Odkvétá a rozpouští se vše přežité a tím se otevírá chrám novému Poznání. Možná se Ti z narůstajících vibrací občas točí hlava, potřebují se usadit v těle a zklidnit rovnováhu pro vytvoření božské harmonie. Ponoř se zcela do květinového kalichu lístků růží a vychutnej si jejich zvlažující vibrační koupel v mžiku otevírající hladinu blaženosti rozpínajícího se srdce.

Vtáhni se zcela do sebe, nechej pomalu vstoupit a rozprostřít v nitru ticho nekonečně se rozpínajícího Vědomí, aby mohlo projít branami odevzdané a ztišené mysli. Vědomí je neomezené, stejně jako otevřené okno ke zlatým hvězdám života Tvého nejhlubšího snu, v němž se stává sebou samým, vědomo si podstaty svého Bytí.

Každým ránem se rodí den, s nímž se otevírá i hladina kouzelné studánky s odrazem jisker nebeského slunce v místě sedmé čakry. Světelný vodopád fialových, spirálovitě rotujících strun paprsků svojí intenzitou svitu probudil k životu zřivé oko, obklopené hlubokou propastí ve víru obou očí. Jejich třpytivé slzy spojily svůj proud v jednu velkou řeku radosti. Pokud chce briliantové Vědomí poznat něco jiného než pouze samo sebe, musí zúžit svoji pozornost na hmotu.

Nekonečné vědomí nedozírného prostoru si nemůže samo sebe uvědomit v omezeném prostoru těla. Mysl je nástroj, skrze něhož Vědomí rozpoznává informační jednotku těla, jako procházející proudy myšlenek, pocitů, vjemů a emocí a jeho svět. Svobodná mysl je božím kanálem poskytujícím převod těla na světelný pohon a stává se spojnicí omezeného moře v oceánu nekonečného všeobsáhlého Vědomí. Znovuzrozením celistvého pohledu jsi obdržel do vínku prostý dar v podobě věnečku z polních květů nové Země Avatarů.

Nasaď si kruh z divokých květin a nechej ovinout hlavu tichým, oživujícím zlatým proudem perel Vědomí a ponechej mu prostor usadit se v těle. V propojení s volně průchodnou myslí umí rozpoznat samo sebe. Máš možnost vytvořit podmínky pro zrození tryskajícího pramene jedinečného daru neomezeného tvoření v proudu života protékajícího Vědomí. Jestliže je tok čirého Vědomí omezený ohraničenou myslí a sevřený v pasti jejího utrpení, potom se stává uzavřenou bažinou či povrchní vlnou v moři Jednoty, nemaje tušení o živých hlubinách oceánu.

Tvůj život je jako poskakující kapka, která zná svoji podstatu a uvědomuje si nekonečné Vědomí vody v jednotném oceánu Bytí. Mysl je pouze zhmotněním jedné kapky z mnoha v nedozírných hlubinách proudícího Ticha. Každý z nás si volí ponor do takové hloubky barev života podle úrovně vibrační hladiny, jakou je jeho postupně se rozvíjející dar jasnovidění a jasnoslyšení schopen přijmout. V hlubokém snu se Vědomí rozprostře opět do nekonečného prostoru, jako oceán s blankytným nebem s odrazem svitu nebeských hvězd. S ránem se opět setkává v podobě těla s myslí, avšak vědomo si své podstaty v nekonečnu.

Svěř se do rukou plně rozšířeného Vědomí a políbený Bohem vytvoř klidný a půvabný svět nejkrásnějších lidských hodnot, jaký by omezená mysl nikdy nebyla schopná otevřít. Sbližuje lidská srdce ke společným nadosobním záměrům. Tvořit opravdovou ryzí krásu se dá pouze z těchto vzácných chvil, kdy jsi tiše naladěný, v pomlkách mezi slovy s posvátným hedvábným jazykem tiše usazeným v srdci. Jeho šlechetnost přináší dary psané zlatým písmem přímo na stůl věčné hojnosti jako balzám na zahojené rány života.

Odevzdej se a učiň ze sebe nástroj vědomého tvoření v nové Zemi Avatarů a zříš v milosrdném nitru oslnivě zářivou bytost božské čistoty, naplněnou prostou moudrostí. Vztáhni dlaň a přitáhni si světelné nitky osvícených darů. Ať duše září svitem zlatavého slunce a vyjadřuje svoji krásu hlasem povzneseným na křídlech andělských perutí. Každá posvátná chvíle v těchto okamžicích se stává Věčností. Otevřený a odevzdaný jako květ přinášíš Poznání a rozprostřeš kolem sebe půvab a teplo lidského srdce naplněného nekonečnou Milostí a Soucitem.

Vnitřní záře plamenů světla se nedá ničím zastínit. Tryská jako osvěžující vodopád živých kapek vody, projasňuje mysl a vnitřním zrakem je vidíš dopadat na Zemi jako osvícené korálky v lahodných tónech duhy. Zahrada andělských plodů otevírá chrám svého duchovního srdce a Ty stoupáš, nadnášený křídly k blankytné obloze v nekonečných hlubinách svého snu. Nádech a výdech, rozevření poupěte v prostý, přesto překrásný lidský květ se sluncem východu a s přicházející nocí se uzavírá jeho kalich okvětních lístků a vstupuje nekonečný, neomezený prostor rozprostřeného Vědomí. Povznesený a oděný nahotou bílého šatu čistoty jsi otevřel soucitem blankytnou síň okřídlených zázraků, vstupujících do Tvého šťastného života lehce jako poletující světelné nitky babího léta v paprscích slunce.

Vrať se do zralých vinic života a úrodných lánů. Šiř víru v živé zázraky svým dechem plic žhavé touhy sdílení a ve všem spatříš boží otisk. Vesmírný pohon soucitného srdce vibrujícího Milostí a Požehnáním v nitru zašeptá: „Budiž světlo navěky“. Tehdy nebeský Ráj se blažených srdcí na Zemi dotýká a ožívá Pozemský Ráj Duše.

Ať je každý nádech sycený prožitkem radosti a naplnění. Léčivé fluidum vysokovibračního víru se zalesklo v hlubokém jezeře Tvých očí a mění pouze pohledem chod světa v hojnosti naplněnou zemi, obklopenou třpytivou rosou pavučinek světla. S nádechem rozevři dlaně a odevzdej s výdechem veškerou tíhu. Znovu se nadechni poletujících kapek radosti. Naplň jimi svoji dlaň a pokrop celé svoje tělo. Přijmi a žij plnohodnotný život andělského plodu syceného šťávou z božího nektaru Věčnosti. Pod sluncem opravdových lidských citů vyjádřené hlasem nevinné duše ať dorůstají plody Tvého štěstí. Voda, kterou přinášíš z Božího Pramene koluje na úrodné půdě vnitřního světa a stává se perličkovou lázní Zdroje Lásky, zrychlující její jiskrný vibrační tok.

Nehledej štěstí v neustále zapadajících útržcích neprožitých kopií moudrých slov. Stáhni se do sebe, odpoj se od veškerého informačního chaotického kolotoče a pověs na stříbrnou šňůrku Vesmíru svoje starosti. Probuzeným třpytem Prázdnoty zříš, kolik lásky je třeba sobě projevit a naplnit Pohár zcela po okraj. Už v této chvíli vnímáš z padajících křišťálových slov vyčerpaný a nenasycený Zdroj pohonu svého těla a tolik potřebný prožitek Božího léku pro přínos lásky celému světu.

Nebraň se, přijmi krůček k láskyplnému svitu jazyku srdce. Buď šťastný a dopřej si blažený pocit, když osvíceným trychtýřem v místě temene hlavy protéká božský nektar, který Ti otevírá stav plného Vědomí. Odevzdej svoji mysl něčemu přesahujícímu její chápání. Najdeš tolik vytoužený klid své duše. Snový svět se objeví ve Vědomí projektující osobou, která sní a vidí tento svět. Jedině takto poznává oddělené formy a současně i stav, v němž se právě nacházíš. Tělo je takové, jaká je mysl, jelikož je obrazem v ní samotné.

Svobodné Vědomí samo sebe poznává v hmotném těle, ale nepotřebuje se s ním ztotožnit. Rozlévá se postupně jako vědomý proud různé intenzity, znající Zdroj svého Bytí. Mysl uvolňuje svoje hradby a odevzdává těžkosti povrchního života briliantovému třpytu Vědomí. Jestliže je mysl svými odpory uzavřeným splavem, zadržuje proplouvající vševědoucí pole Vědomí a skrze nedobytné zdi nemůže světelné proudy rozpoznat. Život ve Vědomí Boha promění tělo ve svobodnou lidskou bytost, která navléká osvícené korálky života na neviditelnou vesmírnou nit a hovoří hlasem létajících bílých peříček čistoty či teplem letního vánku. Jeho vibrace Tě naplňují krásným, něžným a láskyplným záchvěvem božích vibrací.

Jdi do tichosti svého tepajícího srdce. Méně mluv a více naslouchej harmonii zvonků božích tónů a uvidíš v sobě lehkost jemných barev v celé stupnici andělské záře. Ztiš krok a boty světa tiše odlož s pokorou k Zemi samotné. Bosýma nohama se koupej v rose zrozeného šťavnatého dne a vykoupej v ní i svoji tichou, čistou duši. Maluj každý nádech pastelkou smáčenou opravdovostí svého božského srdce. Takto jsi průvodcem sám sobě na cestě k lehkosti Bytí. Ve světelných rukou Boha držíš vědomý nástroj vysokovibrační harfy. Lehkým dotekem probuzené múzy, povznesený poezií života, rozehráváš na jejích strunách andělskou píseň a ladíš mysl k souznění se symfonickým orchestrem celého vesmíru. Svými tóny zvuků z nebeských sfér Tě vtahuje do jemných, lechtajících vibrací. V opojení se odevzdáváš něčemu přesahujícímu, překrásnému, ke kterému směřuješ sjednocenou živou řekou a necháváš prosvítit a prolévat sebe celého dotekem vlnění diamantových strun Vědomí.

Prosté Bytí je klidné, prázdné a přitom naplněné tichou, posvátnou samotou uprostřed všeho přirozeného dění zázračné pohádky neustálých změn zrání a krás Matky Země. Rozkvetlá melodie Země stvořila píseň ve věčném pohybu, otevírající chrám kvetoucích zázraků s odkrývajícím se tajemstvím posvátného středu. Jeho dveře jsou vstupem do kouzelné říše Boha, abys ochutnal omamnou vůni všudypřítomného nebeského království.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě