Srdce není Pumpa – Chybná teorie o Srdci

datum 9. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Na jakém principu skutečně funguje naše srdce? Jakou úlohu v tom hraje čtvrté skupenství vody? Srdce si vážíme i proto, že tak malý orgán dokáže pumpovat krev do celého organismu. Co když je ale úloha srdce trochu jiná a naopak drobné vlásečnice a synchronicita celého organismu pomáhá kvalitnímu životu?

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


Je velmi důležité být co nejjasnější s tím, co myslíme. Když řekneme pumpa, myslíme to, co se učíme na střední škole, v kardiologii a medicíně, že stěny srdce vytvářejí tlak, který způsobuje pohon krve skrz tělo. Když řekneme pumpa, myslíme systém tlakového pohonu způsobený svalovou kontrakcí komor, to je přesně to, co máme na mysli, co je pumpa.

V roce 1648 napsal pán jménem William Harvey knihu o srdci a od té doby jsme mylně věřili, že srdce je pumpa … Ale pokud se na to podíváte podrobněji, zjistíme že kolem tohoto tvrzení, že srdce je pumpa, je řada nesrovnalostí … Ve druhé části si vysvětlíme, jak se pohybuje krev…

Nesrovnalosti v chybné teorii o Srdci

Řekneme si argumenty proti tomu, že srdce je pumpa. Krevní řečiště byste mohli rozšířit a pokrylo by to třikrát fotbalové hřiště, což je obrovské množství krevních cest.

Nebo můžete spojit všechny krevní cévy, vlásečnice do jedné dlouhé trubice, tedy napojit za sebou jednu za druhou. Vznikne tak trubice, která by obtočila dvakrát, třikrát celou Zemi. Obvod Země na rovníku činí 40 075 km. Je to obrovské množství krevních cév a tekutina v cévách, tedy krev, je velmi lepkavá viskózní tekutina s hromadou věcí plujících v ní. Věcmi jsou červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, atd. Máme tepny, žíly a vlásečnice, kde vlásečnice jsou velmi tenkostěnné, velmi úzké trubičky a mají přibližně stejný průměr jako červená krvinka.

Jinými slovy, teorie pumpy je, že máte srdce, ani ne pul kila vážící orgán a bude pumpovat lepkavou tekutinu několikrát kolem Země a bude to dělat každý den po dobu 60-70 let. Pumpovat 70krát za minutu a tento ani né půl kila vážící tenkostěnný orgán má vytvořit dostatečný tlak, takový že dvakrát, třikrát stlačí hustou krev kolem Země… Upřímně řečeno, tato teorie, že srdce je pumpa je přitažená až moc za vlasy… Nevím, jaké další slovo použít než to, že je to směšná, absurdní teorie…

Ve skutečnosti se to pro tuto teorii, že srdce je pumpa, ještě zhoršuje. Pokud provedete diagram rychlosti toku, ukáže se, že krev se pohybuje nejrychleji v srdci, před i po. Poté, co jde krev do tepen a poté do menších tepen, dostává se do vlásečnic, což jsou přechodové cévy, kde se vyměňuje krev a plyny. Tam se krev zastaví, nebo jde velmi pomalu v závislosti na interpretaci. Každopádně musí jít velmi pomalu.

Analogie je úzká řeka, na začátku jde rychle a když vejde do mokřad, jde velmi pomalu. Musí jít pomalu. Musí se téměř zastavit, aby došlo k výměně plynů. Nejen, že tlačíme celou cestu kolem Země, ale v polovině našeho cestování, zastavujeme a pak jdeme znovu a očekáváte, že to bude všechno z tlaku ze srdce a znovu, upřímně, to je ještě dvakrát víc směšné.

Ještě horší je to, protože máme výtokovou trubici levé komory, nazývanou aortální oblouk. Má tvar jako McDonaldův oblouk. Krev prochází z levé komory ven z aortální chlopně obloukem a poté dolů do těla.

Analogie je, že pokud máte zapletenou, zahradní hadici s oblouky a potom zapnete velmi rychle kohoutek s vodou, což vžene vodu do hadice, abyste namodelovali chybnou teorii, že srdce je pumpa, protože potřebujeme opravdu velký tlak, abychom se dostali třikrát kolem Země. Očekávali byste, že se zahradní hadice prudce narovná, protože pokud vytvoříte tlak, oblouk se narovná. To se v žádném případě neděje, jak to? Ve skutečnosti se můžete podívat na jakýkoli angiogram a katetrizaci a můžete vidět oblouk, který se během systoly ve skutečnosti trochu ohýbá dovnitř, což k přirovnání pumpy, z modelu čerpadla nemává vůbec žádný smysl. Z uvedených příkladů, je patrné, že srdce není pumpa. Teď je čas si vysvětlit to, co se děje v našem těle…

Vlivem čeho se Krev pohybuje?

Jak se krev vlastně pohybuje, pokud není tlačena nebo čerpána srdcem? První věc, kterou byste měli říct je, že je jednodušší mít velmi mnoho čerpadel a musí být ve vlásečnicích, protože tam se krev zastavila. Když se krev zastavila ve vlásečnicích, musíme ji nějak načerpat nebo tlačit, aby se znovu rozběhla k srdci. Když se poté pohybuje nahoru žilním stromem, krevní žíly se zužují a nakonec se vrací k srdci. Kromě toho existují chlopně a svalová kontrakce. Ale lidé často říkají, že je to pohyb svalů, svalová kontrakce, co tlačí krev do srdce. Ale u člověka co je zcela ochrnutý, se nepohybují svaly, jen leží, takže to nemůže být svalová kontrakce, a když to není svalová kontrakce, co to je?

Důvod proč se krev pohybuje je ten, který Dr. Gerald Pollock popsal, že voda může existovat ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech.

The Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelph

Souvisí to s elektřinou, s rozdílem nábojů a hydrofilní látkou. Naše cévy jsou hydrofilní, tedy mají rády vodu. Hydrofilní cévy se stykem s vodou vytváří 4 skupenství vody, které má skupenství gelu, tzv. EZ voda. EZ voda pochází z anglického názvu „Excluded Zone“, tzv. vyloučená zóna. Jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytvoří vrstvy EZ vody. V EZ zóně se vytvoří záporný náboj a největší záporný náboj je v místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou, tedy v lidském těle s cévou. Voda v mřížce v EZ zóně se změní z H2O na H3O2, voda přestane fungovat jako jedna molekule a začne existovat jako vrstva. Na vnitřním povrchu cév se vytvoří největší záporný náboj, který klesá. Ve středu cévy se shromáždí kladný náboj. Tím se v těle vytvoří něco jako baterka, kde na jednom konci je kladný náboj a na druhém konci záporný náboj. Pomocí tohoto náboje se začne pohybovat naše krev.

Dr. Gerald Pollock – Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda – Gel

Čtvrté skupenství vody je tvořeno interakcí vody a hydrofilního povrchu. Hydrofilní povrchy jsou povrchy, které k sobě přitahují vodu. Jsou to povrchy, které vodu milují. Co se stane, když vytvoříte gelovou vrstvu, nebo ochrannou vrstvu na tomto hydrofilním povrchu, který je negativně nabitý? Stane se to, že pozitivní náboje se rozpustí ve vodě uprostřed trubice. Můžete to vidět. Vše, co potřebujete je hydrofilní trubici. Pozitivní náboje se navzájem odpuzují a tím začíná tok stoupající do kopce.

Dr. Pollock také velmi jasně prokázal, jaké jsou energie pro oddělení nábojů. V zásadě existují tři.

  • První z nich je sluneční světlo. Sluneční světlo nabíjí trubice a zvyšuje průtok.
  • Druhá energie vychází ze Země. Tomu se říká uzemnění a vytváří toto oddělení nábojů. To vytváří pozitivnější ionty a začíná tok stoupající do kopce. Obě energie jsou naštěstí volně k dispozici, ve velkém množství a jsou naladěni na jakýkoli živý systém. Pokud si je nezničíme třeba 5G sítěmi, satelity, zneužitou technologií…
  • Třetí je efekt jiné živé bytosti, jako je položení rukou na jiného člověka, dotek. Máme určitou elektromagnetickou energii. Myslíme tím záření z našich dlaní, našich rukou, nebo i dotykem naší kůže.

Dr, Pollock ukázal, že tyto hydrofilní trubice vytváří větší tok kapaliny uvnitř, Tři věci, které nabíjí naše trubice je pohonem pro naši krev, jsou to sluneční světlo, Země a komunikace dotýkající se jiné lidské bytosti. Co by mohlo být lepší než tohle?

Coronavirus Fear, Germ Theory, Exosomes, and Resiliency – Thomas Cowan, MD, and Sayer Ji

Zdroj: stop5g.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico