Starobylý všelék na herpes i chřipku: Viry ničí lépe než léky

datum 14. 8. 2020
Zdroj: Vylectese.cz

Víte, který všelék od pradávna porazí nachlazení, chřipku a postaví vás na nohy? Odpověď najdete v článku a ještě spoustu užitečných tipů a rad. Hezké počtení.

Doba čtení 6,5 min.

Cesty k sobě


Nejdůležitější zbraní proti chřipce, kterou můžete přidat do vašeho bylinkového arzenálu, je tento extrakt.

Ať už máte obavy kvůli sezónní chřipce, nebo máte strach z toho, že potenciálně smrtelný kmen chřipky vyvolá pandemii, uvedený extrakt je v každém případě životně důležitým doplňkem vaší domácí výzbroje proti tomuto onemocnění.

Co dokáže černý bez

Na rozdíl od tak intenzivně propagovaného očkování proti chřipce, koncentrované extrakty z černého bezu jsou opravdu účinné.

Bez černý (latinsky Sambucus Nigra) je jedním z mála přírodních léčiv, které byly popsány v lékařských časopisech. Studie, které uvádíme v tomto článku, jsou založeny na analýze extraktu z černého bezu.

Podle PubMed:

„Produkty vyrobené z černého bezu jsou založeny na standardizovaném extraktu.

Jsou to přírodní léčiva, která mají antivirové vlastnosti a jejich účinek je patrný hlavně v boji proti různým kmenům chřipkového viru. Ukázalo se, že jsou účinné proti deseti kmenům viru chřipky při vnitřním užívání.  

Placebem kontrolovanou studií, která používá náhodně vybrané vzorky, se potvrdilo, že extrakt z černého bezu zkrátil trvání příznaků onemocnění chřipky na 3-4 dny.“

V časopise Mezinárodní medicínský výzkum (Journal of International Medical Research) se uvádí, že extrakt z černého bezu je osvědčeným přírodním lékem. Potvrzuje to i jiná studie:

„Bez černý byl již po celá staletí používaný v lidovém léčitelství jako prostředek k léčbě chřipky, nachlazení a sinusitidy (zánět horních cest dýchacích).

Podle zkušeností těch, kteří ho užívali, má antivirovou aktivitu účinnou nejen proti chřipce, ale například i proti herpesu.                   

Vědci zkoumali účinnost a bezpečnost užívání perorálního sirupu při léčbě chřipky typu A a chřipky typu B. V této placebem kontrolované studii s výběrem náhodných vzorků, která byla realizována během chřipkové sezóny na přelomu let 1999-2000 v Norsku, bylo sledováno 60 pacientů (ve věku 18-54 let), u kterých se projevovaly příznaky podobné chřipce v trvání méně než 48 hodin.                        

Pacienti dostávali 15 ml sirupu z černého bezu nebo placebo čtyřikrát denně po dobu pěti dní a své příznaky zaznamenávali pomocí vizuální analogové stupnice.

Příznaky se uvolňovaly, zeslabovaly a postupně mizely v průměru o čtyři dny dříve než u skupiny, jíž bylo podáváno placebo.  

Použití tzv. záchranných léků, které byly pro účely výzkumu drženy v záloze, bylo markantně nižší u těch, kteří dostávali extrakt z černého bezu, než u skupiny, jíž bylo podáváno placebo.

Zdá se, že výtěžek z černého bezu nabízí účinnou, bezpečnou a efektivní léčbu chřipky.“

Starobylý všelék

Medicínské používání černého bezu není žádnou novinkou. Zmiňuje se už v dávných lékařských textech – bez černý se používal jako víceúčelové léčivo již po celá staletí.

V roce 400 př. n. l Hippokrates označil černý bez za svou „medicínu, která léčí hruď“ díky jeho různorodému použití. Několikrát se zmiňuje i ve spisech Plinia Staršího, kde zaznamenával léčebné praktiky starých Římanů.

Pokud se chcete dozvědět více o historickém používání všech složek, které obsahuje bez černý, na internetu a ve starých knihách o tom najdete množství informací.

Jak černý bez funguje

Vědcům se podařilo izolovat účinnou složku černého bezu. Nazývá se antivirin a nachází se v proteinech černého bezu.

Je známo, že má vlastnosti, které ničí viry, a tím brání šíření viru chřipky.

V jedné studii se předpokládá, že aktivní složky bezu černého aktivují zdravý, funkční imunitní systém a dělají to tak, že zvyšují produkci zánětlivých cytokinů.

Ptáčí chřipka

To je zvláště důležité v konfrontaci s něčím takovým, jako je ptačí chřipka, která má podle Centra pro prevenci a léčení onemocnění (CDC) na svědomí až 60% míru úmrtnosti, pokud vezmeme v úvahu 600 případů hlášených z celého světa.

Momentální stav je takový, že ptačí chřipka se jen zřídka přenáší na lidi nebo mezi nimi. Existují ale velké obavy, že mutace viru by se mohla změnit, a to by mohlo vést ke smrtelné pandemii.

Alarmující je však to, že ptačí virus se vědcům podařilo úspěšně zmutovat. To ale vyvolalo velké veřejné protesty, neboť tento „výzkum“ by se mohl v budoucnu zneužít a mohl by se použít jako biologická zbraň hromadného ničení.

Zde to připomínáme jen na okraj, neboť to není hlavním předmětem tohoto článku.

Od roku 1997, kdy se poprvé objevila ptačí chřipka a hned v podobě epidemie, stále existují obavy, že virus chřipky typu A (chemický vzorec H5N1) by mohl zmutovat a přizpůsobit se tak, aby se uměl účinně přenášet během infikování savců.

Druhá část těchto obav se týká toho, že virus by mohl zkřížit své genové segmenty s viry lidské chřipky během koinfekce jediného hostitele. Výsledkem toho by byl nový virus, který by byl vysoce smrtelný a přenosný z člověka na člověka.

Předpokládá se, že tyto události předcházely pandemii chřipky v letech 1918, 1957 a 1968.

Několik důkazů naznačuje, že v současnosti cirkulující viry chřipky typu A (H5N1) se od roku 1997 vyvinuly na silnější, agresivnější a virulentnější virové formy s vyšším rizikem úmrtností u lidí, odlišnými antigenními vlastnostmi, odlišnou konstelací vnitřního genu a rozšířeným rozsahem hostitelů.

Podle studie Zacay-Rones z roku 1995 se ukázalo, že bez černý je účinný proti ptačí chřipce, konkrétně proti jejímu kmeni Panama B.

Standardizovaný extrakt z černého bezu snížil hemaglutinaci a inhiboval replikaci virů lidské chřipky typu A/Shangdong 9/93 (H3N2), A/Peking 32/92 (H3N2), A/Texas 36/91 (H1N1), A/Singapore 6/86 (H1N1), typu B/Panama 45/90, B/Yamagata 16/88, B/Ann Arbor 1/86 a kmenů zvířat severních evropských prasat a krůt A/Sw/Ger 2/81, A/Tur/Ger 3/91 a A/Sw/Ger 8533/91 v buňkách ledvin psů Madin-Darby.

Vědci vytvořili skupinu jedinců, kterým bylo podáváno placebo a kteří žili v zemědělské komunitě během propuknutí chřipky typu B/Panama v roce 1993.

Ústup horečky, pocit zlepšení zdravotního stavu a úplné vyléčení byly zaznamenány během šesti dní. Sérum získané v akutní a rekonvalescenční fázi se testovalo na přítomnost protilátek proti chřipce typu A, chřipce typu B, respiračnímu syncyciálnímu viru a adenovirům.

Sérologie během rekonvalescenční fáze ukázala vyšší hodnoty průměrné a střední geometrické inhibice hemaglutinace (HI) titrů na chřipku typu B ve skupině léčené extraktem z černého bezu (SAM).

Významného zlepšení příznaků, včetně horečky, se dosáhlo v 93,3 % případů ve skupině léčené SAM během dvou dnů, zatímco v kontrolní skupině s podávaným placebem 91,7 % pacientů zaznamenalo zlepšení během šesti dnů (p <0,001).

Úplného vyléčení se dosáhlo během dvou až tří dnů a v téměř 90 % případů ve skupině léčené SAM a ve skupině s podávaným placebem vyléčení trvalo minimálně šest dní (p <0,001).

Žádné léky, které by měly uspokojivé účinky z hlediska léčby chřipky typu A a chřipky typu B, nejsou momentálně k dispozici.

Vzhledem k účinnosti tohoto extraktu na všechny testované kmeny chřipkového viru, klinické výsledky, nízké náklady na jeho extrakci a nepřítomnost vedlejších účinků by tento přípravek mohl nabídnout možnost bezpečné léčby chřipky typu A a chřipky typu B.

Účinnost

Ukázalo se, že extrakt z černého bezu likviduje příznaky a délku trvání onemocnění chřipky. Jeho účinnost byla testována na kmenech chřipky typu A a chřipky typu B.

V jedné studii bylo zjištěno, že pacienti, kteří užívali tento extrakt namísto placeba, užívali méně léků na snížení příznaků, jakými jsou horečka, bolest a kongesce.

Na 15. výroční konferenci o antivirovém výzkumu v roce 2002 byly prezentovány výsledky jedné studie, která byla publikována v Časopise mezinárodní medicínský výzkum (Journal of International Medical Research).

Studie zahrnovala 60 pacientů, kteří trpěli příznaky chřipky méně než 48 hodin. 90 % z nich bylo infikováno kmenem viru chřipky typu A, 10 % bylo infikováno virem chřipky typu B.

Polovina skupiny dostala 15 ml extraktu z bezu černého a druhá skupina užívala placebo čtyřikrát denně po dobu pěti dní.

Pacienti ve skupině, která užívala extrakt z černého bezu, dosáhli po třech dnech „výrazného zlepšení“ a příznaky chřipky jim ustoupily. Téměř 90 % pacientů dosáhlo úplného vyléčení během dvou až tří dnů.

Skupina užívající bez černý navíc nebyla vůbec ospalá, což je nevýhodou mnoha léčebných postupů proti chřipce.

Skupina s placebem se nevyléčila ani po šesti dnech. Pacientům se muselo podávat více léků proti bolestem a nosní spreje.

Extrakt z bezu černého sice nezabrání chřipce, ale zkrátí její trvání a závažnost onemocnění.

Jak užívat extrakt z černého bezu a kde se dá koupit

V rámci izraelské studie děti dostávaly 1/2 polévkové lžíce extraktu z černého bezu čtyřikrát denně a dospělí dostávali 1 polévkovou lžičku čtyřikrát denně.

U jednotlivých produktů se však koncentrace extraktu může lišit, proto je třeba užívat každý produkt dle návodu na obalu.

Existuje několik způsobů, jak můžete užívat tento extrakt:

  • přímo ze lžíce
  • smíchaný s teplou vodou, čajem, můžete dochutit medem
  • smíchaný s perlivou vodou a podávaný s ledovými kostkami, čímž si připravíte osvěžující nápoj

Extrakt z černého bezu uchovávejte na chladném, suchém místě. Nejlépe uděláte, když budete láhev s extraktem nechávat v ledničce.

Na rozdíl od chemicky připravovaných léků při užívání extraktu z černého bezu nebyly hlášeny žádné nepříznivé vedlejší účinky.

V každém případě byste se měli vždy obrátit na svého lékaře ještě předtím, než začnete užívat toto léčivo nebo jakýkoli jiný lék. Extrakt z černého bezu mohou bezpečně užívat i děti po dovršení dvou let.

Studie týkající se bezpečnosti bezu černého během těhotenství nebo kojení zatím nebyly provedeny. Nejsou hlášeny žádné kontraindikace u těch, kteří užívají i jiné léky, ale ani u těch, kteří trpí astmatem nebo vysokým krevním tlakem.

Momentálně pokračuje výzkum týkající se užívání extraktu z bezu černého při léčbě alergií, rakoviny, zánětlivých onemocnění a HIV.

Zpracovala: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico