Šťastné a veselé? Pro kapry určitě ne!

datum 15. 12. 2019

„Prodej živých vánočních kaprů znamená zbytečné utrpení.” Tak zní hlavní motto nové kampaně, kterou na začátku letošního adventu zahájila organizace Compassion in World Farming Česko (CIWF). Originálním videoklipem český tým CIWF vyzývá veřejnost k podpisu petice za ukončení prodeje živých ryb na stáncích a v obchodech.

„Přechovávání ryb v kádích či nádržích, jejich nadbytečný transport i manipulace jim působí zbytečný stres a utrpení. Ryby by měly být usmrcovány přímo v místě výlovu či na nejbližších jatkách, ” uvádí Lucie Moravcová, vedoucí kampaně RyboLOVE z CIWF Česko.

V roce 2017 bylo v ČR pro lidskou spotřebu zabito přes 18 tisíc tun kaprů, což představuje několik milionů ryb. Spolu s Polskem jsme největší velmocí v chovu kaprů v EU. 85 % všech kaprů je zabito mimo jatka hlavně před Vánoci na stáncích, v obchodech či domácnostech, nebo se exportuje.

Prodej živých ryb je nevhodný z hlediska jejich životní pohody.

V kádích či nádržích jsou na sebe zvířata natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a problematická může být i kvalita vody. Než se ryby dostanou na místo prodeje, je s nimi mnohokrát manipulováno. Při překládce jsou většinou doslova přesypávány, přičemž mohou padat z velké výšky, poranit se jedna o druhou, o vodu nebo stěnu nádrže. V tomto procesu může také dojít k teplotnímu šoku, pokud má voda v různých nádržích rozdílnou teplotu. Všechny tyto skutečnosti představují pro kapry značný stres a způsobují bolest.

Alarmující je též fakt, že česká legislativa v podstatě nedefinuje, jakou kvalifikaci by měla mít osoba, která kapra prodává a většinou i usmrcuje. Na stáncích často pracují brigádníci bez kvalifikace, jaká se požaduje po zaměstnancích jatek. Na místě je tedy oprávněná obava, zda jsou všechny ryby zabíjeny humánně a zbytečně netrpí.

Podle nových vědeckých důkazů jsou ryby schopné vnímat bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

Projekt #VánoceProKapry je součástí dlouhodobé kampaně RyboLOVE, jejímž cílem je inspirovat veřejnost k přehodnocení dosavadního názoru na ryby.

„Vědecké poznatky nás jednoznačně nabádají k tomu, abychom ryby vnímali jako živé bytosti, které jsou schopné cítit bolest i psychické strádání, a podle toho s nimi i zacházeli,“ dodává Moravcová.

Petici lze podepsat na www.rybolove.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico