Starý indiánský horoskop

datum 2. 2. 2019

Starý indiánský horoskop přisuzuje lidem vlastnosti zvířat. Ukazuje nám, jaké zřejmé i skryté vlastnosti jsme v den našeho narození získali a s čím se budeme muset po celý náš život potýkat.

SOKOL 21.3. - 19.4.

V mýtech a legendách sokol téměř vždy představoval slunečního ptáka a byl atributem všech slunečních bohů. Symbolizoval nebe, moc, královskou důstojnost a ušlechtilost. Také mu byly přisuzovány kvality jako úsilí a touha, vítězství a stoupání všemi úrovněmi. Stejně jako orel byl považován za bytost schopnou vyletět ke slunci a hledět do něj bez mžourání. Ztělesňoval svobodu a naději pro všechny, kteří žijí v morálním či duchovním poddanství. Pro svou rychlost, bystrý zrak a statečnost býval také důležitou postavou, často hrdinou řady pohádek a bajek.
Lidé ve znamení Sokola jsou přesní, mají vynikající vidění, pozorovací schopnosti, jsou stateční a dokáží moudře využívat příležitosti. Člověk– Sokol, díky svému vynikajícímu zraku je pravým mistrem v pozorování okolí. Pro něho by měl mít sebemenší úkol smysl, i když je třeba skrytý. To, že si dokáže vážit všeho, ale hlavně svých schopností, mu pomůže s lehkostí zdolávat těžké chvíle a s neobyčejnou elegancí překonávat "přemety života".

BOBR 20.4. - 20.5.

Lidé tohoto znamení jsou činorodí, chytří, prozíraví, svobodomyslní, laskaví a mírumilovní. Mají rádi své zázemí a bezpečí. Člověk- Bobr ví velmi dobře, jak postavit svůj dům, který mu slouží jako přístřeší, ochrana a zásobárna. Jeho činorodost mu je velmi užitečná při začátcích a pokračování nových projektů. Podporuje uskutečnění jeho myšlenek a snů a také poskytuje dostatečnou pružnost, která umožňuje změnu a růst. Tento člověk ví, že omezování je zkázou tvořivosti. K uskutečnění svých snů často potřebuje pracovat se skupinou, a to vyžaduje skupinovou mysl, kdy by si každý jedinec měl vážit talentu ostatních. To Bobr umí.
Člověk– Bobr je odolný, má schopnost být produktivní ve všech směrech, ale nelimituje záměry ostatních. Co začne, to dokončí. Bobři se často stávají dobrými léčiteli. Jsou prozíraví, nezávislí, vědí, že v životě na ně čekají zkoušky a jsou připraveni je překonávat. Bobr mívá téměř vždy svůj názor. Jeho chování je různé, proto každý Bobra vnímá jinak. Nebezpečí pro Bobra je v tom, že je možná až příliš svobodomyslný. Je inteligentní a má dobré rozumové schopnosti, snadno se učí a vzdělává. Dobře se vyzná v komunikaci, dopravě a obchodu. Je racionální, důvtipný, obratný a nechybí mu lehkost, dovednost, zručnost a praktičnost.

JELEN 21.5. - 20.6.

Pro severoamerické Indiány byl jelen totemovým zvířetem mnoha kmenů. Jelení kůže hrála důležitou roli v šamanských obřadech na celém světě, duch jelena propůjčoval šamanovi potřebnou rychlost při jeho cestách do jiných světů. Jelen býval i častým průvodcem zemřelých.
Jelen se objevuje jako bytost vznešená a moudrá v nejkrásnějších pohádkách a pověstech po celém světě. U nás ho známe třeba jako laskavého rádce se zlatými parohy z vyprávění o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Byl i oblíbeným zvířetem básníků. Jeho půvab a hbitost dávaly podnět k novým a novým poetickým obratům jako „má nohy rychlé jako jelen“ nebo „přes pahorky se nese jako jelen“ a u něžného pohlaví k přirovnání „půvabná jako laň“ či „líbezná jako srna“.
Lidé narození ve znamení Jelena jsou vznešení, jemní, citliví a dokáží dávat i přijímat

DATEL 21.6. - 21.7.

Indiáni viděli v těchto lidech mocné léčitele. Byli přesvědčeni, že stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, mohou tito jedinci pomoci svému bližnímu také „zevnitř“. Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů se objeví díky citu, empatii a umění naslouchat. Byli to lékaři duše. Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou součást Velké Matky– Země. Každý strom měl duši a tak ten, kdo dokázal uzdravit strom, musel být obdařen velkou mocí.
Člověk– datel je věrný a oddaný přítel. Pokud se k němu druzí chovají láskyplně, cítí se také povinován a zavázán láskou. Jsou soucitní a vnímaví k bolestem i radostem druhých. Pomáhá s neobyčejnou trpělivosti a mnohokrát na úkor sebe sama. Datel má rád společnost druhých, cítí se dobře, pokud vidí, že je všechno všude v pořádku. Nemá rád chaos, vztek a zlobu.
Milostný vztah dodává tomuto člověku hloubku a cit. Druhé obdarovává čistou a nefalšovanou láskou. Někdy tato láska může přerůst do přílišné starostlivosti, která ubírá jeho okolí svobodu. Datel má opravdu tendenci zahrnout své blízké pohodou, radostí a láskou. Čeho je však moc, toho je někdy příliš.
Rád pomáhá druhým a přitom je sám velmi zranitelný. Občas se stane, že si nasadí masku, aby druzí nepoznali, že mu není nejlépe. Bojí se přiznat se k tomu, že něco nezvládá. Raději pomáhá, než aby přijal pomoc on sám.

LOSOS 22.7. - 21.8.

Je symbol obrovské síly a energie. Na své cestě zdolává mnoho překážek. Od přírody je vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. Losos je posvátným držitelem moudrosti a vnitřního vědění a navzdory silným říčním proudům se vždy vrací na místo svého stvoření. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí instinktu a vnitřního vědění, jež podléhá záměru, který žádné vnější síly neohrozí. Tak jako kruh dokončuje losos to, co začal a přivádí tak životní události a cykly k dovršení a uzavření.
Lidé narození v tomto znamení ctí každé setkání v životě jako shromáždění moudrosti. Losos je učí, že i když se jim zdá, že je život odstrkuje, mohou se napojit na skryté zdroje svého lidského ducha a osobního vnitřního vědění. Cesta nemusí být snadná a proudy veřejného mínění pro ně nemusí být příznivé, ale oni se mohou rozhodnout ctít svou moudrost a instinktivně dělat to, co je správné.
Tito lidé jsou rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které nikdo nemůže přehlédnout. Chtějí vládnout. Snaží se druhé chránit, jsou ochotni nést za druhé odpovědnost a přinášet i oběti. Pokud dojdou k závěru, že je pak ostatní spíše využívají a nepociťují jejich dostatečnou úctu, prostě odejdou jinam.
Sympatie a důvěru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. Někdy jsou jinými obviňováni z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti naprosto přesvědčen. Rádi si dokazují svou připravenost a schopnosti okamžitě reagovat.
Rádi riskují, ale někdy prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a opět se vrhnou do práce. Aktivita je pro ně typická.
V partnerství si dovedou s druhými jen tak pohrávat, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají. Na oplátku žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše. Chtějí připomínat své úspěchy a výjimečnost. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a už se nevrátí.

MEDVĚD 22.8. - 21.9.

V indiánské symbolice představoval sílu a neohroženost, byla mu přičítána i schopnost dodávat sexuální a loveckou zdatnost. Mnohé kmeny pokládaly medvědy za své příbuzné, mnohdy za zesnulé předky a říkávaly: „Medvěd je jako člověk. Nebudete ho jíst, protože byste mohli sníst svého dědečka.“
Ve středověkém umění sloužil často k zobrazení hněvu a zla. Toto zvíře mohlo doprovázet i družinu světců, především jako představitel vzkříšení a nového života, protože na jaře po zimním spánku vylézá z jeskyně se svým právě narozeným mládětem. Býval, podobně jako lev, symbolem síly a oblíbeným panovnickým atributem.
Člověk- Medvěd je silný, neohrožený, láká ho fantazie a sebepozorování. Je meditativní, podobně jako medvěd, který se ukládá k zimnímu spánku. Medvěd je spojován s léčivou a tvořivou silou spánku a snů. Během zimy vstřebává zážitky celého roku a na jaře se pak probouzí jako znovuzrozená bytost. Člověk se takto osvěží během meditace.
Lidé narození v tomto znamení jsou spojováni s mocí, léčením, laskavou silou a jsou strážci období spánku. Přebírají od medvěda jeho opatrnost- on nikdy nedělá žádná zbrklá rozhodnutí, nepropadá návykovosti, je svědomitý a obezřetný.
I tito lidé jsou schopni utišit svou mysl, vstoupit do ticha a "vědět". Pokud je ostatní nechají v klidu, jsou smělí, dobří a vyrovnaní. Ale jestli v nich probudí "zvíře", mohou vše rozdrtit. Silný, hrdý a vznešený medvěd i člověk v tomto znamení je nebezpečný protivník.

 

HAVRAN 22.9. - 22.10.

Havran, poněkud strašidelný tvor, byl v mnoha kulturách považován za posvátného. Na rozdíl od některých jiných ptáků nepřenáší nemoci a naopak je velmi čistotný. Má velkou imunitu vůči chorobám. Snad proto se mu přisuzují léčitelské schopnosti. Prý nahrazuje a znovu skládá dohromady ztracené kousky duše. Z tohoto důvodu je i symbolem znovuzrození a nových začátků.
Havrani si libují v samotě a mají velkou schopnost introspekce. Je možné, že se ve svém životě budou zabývat utajenými naukami. Jsou schopni navázat spojení se "zdrojem" a získat jasnovidné schopnosti.
Většinou jsou to lidé vyrovnaní, neboť dokáží přijmout sebe takové, jací jsou. Jejich život nebývá lehký, bývá až drsný, samotářský a v mnoha směrech omezený. Mohou se cítit i přehlížení, přitom mají dar filozofa, mají schopnost vystihnout jádro problému a vidět věci kolem sebe do hloubky.
Dokáží být i skromní a svým okolím mohou být považováni za podivíny. Pro ně je typická činorodost mysli. Mají odpor ke všemu, co omezuje jejich chování. Rádi cestují i mimo svou vlast, je možné, že se i usadí v cizině. Jsou přitahováni nezávislými a nebojácnými partnery.
Jsou to idealisté, důvěřiví, optimističtí, otevření, nestranní a rozvážní. Mají však smysl pro humor. Je jim dána schopnost vzdělávat se, stavět, budovat, rozšiřovat.

HAD 23.10. - 22.11.

Lidi narozené mezi 23. říjnem a 22. listopadem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Hady". Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim pak vítr západní (cítění, vnímání, empatie). I přes to, že had patřil a patří k jedněm z nejnebezpečnějších živočichů a v evropské kulturní tradici vystupuje většinou coby spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, u starých indiánů tomu bylo naopak. Ne, že by nepředstavoval nebezpečí, ale pokud šlo o mystické záležitosti, byl ztělesněnou moudrostí, magickou postavou a představitel nadpřirozených (s lidmi spřátelených) sil. Z výše uvedených přirovnání můžeme vyjít i při charakterizování Hada jako jednoho ze znamení Kruhu Země. Bývají to skutečně moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním pak na ně působí jako výzva. Pomáhá jim jeden velký triumf. Jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem. Odpověď a výsledný obraz poskládají i z malých dílků - krok po kroku a neúnavně. Nepotřebují policejní školy, aby odhalili to, co ostatní nevidí. Hadí lidé umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo. Neumí příliš dělat kompromisy, neznají "něco mezi". Buď a nebo. Dobro nebo zlo. Ne, že by všechno viděli černobíle, prostě potřebují mít jasno. Dejte si pozor, aby jste jednou nebyli odhaleni třeba vy. Raději s Hady jednejte na rovinu (samozřejmě nejen s nimi), férově. Určitě se vám to vyplatí. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí, dokáže kousnout! Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich třeba. Jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě. Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Příliš se tím vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví. Pokud si něco umanou, neposlouchají rady svých přátel a prostě to budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc nebo se jim jejich záměr nakonec s vypětím všech sil podaří. Podobně je to i v partnerském soužití. Had nesnáší nevěru, neupřímnost. Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce, "napořád". Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu Hada neuznávají volnost - druh se jim musí odevzdat úplně. Jak je zmíněno výše, pokud odhalí zradu, kousne. Pozor, může to hodně bolet!

SOVA 23.11. - 21.12.

Sovy přitahovaly lidskou pozornost již od nejstarších dob. Obraz sovy lze nalézt mezi jeskynními malbami pravěkého člověka, ve starém Egyptě i staré Číně.
Snad pro svou tajemnost a záhadnost se sova jako noční tvor s pronikavým pohledem a téměř neslyšným způsobem letu v mytologii objevuje jak ve velmi pozitivních, tak i v nepříznivých podobách. Na jedné straně bývala symbolem moudrosti a bohatství a na straně druhé bývala spojována s temnotou, neštěstím a dokonce i smrtí.
Člověk- Sova má schopnost odkrývat iluze, je jí dána moudrost a oplývá věšteckými schopnostmi. Lidé sovy mají možnost být energičtí, rozhodní a snaží se ve svém životě nalézt smysl a bojovat se skrytými záhadami života. Učí se vytrvalosti dojít ke svému cíli.
Sova je schopna obětovat se pro ostatní a odříci si i osobní štěstí. Má však ohromnou sílu ve sledování vlastních cílů. Většinu času má dostatek energie, síly a vůle.
Je člověkem mnoha tváří a podob. Její chování, tichý a rychlý pohyb i pronikavý pohled mohou v některých lidech vyvolávat nervozitu.
Je mlčenlivá a diskrétní a dokážete zachovávat tajemství. Kouzlo sovy je v moudrosti, ochranné síle, objektivitě a nestrannosti. K dalším vlastnostem patří dobromyslnost a láska k hmotným požitkům, vášnivost a schopnost si užívat života. Její rodinný život bývá neuspořádaný. Někdy jí potkávají starosti v lásce a v rodinném životě vůbec.

HUSA 22.12. - 19.1.

Lidé narození v tomto znamení mají racionální přístup k životu, rádi dodržují řád, cítí stabilitu a jistotu a jdou za svým vytyčeným cílem.
Husu si často můžeme představit jako těžkopádného a pomalého ptáka. Je třeba si však uvědomit, že i když to huse trvá možná déle než ostatním ptákům, nakonec se jí vždy podaří vzlétnout. Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko. Stejný přístup k životu mají lidé narození v tomto znamení. Dokáží překvapit ohromnou silou a odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich přednosti však nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. Jsou to tvrdohlaví, umínění a ctižádostiví lidé. Jsou velmi pilní a úspěch se u nich dostaví sice později, ale stojí na pevných a prověřených základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustili do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce. Ve většině případů raději řídí své okolí ze zákulisí, ale vždycky existuje výjimka, která potvrzuje pravidlo. Narodili se pro povolání, kde mohou druhým radit, jestliže samozřejmě nezaměstnávají jen sami sebe, a kde mohou použít obrovský zásobník zkušeností, aby je uchránily před případnými omyly.

 

VYDRA 20.1. - 18.2.

Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něčeho nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako průvodce a poutníkův pomocník.
Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu Vydry existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení. Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.
Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. Nejednou mívají nápady, jejichž realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Neumí rozlišit utopii od uskutečnitelných vizí. Pak potřebují někoho, kdo by je podržel "na zemi". I když si to nepřipouštějí, konstruktivní kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie a času na realizování svých nerealizovatelných projektů. Z toho vyplývá i určitá nestálost, zásadní věci neumí brát příliš vážně. Dali by se přirovnat k motýlovi, který si volně poletuje na louce, tu sedne na květinu, tu ochutná nektar z jiné. Letí kam chce, příliš se nikde neváže. Možná by bylo dobré, aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se v jistých záležitostech snad dostanou dál, než jen do půli cesty. Dejte si pozor, Vydry bývají dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, ke které se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo se cítí být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam.
Podobně je to i v partnerském soužití. Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit. Řeknou-li "navždy", já bych to viděl nejdéle na pár let. Potřebují druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a poznával nové s nimi. Vydra prostě není příliš domácký typ.

VLK 19.2. - 20.3.

Lidé narození mezi 19. únorem a 20. březnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Vlky". Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim pak vítr severní, který s sebou přináší uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto zvíře štvancem, který byl určen k záhubě. Vlk byl znamením ďábla, v pohádkách představoval zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. V indiánské mytologii byl asi "nejpoužívanější" bytostí, objevuje se v mnoha historkách, příbězích. Byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické schopnosti. Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech. Představoval tajemnou stránku života. Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. Pokud se tak stalo, považovali to indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi narozenými v totemu Vlka - v Kruhu Země poslední znamení. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich "smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní. Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných "dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve svých představách. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico