Srpen je bohatě protkán posvátnou synchronicitou

datum 4. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Srpen je bohatě protkán posvátnou synchronicitou a šťavnatostí Božského ženství, vícenásobné osmičky, Lví Brána, číslo posvátného ženství 13 v pátek 13.… tento měsíc je plný oduševnělé synchronicity.
Duchovně nabité Novoluní ve Lvu, kterému vládne Kosmický Lev, se odehrává 8. den 8. měsíce, současně s kulminací portálu Lví Brány. Lví Brána je potenciace hvězdné energie ze Siria. Minulý měsíc jsme se spojili se Siriem a tento měsíc se naše Božská láska s tímto hvězdným systémem může prohloubit, protože Novoluní ve Lvu aktivuje obzvláště silnou Lví Bránu 888.
Číslo 8 je vibrací duchovní autority a moudrosti Božského ženství, která spojuje nebe a zemi, otevírá nám dary Bohyně, které zahrnují nejen potěšení a radost, prosperitu a milost, ale hlavně v této ošemetné říši iluzí, ochranu na cestě k osvícení a schopnost stát se ztělesněním duše, takže bez ohledu na naše zkušenosti v tomto světě-od nejsladších parfémů až po nejničivější jedy-se všemi zkušenostmi lze pracovat tak, abychom uzdravili a navýšili svůj světelný kvocient.
Lev to je osvícení prostřednictvím srdce a srdeční čakrou souhvězdí Lva je stálá hvězda Regulus, spojená s Božskými léčivými paprsky archanděla Rafaela. Léčba srdce a duchovní probuzení, požehnání Božského ženství pro všechny bytosti jsou klíčovými aspekty cesty vzestupu Lví Brány. Jak můžeme pozvednout své vědomí a spojit se s pravdou srdce? Odpuštění, velkorysost, někdy těžký úkol realistické péče o sebe v boji s každodenními životními záležitostmi a ochota rozpoznat Božství ve zjevně obyčejném (a obětovat svá křídla Icarus, když je třeba, abychom zajistili, že nebudeme chyceni v obrazu, spíše než ve skutečné praxi duchovnosti). Takové praktiky podporují konečnou svobodu našeho srdce.
Vibrace mistrovského ženství vícenásobných osmiček (aka ztělesněná spiritualita) je tento měsíc posílena hrou posvátné Země s mistrovským číslem posvátného ženství 13. Pátek 13. srpna (Připadající na 39 nebo 3 x 13 týdnů od posledního pátku 13. v listopadu 2020 ) je den posvátný Venuši a Bohyni Freya. Tyto osvícené Božské bytosti rozhodně nejsou známé svojí konvenčností ani překračováním linie a tradičně symbolizovaly pohanské dny, kdy bylo třeba přijmout posvátnou divokost a erotiku života.
Nakonec, ve snaze potlačit takovou svobodomyslnost (lidé v kontaktu s jejich divokostí jsou v kontaktu s jejich pravdou a je těžší je manipulovat a kontrolovat), byly tyto dny označeny za bezbožné. Tělo bylo uvrženo do hříšné nebo neduchovní říše a odložilo tak spolu s ním i veškerou moudrost ženských cyklů, uzdravení duše a duchovní regeneraci.
Číslo 13 se začalo falešně spojovat s pověrami o „smůle“. Černým kočkám a žebříkům se mělo vyhýbat. Existuje důvod, proč jsou kočky považovány za tak čarodějné. Mají výraznou psychickou citlivost, která může fungovat jako astrální poplach, zvyšují psychické povědomí a chrání praktikujícího magii. Mnoho čarodějnic, pracovníků světla a léčitelů má v určité fázi kočku jako ochránce, ať už prostřednictvím skutečného kočičího společníka nebo oddanosti Bohyním Bastet nebo Sekhmet (nebo všem třem!).
Žebříky jsou duchovními symboly pokroku a povznesení. Pokud je vědomí investováno do udržování lidí na dně a propůjčení moci několika vyvoleným, kteří souhlasí, že navzájem budou prosperovat na úkor těch, které ovládají, pak je posílení postavení lidí hrozbou. Jaký je lepší způsob, jak udržet lidi odpojené od jejich zplnomocnění, než je vystrašit od samotných věcí, které to mohou podporovat?
Dobrou ženu však nemůžete udržet dlouho na uzdě, a divokou Bohyni už vůbec ne, ta jež volá k dítěti svojí duše prostřednictvím hloubky bytí a tady jsme - usnadňujeme povstání posvátného ženství a šanci oslavit to, co vše pro nás znamená - tělo, moudrost, přírodu, konektivitu, posvátnou a vědomou sexualitu a přijmutí smyslů jako prostředek, díky němuž se staneme více přítomnými a uzemněnými, a přitom si užíváme tohoto daru života pro všechny jeho tajemství, výzvy a krásy.
Číselný kód 13 je zobrazen v tanci Venuše kolem našeho Slunce, každých 13 Venušanských let, což odpovídá přibližně 8 pozemským rokům. Každých 8 let ve vztahu k Zemi prostřednictvím našeho nebe, vyslovuje Venuše pětilistý Pentagram nebo-li Rose of Venus. Růže je symbolem posvátným pro Venuši, Matku Marii a její růženec a Bohyni Isis. Růže je symbolem Božské lásky a pentagram symbolem divoké, regenerační, přirozeně ženské síly čísla 5, uctívané jak v západním okultismu, tak ve východní medicíně. Možná začínáte mít pocit, že rok 2021 je celoroční výukou pro zasvěcení Božského ženství.
Čísla 5, 8 a 13 jsou číselným symbolem vztahu Slunce - Venuše - Země. Venuše jako duchovní strážce Země je jako duše. Slunce jako Duch a Země jako Tělo. Pro sjednocení těla, duše a ducha je zapotřebí tanec Božského ženství 5, 8 a 13. Tento měsíc je o těle, duši a duchu ve zdravém vzájemném vztahu. To znamená najít rovnováhu světla, kterou vaše tělo zvládne a která podporuje probuzení vědomí ve vašem těle, aniž by vás emocionálně a fyzicky zahltila. Venuše nás učí, že jemné přístupy mohou být účinnější a vytvářet menší odpor, než snažit se vnutit mysli hmotu.
Požehnání Lví Brány tento měsíc dosáhne nádherného vyvrcholení Modrým Měsícem (Blue Moon), druhým Úplňkem ve Vodnáři, který právě shodou okolností dopadá naproti Slunci v konjunkci k hvězdě Regulus, Srdci Lva, zářící Sirianským požehnáním Bohyně Isis, Venuše, Matky Marie, Bohyně Freya a archanděla Rafaela (vyberte si Božskou bytost nebo tři do sytosti a propojte se divoce a radostně). Se Siriem jako Sluncem vůči našemu vlastnímu Slunci, nabízí spojení Slunce / Regulus při tomto Modrém Měsíci infuzi duší slunečního světla se dvěma hlavněmi. Je na čase zamyslet se nad postřehy z předchozího Svátku Marie Magdalény a Úplňku minulého měsíce a vzácným okamžikem milosti, když posilujeme spojení s duchovním leskem světla. Dělali jsme práci své vnitřní duše, takže budeme opravdu připraveni přijmout tento lesk.
Kéž světlo osvítí pravdu jemností a moudrostí, pro největší dobro všech bytostí.
Sdíleno v harmonickém vyvážení principů posvátného mužství a ženství, které mění svět,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico