Stroj lásky – 3. část

datum 4. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 19. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling ze série čtyř channelingů nazvané Stroj lásky. Ostatní dva se dají snadno najít a já bych vám doporučil si je poslechnout (nebo přečíst), abyste lépe porozuměli tomuto channelingu. Všechno je metaforické. Mnoho poselství, která vám osobně a veřejně předáváme, je naplněno energiemi, které jsme definovali jako „třetí jazyk“. V poselstvích jsou další zprávy, nic není doslovné. Je to všechno expanzivní, drazí, protože jazyk Ducha je expanzivní. Je naplněn multidimenzionalitou, má různé vrstvy porozumění a je krásný. Stroj lásky? Láska je to, co pochází od Stvořitele. Stroj je slovo, které znamená, že na této planetě probíhá něco, co má svůj důvod a výsledek. Stroj má části, které se pohybují výstižným způsobem, jsou logické a reagují na obsluhu, kterou jste vy, nikoli Duch.

Mnoho a mnoho let říkáme, že lidský mozek není posledním logickým orgánem. Není to tam, kde se všechno děje. Ve skutečnosti existuje triáda mozek, srdce a šišinka, jež jsou také zapojeny do všech těchto věcí. Musí to tak být. Jsou to orgány, které mluví s Akášou. Jsou to orgány, které rozpoznávají třetí jazyk. Mozek? To je počítač, orgán, sloužící k přežití. Ti s nejvyšším intelektem používají svou šišinku, ne mozek. Ti s nejvyšším intelektem používají svou intuici, ne mozek. Je to intuice, která sděluje: „Tohle je správné, tohle není správné, nebo možná je toho víc a takhle by to mohlo vypadat.“

Ukončili jsme poslední channeling tím, že jsme vám vyprávěli o historii planety. Mluvili jsme o události před 200 000 lety, kdy přišli na Zemi ti z hvězd, ze kterého se stal váš příběh o stvoření, váš příběh Adama a Evy. Nemohli jste rozlišit ty, kteří přišli z hvězd, od těch, kterým říkáte andělé. Stále nemůžete. Byly to vzestoupené bytosti, které byly zodpovědné za fyziku kolem sebe. Nepotřebovali kosmické lodě, aby se sem dostali. To je 3D myšlení. Řekli jsme vám, že nakonec se vědomí spojí s fyzikou, a to je mistrovství, které i dnes praktikují někteří vyšší guruové, kteří již nepotřebují jíst. Jsou tady na této planetě a praktikují přesně ty věci, o nichž jsme vám povídali. Jsou předzvěstí toho, co jednoho dne uvidíte, což je spojení vědomí se vzestupem.

Řekli jsme vám, že Lemurie byla centrem, protože byla izolovaná. Stala se centrem výuky, ale bylo mnoho jiných míst, kde hvězdné matky učily. O Lemurii se hodně mluví, protože byla natolik izolovaná, že nebyla nikdy narušena. Byla výjimečná a čistší než zbytek světa. A proto byla jediná, která musela být v určitém bodě výuky zastavena a ukončena. A tehdy se Lemurie potopila. Tuto informaci jsme vám poskytli mnohokrát předtím, že se Lemurie nepotopila kvůli aktivitě tektonických desek, ale kvůli vulkanické činnosti. Staly se tam věci, které se přihodily i v této zemi, kde nyní channeluji, v Yellowstone. Magmatická bublina, která zvedla horu, poklesla. A lidé opustili ostrov. To bylo asi před 15 000 lety, ale výuka tu existovala mnohem déle; ve skutečnosti začala před 50 000 lety. Mluvili jsme také o tom, proč to bylo tak cenné a proč to bylo nutné, podobně jako je třeba učit vaše děti.

Takže jste dostali duši, drazí. To je příběh Adama a Evy. To je stvoření. Přijali jste duši. A celá ta myšlenka kolem stromu poznání souvisela s výukou. Co bylo posvátné, co nebylo posvátné, jak funguje Duch, co se bude dít dál, co vás přivede na místo, kde si můžete začít volit svůj vlastní život. Neměli jste žádný akášický záznam, vůbec žádný. Ve skutečnosti jste neměli vůbec žádné životní zkušenosti. Byl to začátek začátku. Proto muselo dojít k výuce. Misionáři v určitých systémech víry to chápou, protože když se vydají k domorodým kmenům, musí začít od začátku. Musí vysvětlit, co je to Tvořivý zdroj a všechny ty věci, které domorodé kmeny ještě neznají. Toto je jen jeden příklad toho, že když máte civilizaci, která doslova neví nic o tom, co se snažíte naučit, pak musíte začít od začátku. Lemurijské kolo výuky byl začátek. Bylo tam mnoho kol a odnoží. O tom už jsme mluvili dřív.

Ale tento příběh začíná tam, kde Lemurie končí. Co vám chci říct, je, že historie této planety za posledních 30 000 let byla pozoruhodná. Ale zatím to zůstalo téměř úplně neznámé. Takže když o tom teď mluvím, o velikosti, tajemství a počtu civilizací, je to všechno nové. Můj partner to učil, ukázal některé aspekty. Channelovali jsme to. Ale pokud jste se právě dostali k tomuto channelingu, může to být pro vás zcela nové a velmi matoucí, protože o tom není zmínka v žádných vašich dějinách, ani ve vaší mainstreamové vědě, která má na historii úplně mylný pohled. To neznamená, drazí, že jsou (vědci) nevzdělaní, nebo něco podobného. Znamená to jen, že se jako tonoucí chytají stébel, která nyní vidí. Dojde k testování vaší vědy. Pokud začnete objevovat věci, které neodpovídají modelu, jenž se dosud vyučoval, co uděláte? Zahrabete to, co jste právě v písku objevili, zpátky, nebo budete otevřeni novému druhu historie?

To, co vám chci sdělit, je toto. Intervence, o které jsme mluvili, má cykly. A cykly probíhají takto: každá civilizace na této planetě dostává zhruba 5 000 let na to, aby zjistila, zda se vyvíjí. Ale je toho víc, protože existuje i cyklus vědomí, o kterém ještě nic nevíte a na který teď sociologové narážejí. Otázkou je, jak dlouho trvá, než se civilizace sama zničí, buď nečinností, válkou nebo pandemií? Jak dlouho to trvá? Je to cyklické a existuje na to odpověď. Sociologové na to začínají poukazovat. Existuje cyklus, kterým lidé mohou procházet jen tak dlouho, než sklouznou do dysfunkce? Pokud nedospějí, pokud nedojde ke změně jejich vědomí, jakou maximální dobu mohou vydržet?

To je dobrá otázka. Dám vám odpověď: 5 125 let. Někteří z vás toto číslo možná rozpoznají. Za chvíli vám řeknu proč. Zde je něco, co byste měli vědět. Na této planetě před vámi existovalo pět civilizací, pět naprosto odlišných civilizací. Vy jste se zúčastnili civilizace číslo 5. Pokud se zeptáte odborníků, řeknou, že civilizace, jak ji znáte, je stará pouze 6 000 let. Poukáží na to, že Egypťané jsou jednou z nejstarších kultur; pyramidy jsou staré 5 000 let. Pokud sledujete historii ještě trochu dál pomocí sanskrtu a klínového písma, dostanete se do údolí Indu. A pokud půjdete na samou hranici toho, co je známo, je to možná 6000 let a před tím nebylo nic. Ale to je naprosto pošetilé!

Víte jen o vaší civilizaci, drazí. Nevíte nic o té, která existovala před ní, o té před ní, o té před ní a o té před ní. Nevíte nic o všech těch předcházejících. Ach, ale budete vědět, protože vaše technologie se vyvíjejí a zlepšují, takže je uvidíte. Odhalí se. Odhalují se i nyní. Najdete místa, kde provádíte vykopávky, a objevíte stavby, které by tam být neměly, postavené lidmi, kteří tam neměli být, s jazyky, které nepoznáváte, s geometrií příliš dobrou na tu dobu včetně znalostí o postavení planet, než aby tyto znalosti vůbec mohli mít. A nebudete pro to mít vysvětlení.

Dovolte mi, abych vám představil malý scénář, který je trochu zábavný. Egypťané se svou 5 000 let starou civilizací postavili opravdu nádherný chrám v Abydosu. Tento chrám obsahuje věci, které žádný jiný chrám nemá. Egypťané jsou velmi hrdí na jeho stáří, na celou jeho historii. A tak jej navštívíte. Avšak staří Egypťané neměli ani tušení, když jej stavěli, že jej budují na vrcholu jiného města. A toto starobylé město je nyní (ve formě vykopávek) odhaleno. Projděte kolem Abydosu, pokud chcete, a podívejte se na další město, jehož stáří bylo radiokarbonovou metodou odhadnuto na 10.000 let! Egypťané o tom neradi mluví, protože to odporuje všemu, co se na Káhirské univerzitě naučili a co se tam dodnes vyučuje.

Šest civilizací. „Šest? A co těch pět? Řekl jsi pět.“ Je to proto, že byly všechny dočasné a všechny selhaly. Stalo se něco, že musely začít znovu samy od sebe nebo s pomocí Gaii. A to bylo naplánováno i pro vás. Byl to váš vlastní plán. Byl to váš vlastní plán. Máte svobodnou volbu. Četli jste to ve své bibli? Neměli jste v úmyslu vydržet a přežít rok 2000. Chtěli jste zhasnout světla a všichni se měli odebrat domů. Tohle se mělo stát, je to zaznamenané ve vaší bibli. Přečtěte si to. Ale to se nestalo. Přežili jste. Žádná z ostatních civilizací nepřežila. A v roce 2012 - to je zajímavé - jste zahájili civilizaci číslo šest, jednu z nejvyšších civilizací a nejvyšších vědomí, které budou existovat na této planetě. Jaké časové období zahrnoval mayský kalendář? 5 125 let. Představuje poslední civilizaci. Skládá se z jedné pětiny cyklu kolébání planety trvajícího přibližně 26 000 let. Každá z pěti civilizací měla svůj vlastní kalendář. Začněte počítat čísla. Uvidíte, že to všechno může mít nějaký význam, zejména to, co vědci najdou.

Chci uzavřít tento channeling prosbou. Nebudu vysvětlovat, co bylo těch šest civilizací. Číslo 6 jste teď vy. Na ostrově na krásném jezeře v Německu jsem začal popisovat pět minulých civilizací, kde a jak vznikly. Můžete si ten channeling vyhledat („Pět civilizací“, ostrov Mainau, 16. září 2018). Je to jediný případ, kdy jsem o tom mluvil, ale právě teď jsou to fakta.

Tady je moje prosba, drazí. Tolik z vás, včetně historiků, je předpojatých. A máte tyto předsudky: čím více se v historii vracíte, tím méně inteligentní lidé jsou, až se konečně dostanete k jeskynním lidem, o kterých si myslíte, že jen chrčeli na svého partnera a neměli jazyk. Ach, byli byste šokováni, kdybyste věděli, že některé z těch civilizací před vaší civilizací byly lepší, než jste vy, měly lepší matematiku než vy, přišly na věci, na které vy jste nepřišli. Naléhavě vás žádám, abyste pohlíželi na historii jinak a vězte, že bez ohledu na to, jak daleko se vrátíte, najdete civilizace, jako je ta vaše, najdete lidi, kteří mysleli stejně jako vy, kteří byli stejně chytří, jako jste teď vy. Neměli vynálezy, které máte vy, ale to je jediný rozdíl. Dělali bez nich věci, které děláte dnes. Někdy byli ještě chytřejší. Měli elegantní muzea. Měli knihovny. Měli své vlastní metody. Měli své vlastní jazyky. Věděli toho hodně o mnoha věcech. Ale to bylo ztraceno pokaždé, když museli začít znovu. Některé z těch věcí najdete. A nepochopíte je kvůli vaší předpojatosti, kvůli tvrzení, žepřece nemohli být tak chytří.“ Ale ano, byli. V mnoha oblastech byli mnohem chytřejší než vy. Nebyli ohromeni tím, že mají na rukou dohromady 10 prstů, jako vy. Jejich matematika byla založena na čtyřce místo na pětce. Ve své matematice máte pouze dva faktory. Oni měli více než čtyři! Mohli nechat matematiku promlouvat a dát jí eleganci, jakou jste ještě neviděli. Věděli, jak se vyhnout přelidnění svých území. K tomu jste ještě nedošli. Je tolik věcí, které by vás mohli naučit, kdybyste s nimi mohli mluvit.

Ach, ale vy jste tam byli, drazí. Je to ve vaší Akáše. (Kryon se usmívá.) To vám pomůže začít se rozpomínat na věci, které fungovaly, nápady, které přijdou. To bude obsah dalšího channelingu. Co se bude dít dál v civilizaci číslo 6, ve které teď jste. Jste na novém začátku, kde se můžete navzájem lépe poznat, kde se věci začnou zkoumat samy a některé věci začnou vylézat z koutů temnoty, aby se ukázaly a abyste viděli, co už nechcete. Bude docházet k řešení problémů, které s vámi jsou už stovky let. O tom si promluvíme příště.

Dějiny lidstva jsou mnohem větší, mnohem starší a mnohem krásnější, než si myslíte. Jednoho dne to tak budete studovat. Nebudete si moct pomoci. Nebude to ezoterické. Až začnete provádět vykopávky, budete to moct držet v ruce. Některé z těch věcí přežily velmi dobře a zůstaly zachovány. Zatím jste je ještě neviděli, ale uvidíte. Všechny věci, o kterých vám teď říkám, přispějí ke skvělému závěru.

Další channeling se zaměří na to, kdo ve skutečnosti jste, jediná civilizace na této planetě, která po 5.125 letech nezničila sebe sama a stojí na rozhraní toho, co se bude dít dál, co ostatní planety viděly a čeho už dosáhly. Proto jsem tady, abych oslavoval, pomáhal a začal pracovat na uzlech a nulách, které začínají posouvat tuto planetu k velkoleposti. Výsledkem bude vyšší vědomí. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Love Machine 2 - MP3 - 33:40

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pokračování zítra, pozn. redakce.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico