Stařeček Saturn a benjamín Pluto – astrologický náhled do blízké i vzdálené budoucnosti

datum 25. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Nejen Saturn, ale i Pluto působí silnou transformačních energií. Nejpřísnějšími lektory v oboru transformování celých generací na vyšší rovinu prožívání se stávají ve spojení s Kozorohem. Saturn je hodně přísný, pod jeho vlivem může docházet až k sebedestrukcím (osobním i společenským). Naštěstí nevládne sám, a v interakcích s ostatními planetami a znameními zvířetníku je jeho síla umírněná, pokud nedochází k vyloženě negativním konjunkcím. Saturn je vládcem Kozoroha, a když se tito dva spojí, tak jsou transformační lekce opravdu výživné, což se letos děje. Svoboda, kontrola, omezení, dogmatické zákazy a příkazy, vymezování hranic, to vše je v predikci energie Saturna, který je letos obzvlášť aktivní. Na nás je pečlivý odhad budoucích hodnot, díky pohybu planet zvířetníkem máme možnost leccos předvídat, držet se odpozorovaných předpokladů a současně záležitosti, které se nám moc nelíbí nebo jim prozatím nerozumíme, nelámat přes koleno. Vše je součástí urychleného vývoje globálního vědomí lidstva.

Stařeček Saturn a benjamín Pluto – astrologický náhled do blízké i vzdálené budoucnosti

Přes všechny obavy a strachy o budoucnost k pozitivním změnám dojde, nebude to ale hned. Nemůže to být hned, musíme k tomu dospět, proměnit nízké frekvence bytí ve vyšší, a pomůže nám Pluto, ať už v astrologii někdo věří, nebo nevěří. A to i přesto, že Pluto byl v roce 2006 zařazen mezi trpasličí planety a plutoidy. Astrologie na tuto změnu nehledí. Pluto byl objeven roku 1930, od té doby ještě neprošel celým zvěrokruhem. Zvěrokruhem projde jednou za 246 let. Tento astronomický benjamín je v naší planetární rodině synem Saturna. A to je důležitá poznámka, proto bude jeho vliv na světové události významný.

Lidé pozorovali Saturna již v pradávných časech, je snadno pozorovatelný pouhým okem. Díky svým prstencům je považován za nejkrásnější planetu, na Saturnu se střídají dvě roční období přibližně každých patnáct let, léto a zima. Atmosféra Saturnu se skládá téměř výhradně z vodíku a hélia. Okolo severního pólu Saturnu je viditelná záhadná struktura ve tvaru šestiúhelníku. První snímky tohoto útvaru zaznamenala sonda Voyager, a později také sonda Cassini. Z pozorování tohoto útvaru vyplývá, že průměr šestiúhelníku je 25 000 km, jeho tvar je stabilní, jeho strany a úhly jsou pravidelné, a nejedná se o krátkodobý jev. Podle průzkumů je tento šestiúhelníkový útvar ponořený do saturnské atmosféry do hloubky sta kilometrů.

  • Saturn má celkem 82 (prozatím objevených) měsíců, některé z nich jsou pojmenované Titan, Pan, Atlas, Prometheus a Pandora. Saturn je pojmenován po římském bohu rolnictví, ten se těšil velké vážnosti a úctě, o době jeho panování se hovořilo jako o „zlatém věku lidstva“. Teprve později jej Řekové ztotožnili s Kronem, bohem času, ten už tolik oblíben nebyl.

Často říkáme nebo slýcháme, že je nutná změna archetypů, ale ve všeobecné shodě stanovit pro různé archetypy nové vlastnosti asi nebude možné, takto to nefunguje. Archetypy se během věků proměňují v závislosti na proměně lidského vědomí – formou zrcadlení.

Saturn vstoupil do Vodnáře 22. 3. 2020

Ve Vodnáři působil do července, to znamená, že nás otestoval, tak trochu vyzkoušel, sledoval naše reakce na společenské dění, a ujasňoval si, zda jsme schopni řešit zadané úkoly. Saturn je schopen opakovat nám to, co nás má naučit, tak říkajíc až do zblbnutí. Od července do prosince má Saturn pauzu a my částečně také.

Významnou synergickou energii 22322 (22.3. 2020) lze jednoduše charakterizovat jako rozvoj vývoje bytí ve hmotě (434), sebekritickým pohledem zpět a tvořivým pohledem dopředu, jde o nutný, neodkladný a bezprostřední (nezprostředkovaný „očekávaným spasitelem“, okamžitý, přirozený) rozvoj všeho, čeho již bylo ve vývoji lidstva na planetě Zemi dosaženo.

Stařeček Saturn a benjamín Pluto – astrologický náhled do blízké i vzdálené budoucnosti

Saturn samozřejmě nezmizel ze scény, energeticky dále působí v jiných pozicích, stejně jako všechny ostatní archetypické planetární energie, není ale možné všechny tyto vlivy na společenské dění, a to ani stručně, shrnout v kapacitě jednoho článku. Například v roce 2021 se ve Vodnáři bude nacházet také Jupiter. Některé záležitosti, které je možné predikovat z postavení Jupitera, bude Saturn tak trochu brzdit a kontrolovat, přesto nebude mít sílu zastavit budoucí rozmach a rozvoj společnosti predikovaný především samotným Vodnářem. Stařeček Saturn stejně nakonec předá dohled nad veškerým děním mladému a ambicióznímu Plutu. Bráníme se změnám jako bychom si nechtěli uvědomit, že Saturn představuje nejnižší úroveň vědomí veškerého společensko-kulturního dění, Pluto má za úkol toto vědomí pozvednout.

  • Energetické vyzařování planet je dvojí, jedná se o nízké a vysoké frekvence, je na nás, zda dokážeme využít vysokofrekvenční energie transformačních planet – povznesením se k vyšším vesmírným kmitočtům se lidská bytost prosvětluje a vysokofrekvenční kmitočty transformačních planet ji přestanou ohrožovat, jakmile pochopí, že jí pomáhají růst. Toto je velmi podobné růstu energetického vyzařování samotného Slunce – na novou záři Slunce pronikající filtrem pozemské atmosféry si také musíme zvyknout a naučit se ji užívat ve svůj prospěch. Další souvislosti je třeba vidět u dvojího energetického vyzařování člověka – na úrovni jeho nižšího a vyššího já.

Takže si můžeme zrekapitulovat, že Saturn se opět razantně vrátí do Vodnáře v prosinci – 17. 12. 2020, a bude tam svou transformační silou působit až do března 2023. Potom vstoupí do Vodnáře planeta Pluto – 23. 3. 2023. Saturn takříkajíc vyšlapává planetárnímu benjamínovi cestu, než od svého přísného pantáty převezme energetické působení ve Vodnáři, pozorně sleduje veškeré světové dění.

Saturn, zvaný „otec času“, má svůj cyklus, který trvá zhruba 29 let. Podobně jako je tomu nyní působil ve Vodnáři (zhruba dva a půl roku) naposledy v letech 1991 až 1994. Můžeme si vzpomenout, že u nás v této době započal rozvoj internetu, tehdy započal také rychlý porevoluční rozvoj (ať už si tam dosadíme jakoukoli společenskou oblast), proměny tehdejšího mocenského systému netřeba připomínat. Takže není těžké si domyslet o co především této transformační energii Saturna půjde do roku 2023, (souvislost, že se i nyní jedná o nový průlom v rozvoji internetu a mocenských kvalit je více než zřejmá). Průběh ekonomické krize a s ní se vezoucí proměnu mocenského aparátu začneme silně pociťovat už letos v prosinci, a od ledna přijdou k řešení další zásadní témata, některá z nich budou (po celý příští rok) pro hodně lidí k neuvěření. Na osobní rovině půjde o překonávání hranic, které jsme si my sami stanovili, nebo které nám určil někdo jiný. Pokud se vědomě nenaladíme na trpělivost a odvahu a půjdeme-li proti vlivu Saturna zbrkle a bezhlavě, tak budeme brzdit náš vývoj, budeme hlavou narážet do zdí, zakopávat o prahy nejedněch dveří, jiné, dokořán otevřené dveře, se nám přímo před nosem zabouchnou.

Témata, kterým Saturn pomůže Vodnáři dát Novou formu: společenské zásady, pravidla, morálka, vnímání stáří, kolektivní zájem, touha po svobodě, vize budoucnosti, řešení krizí, novátorské reformy, nové technologie, změny v bankovnictví, rozvoj nebo zánik mezinárodních institucí, přestavba politických a ekonomických struktur, sociální reformy, svoboda informací, kosmický výzkum, novinky v oblasti kvantové fyziky a tak podobně.

  • Nelze ale považovat „stařečka Saturna“ pouze za destruktivní a negativní entitu, je to učitel a reformátor, a když to nejde jinak působí jako přísná autorita. Za nepříznivou planetu je považován kvůli tomu, že jeho pohyb je nejpomalejší ze všech planet, proto jeho formování zákonů času a prostoru, vytváření struktury a pořádku trvá poměrně dlouho. Podle tradiční astrologie je vládcem nejen Kozoroha, ale i Vodnáře, moderní astrologie ale uznává za vládce Vodnáře planetu Uran.

Ve spojení s Vodnářem, který bývá vyobrazován jako silný mladý muž, působí Saturn na mladou generaci, koriguje „volnomyšlenkářství“ tak, aby nevyšlo naplano, aby z mladé síly vzešlo něco nového, disciplinovaného, převratného. A této mladé síle je třeba dát prostor, tuto omlazující transformační energii zastoupí a následně povede právě benjamín Pluto. Dostane k tomu spoustu prostoru, neboť vstupem do Vodnáře se Pluto odloučí od svého otce Saturna, společně se setkají (ve společné konjunkci ve Vodnáři) zhruba za 300 let. Vývoj vědomí člověka zpětně silně ovlivňuje energie planetárních archetypů (energetické pravzory), takže až se Saturn do této konjunkce za tři sta let vrátí přinese s sebou také vlastní vyšší archetypální energie.

Pluto, tento mladý a odvážný reformátor, si po vzoru svého otce také nedělá servítky s ničím, co už je přežité a nefunkční, ale na druhou stranu není konzervativní a velmi fandí všem architektům zapáleným pro cokoliv nového. Nečekané série událostí a nové věci v mnoha oborech se zrodí již pod vlivem Saturna, Pluto díky tomu získá sílu napomáhat uvedení novostí do praxe, pro lidstvo to mimo jiné také znamená pochopení významu existence života v lidské formě v pozemských podmínkách. Pod vedením těchto dvou nejsilnějších transformačních planet bude řešeno i téma bohatství a moci, například velké korporace a banky budou nakonec nuceny podílet se na rovnováze, která se bude postupně budovat napříč mnoha obory a systémy.

Stařeček Saturn a benjamín Pluto – astrologický náhled do blízké i vzdálené budoucnosti

Bude se toho v příštích letech dít opravdu hodně, a to v kontrastu s tím, že nemáme moc rádi změny, stavíme na jistotách, a tak na nás některé záležitosti budou působit tak trochu „strašidelně“, než se vnější chaos ustálí a než se vše nové stabilizuje. Na strachu, což je oblast Saturna, se stavět nedá, přesto buďme ostražití a s rozvahou se nechme na těchto transformačních vlnách vést a dovolme si vyhlížet nově se rýsující životní obzory. Nebude to tak úplně jednoduché, protože počátek konce kapitalismu je tím nejzásadnějším jevem, kterému čelíme. My jsme ten „kapitalismus“ u nás začali budovat v době, kdy se tento systém v Americe začal pomalu a jistě hroutit, nyní vidíme, co se tam děje, a pokud to skutečně vidíme, tak můžeme ty největší problémy pochopit, rychle je přeskočit a rovnou se nastartovat do něčeho zcela nového. (To ale také znamená změny na politické úrovni, proměny politických stran, velkou proměnu celého politického systému, mimo jiné také protože: „Starého psa novým kouskům nenaučíš“.)

Energetické působení Pluta a aktivace vysokofrekvenčních kmitů plutonských sil

Takže Pluto bude ve Vodnáři pobývat nejdříve s přestávkami, pro nás to bude znamenat zkouškové období. Poprvé tedy vstoupí do Vodnáře v březnu 2023. Ale teprve od roku 2025 už bude ve Vodnáři intenzivně působit až do roku 2043. Naposledy takto ve Vodnáři působil v letech 1778 až 1799. Také tehdy se jednalo o „nové světové uspořádání“, jednalo se o důležité období pro vznik základů Spojených států amerických, americká válka za nezávislost, objevitelské plavby Jamese Cooka, církevní reformy, ruským impériem byla dokončena anexe Krymu, samostatná pražská města byla spojena v královské hlavní město Pražské, položení základního kamene k výstavbě Bílého domu a o něco později k budově Kapitolu, Velká francouzská revoluce, napoleon Bonaparte dobyl Řím.

  • Jaké bude energetické působení Pluta, vládce nad životem, smrtí a znovuzrozením? Jedním slovem silně transformační, povede k dokonalejší rovině bytí, k vyšší úrovni prožívání. Nelze stavět na tvrzení, že Saturn a Pluto přináší pouze a jen totalitní změny. Jedná se sice o vládce podsvětí (z našeho lidského pohledu), ale tvrzení, že se jedná o extrémně negativní sílu, je známkou omezeného vnímání pouze jedné strany téže mince. Energie planet je třeba chápat v kontextu mnoha dalších informací. Nevyhneme se rušení starých pořádků a čeká nás vytváření nových společenských forem. Čekají nás převratné vědecké objevy, inovace za využití nových zdrojů energie, objevitelské vesmírné průzkumy, výrazné posuny kolektivního vědomí.

Pluto je poslední planetou naší sluneční soustavy, proto má na dosah všechny vesmírné záhady. Jeho oči vidí za hranice heliosféry, otevírá hranice neprobádaného vesmírného prostoru. Pluto je strážcem hvězdných bran, všech vstupních bran do paralelních světů. Dohlíží na okolnosti, kdy dochází k zakřivení časoprostoru, střeží hranice přechodu do jiných realit a jiného času. Zná tajemství nacházející se mimo naše vnímání času a prostoru. Pluto ovládá nevědomí, zná všechny naše tajné touhy, pudy a vášně. Někdy v nás může vzbuzovat nepředvídatelné chování a nezvladatelnou individualitu. Svou kosmickou rezonancí ovlivňuje kolektivní vědomí, tím překonává chaos a dává smysl a ty nejvyšší hodnoty transformaci lidského vědomí. Přináší regeneraci a obnovu ve velkém stylu, vše staré a již neplodné pod jeho vedením „shoří na popel“, pouze kvalita zůstává. Ono to může znít nepříjemně, ale Pluto nás nabádá k uvědomění si duchovní podstaty lidské bytosti. Učí nás vědomě tvořit, hmotu přetvářet podle svého cíle a záměru. Učí nás chápat princip entropie, a také „energetické očištění skrze vlastní oběť“.

  • Energie (vysokofrekvenční kmity) Pluta mohou navodit pochopení podstaty hmoty, astrálního putování, cestování časem a paralelními vesmíry. Pluto nám také s respektem k životu říká, že určitou část budoucí smrti neseme ve svém nejvnitřnějším já, je to miniaturní auditor, který má pod kontrolou každý okamžik, kdy vzdáváme život.

Aktivace plutonských sil může v přechodném období způsobit, než se vnější dění uklidní, že nepozorovaně podlehneme informačnímu stresu. Informační stres, nebo také informační úzkost, je záležitost, která je v psychologii člověka popsaná jako nezvladatelné zahlcení nepřeberným množstvím informací. Jakmile nejsme schopni ze všech stran přicházející proud informací vstřebávat, přestaneme být schopni je selektovat a správně využívat. Zahlcenost všemožnými daty se nazývá informační smog, potom obtížně rozpoznáváme, přestože se snažíme racionálně uvažovat, jaké informace jsou pravdivé, nepravdivé nebo záměrně lživé. Navíc nám informační smog, v podobě nevyžádané elektronické pošty a různých spamů z nevěrohodných zdrojů, v podobě počítače zahlceného nepřehledným množstvím souborů, v podobě reklamních spotů, mediální informační exploze a podobně, zabírá spoustu volného času, který můžeme využít mnohem efektivnějším způsobem.

  • Zatížení informacemi ovlivňuje neurofyziologii lidského organismu, duševní a fyzické zdraví, soustředění a pozornost. Přetěžuje mozek, může vést k netečnosti, k pocitům fyzického ohrožení a k různým zdravotním problémům, k poruchám spánku a imunitního systému, k destrukci myšlení, k únavovému syndromu způsobeného data smogem, datovým přetížením.

Je to čas, kdo modeluje krajinu a její obyvatele. Čas spojujeme s pohybem, vycházíme z pravidelného, sice jen zdánlivého, ale téměř neměnného pohybu Slunce po denní obloze. Dalšími měřítky času jsou pohyb Měsíce po noční obloze, a také naše elementární pocity. Podstatná je pravidelnost pohybu nebeských těles opakující se v nezměněné podobě. Jakmile se objeví pozorovatel, může začít odpočítávání času. Vše má svůj počátek a konec, vesmír je rozlehlé kontinuum, pro toto vesmírné soukolí označení „před“ nebo „po“ nemá stejný význam jako pro netrpělivé lidské bytosti. Abychom mohli počítat čas, potřebujeme pohyb, pravidelnost a pozorovatele (aktivní rozumové vnímání). Nakonec ručičky ciferníku také vykonávají určitý pohyb, aby pozorovatel mohl sledovat čas. Pohyb znamená změnu, to samé nám říká „otec času“ Saturn.

Od jedné události k druhé vždy uplyne tolik času, kolik vesmírná tělesa potřebují k proměňování svých pozic na nebeské báni. Mějme proto trpělivost s touto planetární posloupností i se sebou samými. Slova, jimiž k nám promlouvají nebeská tělesa můžeme zvážit a také si jich můžeme vážit. Za uváženou a vážení si slov stojí slova moudrost, opatrnost a vděčnost.

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

Zdroj obrázků : www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico