Stroj lásky – 1. část

datum 2. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Grand Rapids, Michigan, 18. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět bych rád během následujících dvou dnů představil sérii čtyř channelingů. Spojím je dohromady, abych udělal něco, co jsem předtím ještě nikdy neudělal. Chci představit příběh stvoření od počátku až do dnešních dnů z pohledu Stvořitele. Toto bude první channeling ze čtyř. Celou sérii nazvu - a to se vám bude líbit - Stroj lásky.

Kryone, proč bys něco označoval termínem „stroj“, tedy něčím, co ve skutečnosti není nijak zvlášť posvátné?“ Téměř vše, co vám bylo dáno, drazí, z druhé strany závoje, má různé významy, účely a metafory. Slova, která vyslovujete a která vám předáváme, v sobě často nesou další poselství, a to i na základě způsobu, jakým jsou předávána. Důvodem je to, že vaše řeč je omezená, pokud jde o to, co je lineární, co dnes posloucháte. Slovo za slovem vám předáváme v jazyce, který pak často musí být ještě přeložen.

Existuje však i jiný jazyk. Nazvali jsme jej dokonce jako třetí jazyk. Důvod, proč jsme jej nazvali třetím jazykem – a to je vysvětlení toho, co jsem vám právě řekl - nemá nic společného s těmi, kteří říkají: „Ach, takže existuje také druhý jazyk?“ Ne, neexistuje žádný druhý jazyk. „No, jak může existovat třetí jazyk, když neexistuje druhý jazyk?“ Důvod je následující: „Třetí jazyk“ je metafora. Souvisí to s číslem 3, což znamená katalytickou informaci. Třetí jazyk je jazyk, který je multidimenzionálním katalyzátorem pro porozumění, intuici. Dostává se na různá místa ve vás, včetně receptoru šišinky, jež pochází z Tvořivého zdroje a vyššího já. Jak vidíte, i ty nejjednodušší věci, o kterých mluvíme, mají někdy hlubší významy, které jsou větší než slova, jež vyslovujeme.

Stroj lásky

Důvod, proč se tomu říká stroj, je ten, že stroji rozumíte. Zaprvé – chápete, že stroj má svůj účel. Stroj neexistuje jen proto, aby byl strojem. Musí něco dělat, někam se posunovat, hýbat. Má nějaký účel. Zadruhé – stroj obsahuje pohyblivé části, které jsou určitým způsobem spojeny dohromady. Takže stroj lásky je popisem - jste připraveni? – člověka, který sem byl poslán s určitým záměrem. Je to stroj, který byl postaven v lásce se záměrem dostat vás tam, kde se právě teď nacházíte. Byl postaven v lásce, aby vás dostal tam, kde jste, nikoli jako oběť planety, ale jako někdo, koho Bůh zná, koho Tvořivý zdroj zná, koho Duch zná. Některé systémy víry to uznávají. Říkají: „Ano, Bůh ví o každém vlase na tvé hlavě.“ A pak v další větě dodají: „A každý vlas na tvé hlavě bude navždy mučen, pokud nebudeš dělat určité věci!“ Ale to není ten Bůh, o němž mluvíme.

Stroj lásky je velkolepý příběh o kráse, o zázracích, o vás a začíná velmi, velmi dávno. Bylo vám řečeno, že tento váš vesmír, tato galaxie, může být stará miliardy let. Mluví se o velkém třesku, který byl počátkem vašeho vesmíru. Mluví se o tom, jak by to mohlo být staré. Avšak v tomto bodě se naprosto mýlíte, protože váš vesmír je součástí systému multiverza. Byl vytvořen z jiných systémů, které jsou mnohem starší než ty vaše. Váš vesmír je prostě ten nejnovější a po něm budou přicházet další. Ten systém už tu předtím byl a je starší, než si dokážete představit.

Vědci uvádějí čísla, která vám toho moc neříkají, protože lidé nepracují často v řádech miliard a bilionů. Takže je pro vás těžké pochopit, kolik let by to bylo. Roky jsou jen pro vás, drazí, na této planetě. Představují cyklus (oběhu) kolem vašeho slunce, který je specifický pro vaši sluneční soustavu. Kdybyste se setkali s bytostmi z jiných slunečních soustav - a jednoho dne je potkáte - a zeptali byste se: „Kolik je vám let?“ vůbec by netušili, o čem to mluvíte, protože měří svůj čas a svůj věk zcela odlišně. Ale zůstaňme u vás, protože vám bylo řečeno, že vaše Země je stará asi čtyři miliardy let.

Pokud se podíváte do bible, je tam skvělý popis, který se tomu vyhýbá. Je tam popsáno, jak Bůh nějakým způsobem stvořil světlo a Zemi, Slunce a vše, co znáte. To všechno jsou metafory, drazí, včetně časového rámce. Všimněte si, kolik dní trvalo stvoření. Je to metafora. Je to posvátné číslo, které něco znamená. A to vše vám má sdělit, že Tvořívá síla, kterou nazýváte Bohem, stvořila všechno. Vytvořila všechno. Nebyla to náhoda. Vytvořila všechno. Všechno bylo vytvořeno pro život, nejen pro váš život. Jak jsem řekl dříve, vaše sluneční soustava obsahuje tento život, který nazýváte Země, obsahuje lidi. Ale i celá galaxie překypuje životem.

Život existuje všude

Kam tím směřuji? Stroj lásky je stroj založený na lásce k lidské duši, která vás sem posílá zázračným způsobem. Věda objevuje něco, co by způsobilo vrásky teologům minulosti, že život je přirozený po celé galaxii, že v celé galaxii existují stejné prvky, jaké existují zde. Pokud se přesunete do jiných částí galaxie, najdete stejné atributy, stejné zákony, stejnou periodickou tabulku prvků. Zjistíte také něco jiného – totiž to, že život je přirozeně se vyskytující událostí. Prvky se spojují a synchronizují ve správný čas. K dispozici je dokonce elektřina. Elementy se spojují ve správný čas, možná je podpoří blesk. Vytvářejí se sloučeniny, proteiny, ano, dokonce i RNA. A život začíná. Je to přirozené. Vědci to jednou objeví, až najdou první mikroby a buněčné struktury na jiných místech (vesmíru). A zjistíte, ano, že začínají stejně, jako začali tady.

Drazí, tady nebylo nic přirozené. Byl to plán. Byl to záměr, aby sem lidé nakonec přišli a aby nakonec měli duši. Stroj lásky se aktivně podílel na tom, jak se to stalo a kdy se to stalo. Tento první ze čtyř channelingů je o tom, jak jste se sem dostali. Pokud by byl vesmír i galaxie přibližně stejného věku, znamenalo by to, že by se všechno stalo současně a vývoj by byl vyrovnaný. Ale tak to vůbec nebylo. Každá planeta měla svůj vlastní scénář, jak se na ní bude formovat život, kdy se zformuje a kdy se prvky spojí. Každá planeta má jiné klima a gravitaci, které se trochu liší od ostatních planet. Proto se prvky spojují způsobem, který je vhodný pro jedinečnou konkrétní platformu každé planety.

Existoval život před životem

Vaše planeta? Vývoj byl, řekněme, opožděn. Až vědci začnou odhalovat, co se mohlo stát na této planetě, až začnou provádět vykopávky a analyzovat, uvědomí si, že tu už byl život před životem, před ním další život před životem, a další život před životem. A budou mít pravdu. Jinými slovy, život na vaší planetě několikrát začal a zastavil se. Někdo by se mohl zeptat: „No, jak je to možné? Buď tu život je, nebo ne.“ Ale já odpovím: Jak je to od vás lineární! Když život začíná, musí existovat proces udržitelnosti. Život musí být schopen se rozmnožovat, utvářet se, musí mít chemickou rovnováhu, které dnes říkáte Gaia, což je dokonalé. Ale není to automatické. Život tedy může vzniknout, ale nemůže pokračovat, pokud tam nejsou všechny prvky, které udržují procesy v chodu. A nebyly tam vždy.

Takže zázrak života začínal znovu a znovu. Pomocí blesku se vytvořilo spojení a pak se život mohl uchytit.

Ve skutečnosti začal život na vaší planetě mnohokrát a pak vymřel. Někdy to trvalo dlouho, protože toho bylo dost, ale pak to zase zmizelo. Snažím se vám říci, že život na této planetě začal mnohokrát, ale uchytil se teprve nedávno. Tím, že se život uchytil, myslím toto: fotosyntéza se na vaší planetě objevila velmi pozdě, a to byl ten katalyzátor, to byl ten důvod, proč se prvky nakonec spojily správným způsobem, takže se život uchytil, udržel a pokračuje, pokračuje a pokračuje. Dýcháte vzduch a rostliny potřebují to, co vydechujete. Rostliny zas něco vydechují svým způsobem, a to je to, co potřebujete vy k přežití. Tohle se stalo cyklem, který znáte jako Gaiu, a přišel s velkým zpožděním. Jiné planety ho měly okamžitě. Dalo by se říci: „Tak to byla náhoda.“ Ne na vaší planetě, drazí. Dalo by se říct, že tu byla pomocná ruka, která vývoj odsunula několikrát stranou, takže jste měli opožděný start. Bylo důležité, abyste měli opožděný start kvůli tomu, co se stane dál se strojem lásky.

Načasování bylo dokonalé

Chci, abyste si to dali do kontextu a nebrali to jako syrovou vědu nebo podivný channeling. Co kdyby to načasování vaší přítomnosti zde bylo perfektní? Co kdyby byl vývoj této duše, se kterou jste nyní na této planetě v této galaxii, dokonalý? Co když všechny tyto věci obsahovaly stroj lásky a ne možnost nebo náhodu, jak vám bylo řečeno? A pokud je to pravda, drazí - a že to je pravda - pak to znamená, že tu nejste náhodou, že Stvořitel skutečně ví, kdo jste, a že vaše duše má svůj záměr, že vaše životy tady mají určitý záměr a že se něco chystá. Něco se děje, drazí, něco se děje. Prošli jste precesí rovnodennosti, o které mluví můj partner, prošli jste posunem, jakým prošla téměř každá planeta s životem, jako je ten váš, možná jiným způsobem, ale všechny měly potenciál pro probuzení. Všechny měly svobodnou volbu, stejně jako vy.

Všechny tyto planety měly svůj příběh stvoření, ale to bude námětem druhého channelingu. Dostaneme se k tomu. Chtěl jsem, abyste si uvědomili, že toto prázdné místo v příběhu stvoření planety skutečně znamená čas před vaší sluneční soustavou. Stvoření světla nebylo stvořením slunce. Bylo to vytvoření potenciálu vaší duše. Všechno tady na této planetě je připraveno ke spuštění a stroj začíná pracovat. Tento stroj lásky, lásky k lidstvu, vytvořil lidstvo správným způsobem. Vytvořil je správným způsobem a s předvídatelným načasováním. A jednoho dne zjistíte, že tento channeling, jak vám jej nyní předávám, je pravdivý.

Dnešní druhý channeling bude obsahovat trochu víc o tom, jak jste začali, co se stalo dál, co se stalo dál z pohledu Stvořitele, který je zamilovaný do lidstva. Toto je stroj, který má zcela svůj záměr. A tím záměrem je znát vás. Jednoho dne si, drazí, potřeseme rukou, jak jste nečekali. A tím myslím, že vaše vyšší já ve vaší duši se setká s tímto starým, lineárním vědomím člověka takovým způsobem, jaký nečekáte, a já vám povím, co bude výsledkem. To je prozatím vše.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Love Machine 1 - MP3 - 28:47

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pokračování zítra, pozn. redakce.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico