„Prodej živých vánočních kaprů znamená zbytečné utrpení.” Tak zní hlavní motto nové kampaně, kterou na začátku letošního adventu zahájila organizace Compassion in World Farming Česko (CIWF). Originálním videoklipem český tým CIWF vyzývá veřejnost k podpisu petice za ukončení prodeje živých ryb na stáncích a v obchodech.

„Přechovávání ryb v kádích či nádržích, jejich nadbytečný transport i manipulace jim působí zbytečný stres a utrpení. Ryby by měly být usmrcovány přímo v místě výlovu či na nejbližších jatkách, ” uvádí Lucie Moravcová, vedoucí kampaně RyboLOVE z CIWF Česko.

V roce 2017 bylo v ČR pro lidskou spotřebu zabito přes 18 tisíc tun kaprů, což představuje několik milionů ryb. Spolu s Polskem jsme největší velmocí v chovu kaprů v EU. 85 % všech kaprů je zabito mimo jatka hlavně před Vánoci na stáncích, v obchodech či domácnostech, nebo se exportuje.

Prodej živých ryb je nevhodný z hlediska jejich životní pohody.

V kádích či nádržích jsou na sebe zvířata natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a problematická může být i kvalita vody. Než se ryby dostanou na místo prodeje, je s nimi mnohokrát manipulováno. Při překládce jsou většinou doslova přesypávány, přičemž mohou padat z velké výšky, poranit se jedna o druhou, o vodu nebo stěnu nádrže. V tomto procesu může také dojít k teplotnímu šoku, pokud má voda v různých nádržích rozdílnou teplotu. Všechny tyto skutečnosti představují pro kapry značný stres a způsobují bolest.

Alarmující je též fakt, že česká legislativa v podstatě nedefinuje, jakou kvalifikaci by měla mít osoba, která kapra prodává a většinou i usmrcuje. Na stáncích často pracují brigádníci bez kvalifikace, jaká se požaduje po zaměstnancích jatek. Na místě je tedy oprávněná obava, zda jsou všechny ryby zabíjeny humánně a zbytečně netrpí.

Podle nových vědeckých důkazů jsou ryby schopné vnímat bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

Projekt #VánoceProKapry je součástí dlouhodobé kampaně RyboLOVE, jejímž cílem je inspirovat veřejnost k přehodnocení dosavadního názoru na ryby.

„Vědecké poznatky nás jednoznačně nabádají k tomu, abychom ryby vnímali jako živé bytosti, které jsou schopné cítit bolest i psychické strádání, a podle toho s nimi i zacházeli,“ dodává Moravcová.

Petici lze podepsat na www.rybolove.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png