Stroj lásky – 4. část

datum 5. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 19. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty z vás, kteří se tohoto setkání neúčastníte přímo a posloucháte později, jsme právě slyšeli slova Adironndy (prostřednictvím Marilyn Harper). Vždy končí stejným způsobem a říká: „Milujeme vás. Milujeme vás. Ctíme vás. Vážíme si vás.“ A pak se rozloučí s „Namaste“. Nemohlo by to být jasněji vyjádřeno jak v jejích channelinzích, tak v těch mých, v tolika těch channelinzích. Ten nesmírný, ohromující pocit, který máme, je láska a úcta k lidské duši, láska a úcta k lidské duši. Pokud toto z jakéhokoli channelingu neucítíte, nevěřte mu. Protože ve skutečném channelingu je a vždy bude přítomná laskavost, láskyplnost a povznášející informace.

Jsme tu, abychom vám pomohli v této době po roce 2012 s věcmi, které zažíváte, k nimž dnes směřujete. Chceme vám tyto věci vysvětlit, uklidnit vás a pomoci vám, abyste se posunuli vpřed. Řekli jsme vám v jiných channelinzích, že kolem vás existuje tolik života ve vaší galaxii a že některé planety si tím už prošly. Mohli byste říct: „Byli jsme tam. Víme, co bude dál, a proto jsme tady.“

Tohle je čtvrtý channeling ze čtyř, které jsou určitým způsobem propojeny. Doporučujeme, abyste si poslechli (nebo přečetli) ty tři předcházející, než budete poslouchat (a číst) tento channeling. Pak mnohem lépe pochopíte, o čem teď budu mluvit. Název série těchto čtyř channelingů je Stroj lásky. Je to metafora. Už jsme v předchozích třech channelinzích zmínili, že Duch mluví v metaforách. Pokud čtete bibli, pokud čtete Nostradamova čtyřverší, pokud čtete cokoli z těchto posvátných spisů, některé z nich nedávají smysl. Je to proto, že Duch mluví ve třetím jazyce, mimo lineární jazyk, který čtete. Musíte se dovtípit, co je tím míněno a řečeno.

Láska“ stroje lásky je láska Stvořitele. Termín „stroj“ používáme kvůli vám, jako 3D myšlenku stroje, jenž má svůj účel, byl postaven z určitého důvodu a něco dělá. Je to stroj, který má mnoho pracovních částí, které můžete dokonce programovat, upravovat, zapínat a vypínat, pokud si přejete. Je za tím ale určitý záměr. Je to stroj, který může běžet rychleji nebo pomaleji, jak si přejete. To je to, co tento termín znamená. „Stroj lásky“ je definicí stvoření lidstva a toho, co se děje na této Zemi.

Také jsme vám řekli, že hodně z toho vzniklo intervencí a pokračuje to i dnes. Chci se vyjádřit ještě jasněji, aby vám něco z toho, co jsem řekl v třetím channelingu, nevyznělo nesprávně kvůli vaší předpojatosti. Mluvil jsem o tom, že před vaší civilizací existovaly čtyři civilizace. Nyní vám o tom chci říct víc, abyste pochopili, že tyto civilizace nebyly tím, co si myslíte. Nebyly to globální civilizace, jaké máte dnes. Byly mnohem lokalizovanější (omezenější na jedno místo). Nezahrnovaly miliardy lidí. Za 5000 let každé civilizace to byly miliony, ale ne miliardy. Důvod, proč se tyto civilizace nerozšířily po celém světě, je zřejmý. Neměly takové dopravní možnosti, jako máte dnes, ani zdaleka. Neměly komunikační možnosti, jaké máte dnes, ani zdaleka ne. Dalo by se tedy říci, že byly mnohem izolovanější ve čtyřech různých částech světa.

Možná máte představu, že jedna civilizace splynula s další a ta zas pak s další. Některé z těchto civilizací se ve skutečnosti překrývaly v čase, ale byly prostorově odděleny. Pokud se podíváte na svou vlastní civilizaci, studujete a zkoumáte, kde si myslíte, že byl její počátek, aniž byste pochopili, že před vámi byly jiné civilizace, pak máte pravdu, protože v oblasti, kde začala vaše civilizace, neexistovalo před vámi nic. Ale v jiných oblastech už něco v dřívějších dobách existovalo. Někdy si byly tyto oblasti podobné, jak jsem vám vyprávěl o Egyptě. Někdy se překrývaly. Ale drazí, není to tak, jak si myslíte. Nebyly tam žádné čtyři globální civilizace. Kromě toho zde také existují anomálie. Nakonec na této planetě najdete další čtyři výrazné stopy v různých oblastech, které sahají téměř 30.000 let zpět. Jedná se o časový rámec, který zhruba odpovídá cyklu kolébání planety, což je zhruba 26.000 let. Každá civilizace představuje téměř pětinu z těchto 26.000 let. To také odpovídá časovému rámci mayského kalendáře, který sleduje pátou civilizaci, ve které jste byli. V roce 2012 jsme přejmenovali vaši civilizaci, protože jste prošli touto dobou změn v kolébání Země. Jste šestá civilizace a za chvíli se k tomu dostanu.

Promluvme si o těchto anomáliích. Na planetě bylo několik skupin, z nichž každá žila na jednom místě téměř 50.000 let. Jedná se o dva cykly kolébání Země. A ty čtyři civilizace před vámi neprošly změnami, které jsem právě popsal. Vždy existuje nějaké zbrzdění, nebo anomálie. Ani jedna z těchto věcí není jasně daná, nebo-li nemohli byste se zeptat: „Jste 1 nebo 2, jaké jste číslo? Kdy jste začali a kdy jste skončili?“ Ty civilizace se překrývaly, splývaly jedna s druhou. Ale na planetě byla tři jasně odlišná, izolovaná místa, kde lidé žili a pracovali ve stejné kultuře po 50.000 let. Zeptáte se: „Jak by to bylo možné, když ostatní civilizace přicházejí a odcházejí?

Chci, abyste tyto tři civilizace prozkoumali, až zjistíte, které to jsou. A to zjistíte. Jednu z těchto kultur už znáte. Trpěli nedostatkem zdrojů. Protože stále den co den hledali zdroje, neměli příležitost rozvíjet takové sociální atributy, jaké máte vy nebo jaké měly jiné civilizace. Vždy žili v existenčním minimu a režimu přežití a přežívali po velmi, velmi dlouhou dobu. Když má civilizace zdroje – a to vám sociologové potvrdí - staví sama na sobě, rozšiřuje se. A tyto zdroje vedou k organizacím, které by nikdy neexistovaly v režimu přežití nebo dokonce v civilizaci s minimálními životními prostředky. Když stále hledáte další jídlo a stále se přemisťujete někam jinam, je těžké mít eleganci organizace, jaká existuje v moderní civilizaci, o které mluvím. Ti, kteří mají hojnost zdrojů, by chtěli mít víc a chtějí víc. Vyrůstají v jiných, elegantnějších podmínkách a přicházejí na různé vynálezy. Znáte ten příběh. Chtěl jsem vám tedy předložit toto vysvětlení, než začnete zkoumat, co jsem řekl, abyste netvrdili: „No, Kryon říká, že před naší civilizací byly na planetě další čtyři,“ a nedrželi se představy, že všechny existovaly po celém světě. Tak to nebylo, byly izolované, menší a naprosto odlišné.

Vaše civilizace není stará 6.000 let, pravděpodobnější stáří je kolem 50.000 let. Jak se vám to líbí? Ale většina z toho, co se stalo, se událo za posledních 30.000 let. A jak je to teď? Co vám mohu říct o současné době? Právě teď jste předmětem intervencí, velkých intervencí. Můžete si svobodně vybrat, drazí, ale jsou tu nejrůznější možné věci, které pro vás Duch dělá. A některé z nich jsou v rozsáhlém zorném poli, o kterém můj partner znovu a znovu mluví, kde si můžete svobodně vybrat, co chcete. Když se v rohu rozsvítí světlo, přitáhne vaši pozornost a vy se na něj můžete podívat, nebo ne. Rozumíte tomu rozdílu? To je součást stroje lásky. Duch se o vás tolik stará, jakým směrem se ubíráte dál, a o všechno to další. Objeví se tedy spousta světel, na která se budete moct podívat. To je metafora pro věci, které by mohly upoutat vaši pozornost, aby vám mohly něco dát, protože nastal čas je získat.

Už jste se někdy podívali na svou vlastní historii vynálezů? Za chvíli k tomu dojdu, protože tu je něco, o čem možná nevíte. Teď vám to předám a pak se můžete ohlédnout zpět a prostudovat si to. Právě teď na této planetě začínají fungovat takzvané uzly a nuly, které tu původně zanechali ti, kteří přišli z hvězd.

