Pozvánka na happening

Kdy a kde: ve středu 4. září 201910 hodin před Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Stávka stromů

Už od června tohoto roku stromy v českých a moravských městech protestují a žádají o pomoc. Spolu se stovkami lidí, kteří píší politikům, a více než 50 tisíci podporovateli výzvy Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz) tak upozorňují na dosud opomíjené příčiny rozsáhlého rozpadu smrkových monokulturních lesů a na nutnost zajistit odolné a pestré lesy formou změny platné legislativy.

Cílem této snahy je podpořit pozměňovací návrhy poslanců Fialové, Adamové-Pekarové a Holomčíka, které se budou v Poslanecké sněmovně projednávat 11. 9. v rámci novely lesního zákona a které mohou stromy v lesích zachránit. Protože Ministerstvo zemědělství nutné změny dlouhodobě slibuje, aniž by reálné návrhy dokázalo předložit, rozhodly se stromy vyslat svého zástupce, aby osobně předal úředníkům požadavky stromů na změny, které jim mohou zachránit život.

Proč?

Hnutí DUHA připravilo v uplynulých měsících ve spolupráci s desítkami expertů z univerzit i s lesníky z terénu komplexní návrh nových pravidel pro trvale udržitelné hospodaření v lesích tak, aby mohly plnit všechny potřebné funkce pro přírodu i člověka. Vypracovaný soubor legislativních i praktických kroků je zároveň konkrétním návodem, jak se snažit předcházet dalšímu postupu smrkové kalamity. Ta se podle ministerstva zemědělství už rozšířila do čtyř krajů ČR. Přesto ministerstvo doposud nepřišlo s žádnou ucelenou a funkční koncepcí pro řešení této krize.

Kontext:

Krizová situace, do které se české lesy loni dostaly, není způsobena neočekávaným výkyvem počasí. Monokulturně pěstované lesy se rozpadají v celé Evropě dvacet let a lesnictví v Rakousku, Německu či Švýcarsku se na to už dlouho připravuje. I českou vládu upozorňuje na potřebu přizpůsobit se proměňujícím se podmínkám například Národní lesnický program, stanovisko 240 vědců a odborníků z roku 2006 nebo nově i výzva akademiků z Platformy pro krajinu. Hnutí DUHA se tématu soustavně věnuje již od devadesátých let a soustavně upozorňovalo na neudržitelnost zavedeného lesního hospodaření. Navzdory všem varováním stát se změnami pravidel zaspal.

Zdravotní stav našich jehličnatých lesů je výrazně nejhorší v celé Evropě. Během příštích čtyřiceti let hrozí rozvrat naprosté většině smrkových porostů, tedy až dvěma pětinám všech českých lesů. Krize je ale zároveň příležitostí nastavit nově komplexní podmínky pro lesnictví 21. století, které bude dlouhodobě udržitelné a přínosné nejen pro majitele lesů, ale i pro jejich návštěvníky a samotné lesy.

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme o předběžné potvrzení účasti na email ales.miklik@hnutiduha.cz

www.hnutiduha.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png