Jak sdílet své zkušenosti, žít soběstačně, udržitelně a zdravě.

Cílem Akademie soběstačnosti je poskytovat informace a zkušenosti v oblasti soběstačného a trvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin a získávání energie. Akademie soběstačnosti lidem přináší základní přehled o možnostech vedoucích k soběstačnosti, představuje konkrétní příběhy lidí, výsledky práce, možnosti, zkušenosti, nákresy či jiné praktické ukázky, které slouží zejména jako inspirace k vlastnímu závěru. Akademie soběstačnosti probíhá formou pravidelných přednášek a online kurzů od září 2012. V roce 2012 se uskutečnilo 20 přednášek a od února do května 2013 proběhne přes 30 přednášek. Od února 2013 nabízíme partnerům AS živé přenosy a členům AS online kurzy


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png