STARÉHO SVĚTA BUĎTE JEN POZOROVATELEM

datum 30. 7. 2014

Síly které brání této Transformaci, v současnosti vyvíjejí velké tlaky na systém starého světa. Aby systém neztratil svou mocenskou pozici, zahraje jakékoliv divadlo, utvoří jakýkoliv problém aby mezi lidi nadále šířil chaos a strach. A jak jinak ovlivnit lidskou mysl, než skrze televizní, rozhlasové a tisková média, že?

Systém, který takto tlačí, ví, že svou moc už ztrácí. Mnoho lidí se od systému odpojuje, aby nebyli dále ovládáni.Tohle jejich svobodné rozhodnutí systém nenechává v klidu a pro udržení své moci je schopen udělat cokoliv. Kdo se nechá vtáhnout do negativních dějů (energií) které utvořil systém a tyto energie chaosu a strachu přijme, je vtažen do světa iluzí, nízkých vibrací. Ocitá se ve starém světě. A o to systému v současnosti jde, aby lidská mysl vstupovala do prostoru nízkých frekvencí a zabránil tak, v navyšování energií - Světla na Zemi.

Jestliže chce lidstvo úspěšně projít transformačním procesem, vzestoupit na úroveň světelných energií, nemůže zůstávat ve starém světě. Starý svět Vědomí neposune dál. Svět iluzí umí krásně klamat lidskou mysl a média jsou toho nyní důkazem.

Nedávejte svou vnitřní sílu, jiným vnějším sílám.

Systém má za cíl, stahovat Vědomí na nízké frekvence a tak posilujte ty energie které tvoří nový svět.Předávejte pouze ty energie (sdílejte) které navyšují Vědomí. Vstupujte do světa Jednoty, jste očekáváni.

Buďte majákem těm, co plují na rozbouřeném moři. Svým zářivým Světlem jim posviťte na cestu do toho správného přístavu.

Se Světlem a láskou Pleja..

Zdroj článku - Pleja Světlo Krystal

https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico