Stromy nechtějí čekat dalších 30 let na záchranu, proto přijdou před Ministerstvo zemědělství

datum 1. 9. 2019

Pozvánka na happening

Kdy a kde: ve středu 4. září 201910 hodin před Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Stávka stromů

Už od června tohoto roku stromy v českých a moravských městech protestují a žádají o pomoc. Spolu se stovkami lidí, kteří píší politikům, a více než 50 tisíci podporovateli výzvy Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz) tak upozorňují na dosud opomíjené příčiny rozsáhlého rozpadu smrkových monokulturních lesů a na nutnost zajistit odolné a pestré lesy formou změny platné legislativy.

Cílem této snahy je podpořit pozměňovací návrhy poslanců Fialové, Adamové-Pekarové a Holomčíka, které se budou v Poslanecké sněmovně projednávat 11. 9. v rámci novely lesního zákona a které mohou stromy v lesích zachránit. Protože Ministerstvo zemědělství nutné změny dlouhodobě slibuje, aniž by reálné návrhy dokázalo předložit, rozhodly se stromy vyslat svého zástupce, aby osobně předal úředníkům požadavky stromů na změny, které jim mohou zachránit život.

Proč?

Hnutí DUHA připravilo v uplynulých měsících ve spolupráci s desítkami expertů z univerzit i s lesníky z terénu komplexní návrh nových pravidel pro trvale udržitelné hospodaření v lesích tak, aby mohly plnit všechny potřebné funkce pro přírodu i člověka. Vypracovaný soubor legislativních i praktických kroků je zároveň konkrétním návodem, jak se snažit předcházet dalšímu postupu smrkové kalamity. Ta se podle ministerstva zemědělství už rozšířila do čtyř krajů ČR. Přesto ministerstvo doposud nepřišlo s žádnou ucelenou a funkční koncepcí pro řešení této krize.

Kontext:

Krizová situace, do které se české lesy loni dostaly, není způsobena neočekávaným výkyvem počasí. Monokulturně pěstované lesy se rozpadají v celé Evropě dvacet let a lesnictví v Rakousku, Německu či Švýcarsku se na to už dlouho připravuje. I českou vládu upozorňuje na potřebu přizpůsobit se proměňujícím se podmínkám například Národní lesnický program, stanovisko 240 vědců a odborníků z roku 2006 nebo nově i výzva akademiků z Platformy pro krajinu. Hnutí DUHA se tématu soustavně věnuje již od devadesátých let a soustavně upozorňovalo na neudržitelnost zavedeného lesního hospodaření. Navzdory všem varováním stát se změnami pravidel zaspal.

Zdravotní stav našich jehličnatých lesů je výrazně nejhorší v celé Evropě. Během příštích čtyřiceti let hrozí rozvrat naprosté většině smrkových porostů, tedy až dvěma pětinám všech českých lesů. Krize je ale zároveň příležitostí nastavit nově komplexní podmínky pro lesnictví 21. století, které bude dlouhodobě udržitelné a přínosné nejen pro majitele lesů, ale i pro jejich návštěvníky a samotné lesy.

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme o předběžné potvrzení účasti na email [email protected]

www.hnutiduha.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico