařízení na školní výuku.

„Bez několika týdnů se v podstatě celý rok druhý stupeň základek nebo střední školy učí distančně. Ve srovnání s evropskými zeměmi patříme k zemím, kde epidemii odnesli žáci nejvíce. Chápu, že prioritou vlády při omezování kontaktů jsou firmy a jejich kontrakty, ale těžce se s tím jako pedagog i jako rodič smiřuji,” vysvětlil jeden z hlavních impulzů pro happening učitel Gymnázia Přírodní škola Jaroslav Najbert.

U příležitosti výročí uzavření škol požadují organizátoři happeningu, aby ministerstvo školství umožnilo alternativní formy výuky, vhodné pro postupné uvolňování protiepidemických opatření. Například, aby umožnilo venkovní učební aktivity, jako jsou třídnické hodiny nebo skupinové doučování.

„Chtěl bych už jít ven z bytu a setkávat se s kamarády. U počítače trávíme většinu dne. To, že nemůžu jít se spolužáky ven, aniž bychom něco porušovali, mě ubíjí. Byl bych rád, kdybychom se aspoň nějakým způsobem mohli scházet. Doufám, že s tím vláda něco udělá,” doplňuje pohled žáků student sekundy Josef Arnot.

Povolení venkovních aktivit při dodržení platných nařízení umožní třídním učitelům i školním psychologům pracovat s dětmi, které strádají vinou vládních opatření a chybějících psychosociálních podnětů. Usnadní i práci s dětmi, které mají specifické vzdělávací potřeby,připravují se na přijímací zkoušky nebo vypadly ze systému distanční výuky.

„Uvědomujeme si, že situace pandemie je skutečně vážná. Nemůžeme však přehlížet, že na děti a mladé lidi má téměř rok trvající izolace závažné dopady, ze kterých se bude jen velmi těžko hledat cesta ven. Chceme, aby vláda přestala děti přehlížet a měla jejich zdravý vývoj mezi svými prioritami, “ říká Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy, která iniciovala petici „Nesmíme obětovat děti“, na níž požadavek navazuje. Petici podpořilo již více než 15 000 petentů a byla předána ministrovi školství, zdravotnictví i předsedovi vlády.

Pohyb venku nevyžaduje od žáků ani učitelů povinné testování nebo očkování, jejichž příprava a realizace jsou administrativně i organizačně náročné.

„Na rozdíl od plošného návratu do škol nabízíme možnost, kterou by využily jen školy nebo učitelé, kteří o to budou mít zájem. Nestála by nic, ale o to víc by pomohla okamžitě a bez většího rizika. Možná právě pro jednoduchost nebyla tomuto požadavku dosud věnována pozornost,” doplnil ředitel Přírodní školy František Tichý.

Zdroj: https://sites.google.com/prirodniskola.cz/nozovy/home


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě