Strana zelených podporuje všechny návrhy Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech – ukončit testování prostředků pro domácnost na zvířatech, navýšit investice na vývoj metod bez použití zvířat, stanovit cíl pro snížení tzv. laboratorních zvířat, stanovit lhůtu pro ukončení tzv. závažných postupů.

Strana zelených dlouhodobě podporuje ochranu zvířat. Konkrétní návrhy, které se týkají ochrany zvířat, jsou součástí volebního programu do Poslanecké sněmovny i do Evropského parlamentu. Strana zelených prosazuje ukončení pokusů na živých zvířatech a podporuje využití alternativních metod testování. Naši budoucí poslanci a naše budoucí poslankyně Evropského parlamentu se zavazují k podpoře uvedených návrhů, které předkládá Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a budou aktivně podporovat jejich přijetí na půdě Evropského parlamentu.

1. Vítáme zákaz testování, dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech v rámci EU a podporujeme rozšíření zákazu i na prostředky pro domácnost a jejich složky. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativní způsoby testování nejen v kosmetickém průmyslu, ale i ve vědě a medicíně, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat. Výrobky pro lidskou potřebu lze vyrábět bez krutosti na zvířatech.

2. Evropská unie patří k nejprogresivnějším, co se týče inovací metod testování bez použití zvířat. Problémem je skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporován. Podpoříme proto získávání financí a navýšení investic do projektů, které se zaměřují na alternativní metody testování, čímž také podpoříme rozšiřování etického přístupu ve vědě. Částka vyčleněna na podporu alternativních metod testování je jen malou částí celkového rozpočtu EU pro vědu. Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporovalo výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe.

3. Jednoznačně podporujeme ukončení testů z kategorie „závažných postupů“, která je součástí evropské směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Zvířata jsou při těchto, často zbytečných, procedurách vystavena krutým podmínkám, které mají negativní dopad na jejich fyzické a psychické zdraví a pohodu. Tyto kruté experimenty na primátech a dalších druzích zvířat nemohou být omluveny žádnými vědeckými či jinými účely, zejména proto, že je lze nahradit moderními metodami bez použití živých zvířat.

4. Ročně je jen v EU použito přes 10 milionů zvířat pro laboratorní účely a tento počet stále roste. Je to obrovské číslo, které lze právě díky alternativním metodám testování, snížit. Strana zelených proto jednoznačně podpoří závazek snižovat počet tzv. laboratorních zvířat. Budeme apelovat na EU, aby zveřejnila pokyny pro členské státy o tom, jak snižovat počet zvířat v laboratořích a aby zavázala členské země k naplnění těchto pokynů.

Více na: http://www.svobodazvirat.cz/novinky/nazory-stran-kandidujicich-do-evropskeho-parlamentu-na-navrhy-tykajici-se-pokusu-na-zviratech.htm

http://www.eceae.org/


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png