Věci, které vám byly dnes popsány na vašem setkání, které zde pro vás zanechali ti, kteří přišli z hvězd, pokud byste to zvládli, se nyní začínají otevírat. Tvoří je koordinované dvojice plusů a mínusů, tlaku a tahu, které se nyní otevírají. Ano, pracují společně ve dvojicích a začínají čistit mřížkové systémy této planety, odstraňovat předpojatost staré energie, vzpomínky staré energie v krystalické mřížce. Ovlivňuje to dokonce i akášický záznam lidstva, abyste se mohli rychleji přesunout na vyšší úroveň vědomí. Nemůžete sedět v bahně a očekávat, že budete mít vzestoupenou planetu, drazí. Nemůžete zůstat ve špíně staré energie a očekávat nějaký zázrak, který by vám pomohl vybřednout z toho, co vytváříte tisíce let, z té staré energie, která vám brání prorazit korupci, hrůzy, všechny ty předsudky a nechat staré myšlení za sebou. Musí se stát něco, co by vám s tím pomohlo, a to se také děje.

Rok 2012 byl signál. Chci vám něco říct. Můžete si to přebrat, jak chcete. Něco vám řeknu. Galaxie věděla, že se vám to podařilo. Tak moc jste důležití! Ty planety napříč galaxií, které vzestoupily mnohem dříve, než jste prošli tím, čím jste prošli, pozvedly svou DNA, posunuly se do vyššího vědomí a vědí, že jste překročili milník. Rád bych, abyste o tom přemýšleli. Vědí o vás na mnoha místech jako o vzdálené planetě, která nyní začíná procházet posunem stejně jako ony předtím. Věděli jste, že je mnoho dalších bytostí, o kterých nikdy nebudete vědět ani je nepoznáte, nebo že je nikdy nepotkáte, které vám předávají energii, zatímco tím procházíte jako planeta? Už jste o tom někdy přemýšleli? Pomysleli jste na to, že máte hvězdnou rodinu, která se o vás stará a vždy starala? Je to pro vás příliš přitažené za vlasy? Ach, promluvím si o tom s vámi znovu za sto let, dobře? Vrátím se a promluvíme si o tom, zda je to pro vás něco, nad čím budete obracet oči v sloup, nebo zda to přece jen obsahuje pravdu.

Je tolik věcí, které vám právě teď chci sdělit. Nejdůležitější však je, že vám vaše hvězdná rodina nechala systém, stroj. Je to ezoterické. Nemohu vám říct víc o tom, jak to funguje, jen o tom, kde to funguje. Už jsme vám to vysvětlili. Vaše hvězdná rodina pro vás nastavila systém mřížek této planety, který vám pomůže se vzpomínkami, emocemi a se všemi dalšími věcmi, jež jsou plné špíny, se všemi hrůzami války a všemi vzpomínkami na dysfunkci. Ale pomalu se odpařují, mění se na světlo, neutralizují se, takže můžete na základě své svobodné volby kráčet volně po cestě očištěné od balvanů. A to je pravda. Proto začnete vidět některé osvěžující věci, věci, které jste viděli, o kterých mluvil můj partner. Hnutí Me Too, o kterém mluvíte, není o ženách. Drazí, je to o integritě člověka k člověku a už je pro to nejvyšší čas! Kdy jste si mysleli, že se to změní, a proč zrovna teď, po stovkách a stovkách let nevhodných věcí? Ale teď se to začíná měnit. Zneužívání dětí v určitých náboženských organizacích je rozporem (oxymorónem) na nejvyšší úrovni. Ale teď se to začíná posouvat a měnit, napravovat a vnímat. Nyní začínáte vidět řešení problémů, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by je mohli řešit lidé, od kterých jste nikdy nečekali, že vám tyto problémy pomohou vyřešit.

Jsou lidé, kteří říkají: „Nevěřím tomu, Kryone. Nevěřím tomu. Podívej se na naše politiky!“ Mohu učinit prohlášení? Politika se změní až jako poslední. A víte proč? Protože politika souvisí s mocí. Má to něco společného s chamtivostí. Souvisí to se všemi ostatními věcmi, které vás hodně ovlivňují. Politika bude poslední, ale změní se. Dojde k tomu, protože vědomí planety nebude volit dysfunkční vůdce. Dojde k tomu. Ne dostatečně brzy, ale přijde to. To je číslo jedna - intervence pro vás, právě teď. Stroj stále pracuje a nabírá rychlost. Ale je toho víc.

Vynálezy

Všechno, co právě teď máte, včetně toho zařízení, na kterém mě sledujete nebo posloucháte, je archaické, naprosto archaické. Ale je to (teď) vše, co máte. Počkejte, až uvidíte, jak to bude pokračovat dál. Přicházejí věci, které ukáží svět, o kterém ani nevíte, že existuje. Díky tomu budete vypadat jako primitivní divoši, kteří neměli ani tušení o elektřině, dokud nebyla objevena. Bude to, jako byste se vrátili do raného středověku a zeptali se lidí, jaký je jejich internet nebo wi-fi. A oni by řekli: „Co to je?“ A pak byste museli projít 14 kroky, abyste jim vysvětlili, který vynález vedl ke kterému vynálezu, abyste se dostali k vynálezu, o kterém mluvíte. Tam jste teď ve srovnání s tím, kam se brzo dostanete.

Vynálezy. Je možné, že došlo k intervenci do vynálezů? Řekli byste: „No, to byla svobodná volba. My lidé jsme objevili věci, které jsme objevili díky svobodné volbě. Tento proces se v posledních letech sice zrychlil, ale stále něco vymýšlíme.“ Opravdu!? Nezdá se vám zajímavé, že máte leteckou dopravu jen velmi krátkou dobu, přestože jste tisíce let pozorovali ptáky? Zkusil někdo za tu dobu něco? Věděli jste, že Číňané vyrobili létající draky před tisíci lety? Teprve nedávno jste měli motorizovaný let. A věděli jste, že bratři Wrightové tehdy porazili Francouze jen o dva týdny? Už vám někdy někdo předložil myšlenku, že se zdá, že k vynálezům dochází po celém světě ve stejnou dobu? Rádio, létání, další vynálezy... Zásluhu na tom mají ti, kdo něco vymysleli, i když obvykle existoval i někdo jiný, kdo byl téměř na prahu stejného vynálezu. Co vám tím říkám? Je to intervence. Vynálezy získáte, když je máte získat. Myšlenky hlavních inovací jsou implantovány a každý, kdo si je uvědomí jako první, obdrží cenu. Znáte jména těch, kteří objevili elektřinu v její současné podobě. Máte k nim velkou úctu. Mohla však existovat i jiná jména. Vždy záleží na tom, kdo s tím přišel jako první, protože ten nápad přišel na planetu a celá planeta na tom jako planeta pracovala.

Co to říkáš, Kryone?“ Říkám vám, že vynálezy, které jste obdrželi, dokonce i ty jaderné, přišly ve správný čas a se svobodnou volbou vám sdělily: „Nyní jste na prahu. Co s tím uděláte? Chcete se zničit?Podle původního plánu jste se měli zničit. Víte to. To je svobodná volba, to není součástí stroje lásky. Je to součást lidského stroje. Některých z vás starších se znovu ptám, jaké bylo proroctví, když jste se narodili? Odpověď je, že byste tu teď neměli být. Skutečné proroctví v bibli předpovědělo budoucnost, které jste se nezúčastnili, protože se změnilo vědomí. Rozumíte tomu? Kolik z vás je dost starých na to, abyste si pamatovali, že vaši rodiče očekávali třetí světovou válku, že s příchodem jaderných zbraní bylo jen otázkou času, kdy se vyhladíte? Podívejte se na své filmy. Ve filmech se stále vyhlazujete a ničíte. Všechny katastrofické filmy, které máte, jsou výrazem starých předsudků o tom, kde jste měli být. Tato očekávání se rozbujela, jsou na denním pořádku. Je to všude, protože to byl plán, který jste pro sebe měli. Ale neudělali jste to. Neudělali jste to. A proto o vás galaxie ví, drazí, protože jste to neudělali. A teď jste dokořán otevřeni tomu, co bude přicházet. Přijdou vynálezy a budou tam některé důležité věci.

Kdo to dostane jako první? Bude to záležet na tom, zda se budete dívat, nebo zda vám v pohledu budou bránit vaše předsudky. Pokud si myslíte, že víte všechno, nebo si myslíte, že víte, co bude dál, neuvidíte to. Ale zejména mladí lidé, kteří jsou k tomu otevřenější, řeknou: „Vím, že tam něco je. Cítím to. Chci být toho součástí.“ Přichází to, už je to tady. Svým způsobem jsem to předpověděl, říkal jsem vám: hledejte magnetismus. Jsem magnetický mistr. Teď už víte proč. Souvisí to s magnetickou mřížkou, magnetickým polem. Souvisí to s používáním magnetů ve vaší budoucnosti, které eliminují všechna fosilní paliva na této planetě, jež se používají pro výrobu energií. Už je nebudete potřebovat. Bude to konec baterií. Už je nebudete potřebovat. Budou magnetické motory, malé i velké, které budou běžet navždy. Jediná věc, která se opotřebuje, jsou kuličková ložiska. Budou běžet a budou běžet, ať už to bude obrovský motor ve vašem městě nebo malý v africké vesnici. Přinesou vám internet, dodají vám elektřinu, poskytnou vám zdraví. Lidé budou spojeni se světem jako nikdy předtím. To je jen jeden z vynálezů. A už je tady.

Vymýcení všech nemocí na planetě, to vše je také součástí toho, co přichází s vyšším vědomím. Přijde den, kdy se ohlédnete zpět do minulosti a pak se zeptáte sociologů: „Jak to, že lidé dnes žijí déle a jsou zdravější, i když berou méně léků než dříve?“ Přemýšlejte o tom. Ano, přijde den, kdy už v televizi nebudou zařazovat reklamy na léky. Místo toho se budou představovat nové nápady, vědomí, trénované vědomí, a to je přesně to, o čem Adironnda mluví. Jde o to, abyste sami sebe trénovali v tom, že můžete ve svém životě očekávat laskavá řešení, že s vámi fyzika spolupracuje a to se pak projeví. Myslíte si, že je to nějaké kouzlo? Přichází to.

Ach, Kryone, to nemůže být pravda. Víš, pokud budeme žít dlouho a bude tu mnoho lidí a už nebude existovat žádná nemoc, přelidníme Zemi. Budeme tu mít příliš mnoho lidí!“ O tom už jsme také mluvili. Součástí vyspělé civilizace je schopnost kontrolovat porodnost. Slyšeli jste to? Na této planetě máte již místa s nulovým přírůstkem. K tomu směřujete. K takové inteligenci, kdy budete vědět, kdy mít děti a kdy ne, proč, a pak si to naplánovat namísto toho, abyste jich měli hodně. Toto je myšlenka staré energie, kterou většinou prosazovaly organizace, které chtějí hodně členů, takže byste měli mít hodně dětí. To není zralé řešení.

Vstupujete do nové fáze realizace, zralosti a nové invence. A pak je tu jeden skvělý vynález. Přichází. Říkal jsem vám, že už je téměř tady, když to dovolíte. Kvantové čočky. Řekl jsem vám, že zapojením série magnetů a kryoenergie existuje cesta, jak s pomocí plazmy bude možné zviditelnit multidimenzionální pole v celé jeho slávě. Uvidíte, že gravitace je multidimenzionální pole, a až uvidíte gravitaci, uvidíte vzorce. Pak uvidíte, jak upravit vzorce fyziky, celé fyziky. Uvidíte multidimenzionální aspekty své vlastní merkaby. A všichni se zhluboka nadechnou a řeknou: „Toto je svět, o kterém jsme ani nevěděli, že existuje.“ Ale existuje tam a vy se na něj podíváte. A pak, víte, bude následovat jedno za druhým, jedna věc vyvolá druhou. A rozdíl mezi tím, co má přijít, a tím, co bylo, je ten, že z toho nového nebudete dělat zbraně. Nebude žádný důvod proměňovat je ve zbraně, když bude hojnost zdrojů a všichni lidé budou mít co jíst, nebudou už trpět nemocemi a nebudou potřebovat vládce, kteří by je ovládali, protože jsou chudí. Tyto věci se stanou na této planetě, jako se staly pomalu nebo rychle na jiných planetách, v závislosti na svobodné volbě vašeho stroje, drazí.

Ale tento stroj lásky je tu navždy. Ano, máte svobodnou volbu zvrátit vývoj a zničit se. Ano, můžete to udělat. Ale neuděláte to, protože již existují bezpečné základy, výchozí body - uzly a nuly, které neustále čistí všechny ty věci, dysfukčnosti, všechny ty hrůzy, všechnu tu minulost. Nebudete už opakovat stejné chyby, protože nastal čas pro nového člověka. Všechno se to děje pomalu, pomaleji, než byste chtěli. Nedochází k tomu všude stejně rychle. Budou světlá místa a tmavá místa. Uděláte dva kroky vpřed a jeden krok zpět, ale budete se pohybovat vpřed a tyto vynálezy už jsou tady. Tohle jsem vám chtěl říct. Toto je stroj lásky od stvoření této planety až dodnes. Vidíme, kam to bude směřovat, proč je Kryon tady a proč dojde ke změně v tom, co dělám.

Drazí lidé, milujeme vás. Duch, Bůh, ať už se rozhodnete nazývat Tvořivý zdroj jakkoli, se stará o každého z vás. Nejste tady jako oběti. Můžete si sednout, uvolnit se, dýchat a říct si: „Vidím a cítím, že v tom, co říká Kryon, co říká jeho partner, je světlo.“ Protože pokud to dokážete, pak jsem vás přiměl se tím zabývat. Přiměl jsem vás se tím zabývat a přemýšlet o tom.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www.kryon.com - The Love Machine 4 - MP3 - 40:45

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico